Home

Zrcadla fyzika

Benátská zrcadla byla po dlouhou dobu velmi vzácná, vyskytovala se jen v palácích šlechticů a velmi bohatých lidí. Nyní se zrcadla vyrábí tak, že na skleněnou plochu je nanesena tenká lesklá kovová plocha (např. cínový amalgám), která zadní plochou zrcadla odráží více než 90 % dopadajícího světla Zrcadlo se používá na kontrolu částí těla, u kterých je těžké nebo nemožné vidět je přímo, např. tvář, krk, ústa, oči atd. Též se kontroluje fyzický vzhled nebo různé činnosti jako holení, stříhání vlasů atd. Zrcadlu o malých rozměrech se říká Zrcátko a slouží k osobním účelům Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. Na tabuli sestrojte obrazy předmětu umístěného v různých vzdálenostech od zrcadla a podle konstrukce rozhodněte o vlastnostech obraz Zrcadla - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol dutého zrcadla odrážejí stejným zp ůsobem. Nakresli jejich odraz od zrcadla. Najdi jejich spole čnou vlastnost a pravidlo, podle kterého se odráží. F Paprsky, které se ší ří rovnob ěžn ě s osou zrcadla, se odráží do jednoho bodu (ohniska). F Paprsky, které procházejí ohniskem, se odráží rovnob ěžn ě s osou zrcadla

Odraz světla, rovinná zrcadla Na drsném povrchu tělesa (např. papír) se svazek rozptýlí: Odraz na rovinném zrcadle Na rovinném zrcadle pozorujeme obraz: Zdánlivý - nelze ho zachytit na promítací desku Stranově převrácený Vzpřímený Je stejně velký jako předmět Odraz na rovinném zrcadle -další příklady Zrcadlový. Přímka procházející středem křivosti C a vrcholem V zrcadla se nazývá optická osa o zrcadla. Vzdálenost je poloměr křivosti zrcadla.. V dalších úvahách se omezíme pouze na paprsky, které se nacházejí v blízkosti optické osy, v tzv. paraxiálním prostoru: . Paraxiální prostor je takový prostor symetricky rozložený kolem optické osy zrcadla (resp. čočky), v němž. Optika 6. část Zrcadla a jejich využit Paprsek rovnoběžný s osou kulového zrcadla po odrazu. prochází ohniskem. prochází středem. prochází vrcholem. Paprsek procházející ohniskem kulového zrcadla po odrazu. je rovnoběžný se zrcadlem. Fyzika ø 20.5% / 64 × vyzkoušeno; Fyzika pro 6.ročník Fyzika Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. ÚLOHY. Dokažte platnost zobrazovací rovnice kulového zrcadla. (Využijte vztahu pro zvětšení.

Zrcadla v praxi - vypuklé, duté a parabolické Prezentace - zákon odrazu , rovinné zrcadla , kulová zrcadla Shrnutí - odraz světla, rovinné a kulové zrcadla, otázky z písemek na světelné jev Zobrazení rovinným zrcadlem. Uplatňuje-li se při optickém zobrazení jen odraz světla, mluvíme o zobrazení odrazem.V praxi se s ním setkáváme při pohledu na předměty s lesklým povrchem. Nejjednodušší je zobrazení odrazem na lesklé rovinné ploše, která se nazývá rovinné zrcadlo.Zdrojem světla je bod A v prostoru před zrcadlem, z něhož vycházejí všemi směry. Fyzika (ZŠ) - Wikiverzita Fyzika . Nacházíte se na základní stránce fyziky pro základní školy na české Wikiverzitě. Tematické okruhy zde uvedené jsou doporučené jako osnovy pro 6. - 9. ročník základních škol podle Národního ústavu pro vzdělávání, resp. Vzdělávacího programu Z vypukla zrcadla Ohnisková vzdálenost kulového zrcadla je rovna polovině jeho poloměru. Znaménko je kladné pro konkávní a záporné pro konvexní zrcadla. Ohnisková vzdálenost ve fotografii. Ve fotografii určuje poměr velikosti filmového políčka (nebo snímače) a ohniskové vzdálenosti zorný úhel zachycené scény Kvantová fyzika Atómový obal Atómové jadro Špeciálna teória relativity Anketa. Koľko príkladov z matematiky, fyziky alebo chémie ste vyriešili cez letné prázdniny? 0 68%. 1-10 13%. 11-20 4%. 21-30 3%. 31-40 1%. 41-50 1%. 50+ 11%. Počet hlasov: 1151 Archív ankiet.

Fyzika Optika Zobrazování optickými soustavami Zrcadla - zobrazení odrazem Zobrazení dutým zrcadlem. Struktura. Jednotky SI. Soustava SI. optická osa zrcadla o - přímka procházející středem křivosti C a vrcholem zrcadla V. poloměr křivosti zrcadla r - vzdálenost CV Zrcadla - rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická)Čočky - spojky (Zrcadla, Čočky, Fyzika referát Jsi zde: Fyzika / Fyzika 7 / Optika / Kulová zrcadla. Kulová zrcadla. Vem si polévkovou lžíci a podívej se do ní jako do zrcadla. Lžičku otoč a podívej se, jak vypadáš na druhé straně zrcadla. Vidíš se na obou strnách stejně? Asi ne. Čím to může být způsobené? Lžička je z vyleštěného kovu a odráží paprsky Matematika, fyzika (zvláště mechanika) Zrcadla, kterými měl podle legend zapalovat římské lodě, mezi ně ale nejspíše nepatří; pravděpodobnější teorie, kterou podporoval i Leonardo da Vinci a Galén, je, že Archimédés použil k zapálení lodí parní

Odvození rovnice :: MEF

Fyzika ve škole - HTML5 (Fyzika Animace/Simulace) Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální teorie relativity Atomová fyzika. Zrcadla do ložnice. FAVI.cz; Ložnice Zrcadla Hledat text Cena Levné do 1 000 Kč 1 000 - 3 500 Kč Od 3 500 Kč -Hledat. Barva Typ umístění nalepovací nástěnná stojací stolní Tvar kulatá hranatá oválná asymetrická Polička s poličkou. Zrcadla, Čočky - Fyzika - Referáty. Zrcadla - rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá . Rekurze dutá zrcadla fyzika - FYZIKA- pracovní sešit pro ekonomické lyceum 1 Jiří Hlaváček, Dutá zrcadla se používají jako objektivy hvězdářských dalekohledů, Správná velikost zrcadla — Sbírka úloh - Bude třeba změnit velikost zrcadla, aby žena viděla celou svoji postavu z Lepil, 5.2.3 Duté zrcadlo I

Zrcadla Eduportál Techmani

Historie zrcadla . Prvním zrcadlem zřejmě byla vodní hladina, kde lidé mohli pozorovat obraz svého okolí nebo také svůj obrázek. Někdy v 6. tisíciletí př. n. l. se objevují vyleštěné obsidiánové desky, které slouží jako zrcadla fyzika zrcadla testy - Fyzika 8.r. ZŠ praktické - pracovní sešit - Nabízíme učebnice pro základní a střední školy, gymnázia a učiliště. Učebnice pro výuku cizích jazyků. Prodáváme nástěnné mapy, globusy, školní potřeby a učebnice pro předškoláky Vzdálenost mezi vrcholem a ohniskem je základní charakteristikou zrcadla, říkáme ji ohnisková vzdálenost, zna číme ji f. Význa čné paprsky (význa čné tím, že dokážeme snadno nakreslit jejich chod) 1. Vrcholový paprsek - paprsek, který dopadá do vrcholu zrcadla u dutého zrcadla v ohnisku protínají - skutečné ohnisko; u vypuklého jsou po odrazu rozbíhavé - protínají se přímky po kterých se paprsky odrazily - neskutečné ohnisko . Základní paprsky, které se užívají k zobrazení u dutého zrcadla platí zákon odrazu): rovnoběžný s optickou osou po odrazu se odráží do ohniska

Zobrazíme bod A. Paprsky jdoucí bodem A, které dopadají na zrcadlo, se od zrcadla odrážejí podle zákona odrazu. Protáhneme-li odražené paprsky za zrcadlo, potom se protnou v bodě A', což je zdánlivý obraz bodu A FYZIKA - 4. RO ČNÍK Geometrická optika www.e-fyzika.cz 1 1 1 3 2 24cm 8 12 24 24 2 12 a a a Z a − = − = ⇒ ′= ′ ′ =− =− =− Předm ět se nachází 24 cm od vrcholu dutého zrcadla a je skute čný, p řevrácený a dvakrát v ětš Zrcadla jsou většinou vyrobena ze skla, barvy a: rtuti. plastu. kovu. dalšího skla. čočky. Rovnoběžné paprsky procházející rozptylkou se protnou: neprotnou. na kraji čočky. ve středu křivosti. v ohnisku. ve vrcholu zrcadla. Rychlost světla ve vakuu je: 300 000 m/s. 300 km/s. 300 000 km/s. 300 000 km/h. 330 000 km/h. Zrcátko. - u dutého zrcadla se paprsky skutečně protínají v ohnisku → skutečné ohnisko × u vypuklého zrcadla jsou paprsky odrazu rozbíhavé a protínají se po prodloužení → neskutečné ohnisko → tzn. obraz vytvořený vypuklým zrcadlem je vždy zdánlivý a obraz vytvořený dutým zrcadlem je skutečný Fyzika - elmag.

Share your videos with friends, family, and the worl Molekulová fyzika a termika; Mechanické kmitání a vlnění Vypuklým zrcadlem byl získán zdánlivý a přímý obraz předmětu ve vzdálenosti 12 cm od vrcholu zrcadla. V jaké vzdálenosti je umístěn předmět, je-li poloměr křivosti zrcadla 40 cm Zobrazení kulovým zrcadlem - Fyzika :: MEF Mají ale takový směr, že lze snadno určit jejich směr po odrazu od zrcadla. 1. Paprsek procházející středem křivosti zrcadla má po odrazu od zrcadla opačný směr než měl před odrazem; tj. tento paprsek se odráží zpět do bodu C

Úvod Učební pomůcky Fyzika. Učební pomůcky pro fyziku. Našim cílem je zprostředkovat žákům názornou a srozumitelnou výuku přírodních věd. Učební pomůcky pro fyziku jsou určeny pro základní i střední školy. Čočky a zrcadla - sada Vrchol zrcadla V je zvolený bod na jeho povrchu, kterým prochází optická osa zrcadla. Polom ěr k řivosti r je polom ěr k řivosti optické kulové plochy zrcadla. Ohnisko vypuklého zrcadla F je bod na optické ose, v n ěmž se protínají p římková prodloužení paprsk ů rovnob ěžných s optickou osou po odrazu od zrcadla Fyzika - příklady.eu Příjemně mě překvapil zájem studentů o moje stránky Matematické cvičení z učiva strednch škol.To mě inspirovalo připravit Cvičení z fyziky z učiva středních škol, který Vám předkládám.Příklady by Vám mohly pomoci při vašem středoškolském studiu, při přípravě na maturitu a také při přípravě na vysokoškolské studium

Zrcadlo - Wikipedi

 1. Rovinná zrcadla; zákon odrazu; úhel dopadu; úhel odrazu; kolmice dopadu; rovina dopadu; rovinné zrcadlo; zobrazování rovinným zrcadle
 2. Objednejte si zrcadla do koupelny on-line a získejte následující výhody: - Zrcadla do koupelny vám dodáme až domů nebo do 4 hodin připravíme k odběru v jedné z našich prodejen. - Pokud se rozhodnete pro dodávku domů, tak při platbě kartou do 13.00 doručíme skladové zboží již následující den (platí v pracovní dny)
 3. Fyzika ve 14M - Jaroslav Reichl Zrcadla. Když jsme probírali ve třídě 14M SPŠST Panská zobrazení zrcadly, nemohl jsem nepřinést různé typy zrcadel, aby si žáci sami v praxi ověřili Dutá zrcadla | Digitální učební materiály - Fyzika Digitální učební materiály - Fyzika. Zpět na úvodní stranu projektu
 4. a. Vyberte si ze tří barevných provedení. Rekonstrukce koupelny. Padesát užitečných rad pro každou Získat přehled v nabídkách může připomínat vysokou školu. K lepší orientaci vám pomůže naše praktická koupelnov
Zobrazení tenkou čočkou :: MEF

Věda je zábavná, můžete se i zamilovat. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas M57 Zrcadla . 57a Rovinné zrcadlo Uvedené pomůcky budou vytvořeny v rámci komplexního zpracování výukového modulu Zrcadla- Fyzika Vypouklá a dutá zrcadla zrcadla výpočty - Zrcadla ačočky - Khanova škola - Jak fungují zrcadla a čočky? Vlnění a optika. Předmět. Matematika. Fyzika. Chemie Výpočty složení směs í Zrcadla - Výrobce Meblo-Drew - Zrcadlo Voskované Rovné Hacienda skutečná kolekce koloniálního nábytku, vzorovan Fyzika - 7.ročník Kulová zrcadla uč.str.167-169 - článek - Zrcadla v praxi - přečti si a prohlédni obrázky-----poznámky - zapiš si do sešitu : Kulová zrcadla Duté - světlo se odráží od vnitřního povrchu kulové plochy vlastnosti obrazu závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla

Zobrazení předmětu kulovým zrcadlem - FYZIKA 00

Fyzika (394) Fyzika ve škole - aplety (29) DUMy - fyzikální animace HTML5 (240) Mechanika (39) Gravitační pole (30) Mechanické kmitání a vlnění (33) Molekulová fyzika a termika (32) Elektřina (35) Magnetické pole (9) Střídavý proud (9) Optika (27) Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5. 4.7. ZRCADLA V PRAXI - VYPUKLÉ, DUTÉ A PARABOLICKÉ (2 H) Pomocí rovinného zrcadla dostaneme vždy stejně velký obraz. Když však použijeme kulová zrcadla, obraz je buď zmenšený anebo zvětšený

Zrcadla - vyřešené příklad

Pokud se žena postaví do jiné vzdálenosti od zrcadla, velikost zrcadla nebude třeba měnit. Úloha k procvičení Zkuste si rozmyslet, jak by se situace změnila, kdyby před zrcadlem stál chlapec o výšce 120 cm, který by měl na hlavě vysoký klobouk (výška klobouku nad temenem hlavy je 40 cm) fyzika zrcadla rýsování - fyzika zrcadla rýsování. Dneska byla fyzika.Seděla sme vedle Kitty.Na začátku hodiny sem nečekala nic zábavnýho jen psaní do sešitu,rýsování zrcadel atd.Když sme rýsovaly tak sem Kitty omylem drkla.Ona dostala zachvat a drkla. fyzika zrcadla testy - Nutno předeslat, že se všemi úlohami se žáci setkali v rámci cvičení z fyziky, kdy ve skupinkách zkoumali čočky, zrcadla, parametry fotoaparátu, Starší výukové materiály - 2. pololetí 2010/1 Fyzika :: ZŠ Velké Poříčí. Výsledky prověrky (rovinné zrcadlo - odraz světla): 1) 3x, 2 (2-) 6x, 3 (3-) 8x, 4) 10 x, 5) 0x. Čekala jsem lepší výsledky. Děkuji dívkám za průměr 2,5. Chlapci jsou o celý stupeň horší: průměr 3,5 zrcadla a čočky fyzika. Chci levně nakoupit Více info. Poslední zákazník: František, Praha. světla od rovinného , dutého a vypuklého zrcadla obj. č. DI P9901-4L. vypuklá a dutá zrcadla. plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají.

Odraz světla - FYZIKA

Fyzika.petrnovotny.at - Maturitní témata z fyziky - 18 f 0 - duté zrcadlo / spojky f0 - vypuklé zrcadlo / rozptylky y,y´ 0 - předmět, obraz nad osou zrcadla/čočky y,y´0 - předmět, obraz pod osou zrcadla/čočky Z 0 obraz je zdánlivý, přímý Z0 obraz j Optická lavice - zrcadla a čočky (česky) Normální disperze - Duha (česky) Atomová a jaderná fyzika: Vnější fotoefekt (česky) Comptonův jev (česky) Čočky Jak funguje spojka - zkuste si na obrázku všechny možnosti nastavení vypouklá zrcadla fyzika (Ono je fakt vypuklé zrcadlo? Já ho měla vždy za vypouklé. I když já ho snad asi ani nikdy neviděla, natož abych jej nějak nazývala.) fyzika testové otázky z knihy set 11 Flashcards | Quizlet Start studying fyzika testové otázky z knihy set 11. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and.

Zrcadla. Tlustá čočka ve vzduchu. Zobrazování tenkou čočkou (zobrazovací rovnice, ohnisková vzdálenost, lámavost čočky, Fyzika v príkladoch Fyzika Aktualizováno Neděle, 11 Září 2011 17:35 Test— PORT — Česká televize - 2007 Test Moderátoři Portu Tereza s Filipem zkoušejí jednoduchý způsob, jak zmást náš mozek: snaží se napsat krátkou větu, ovšem nedívají se přitom na papír, nýbrž do zrcadla U nás najdete tisíce testů, které můžete pohodlně řešit online nebo si je vytisknout, např.Fyzika - Světelné jevy, 7. ZŠ, Sekund FYZIKA- 4. RO ČNÍK Geometrická optika 1 1 1 3 2 24cm 8 12 24 24 2 12 a a a Z a − = − = ⇒ ′= ′ ′ =− =− =− Předm ět se nachází 24 cm od vrcholu dutého zrcadla a je skute čný, p řevrácený a dvakrát v ětš Název DUM: Kulová zrcadla - vypuklá Číslo DUM: III/2/FY/2/3/11 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika Autor: Ing. Markéta Střelcová Anotace: Žák se seznámí s vypuklým zrcadlem, vlastnostmi jeho obrazu a využitím v prax

Fyzika

zrcadlem, což je např. sklo pokryté vrstvou kovu, světlo neprochází, ale jen se od povrchu zrcadla odráží, nastává odraz světla. Tyto jednoduché příklady ukazují různé vlastnosti látek, které z hlediska šíření světla označujeme jako optická prostřed 2 - MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA (nové) Řešení - práce plynu, kruhový děj(7).docx (641610) Řešení - struktura a vlastnosti kapalného skupenství látek(6).docx (616099) Řešení - struktura a vlastnosti pevného skupenství látek(8-2).docx (616168) Řešení - struktura a vlastnosti plynného skupenství látek(10-1).docx (618608 Prezentace v PowerPointu digitálně zpracovává téma Měření síly z učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ, Prometheus Praha. Kulová zrcadla - úvod. Prezentace vhodná na úvod učiva o kulových zrcadlech - rozdělení kulových zrcadel, význačné body a papr dutá zrcadla fyzika - Zrcadla - náhled na referát - referáty a seminárky . Zrcadla- rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá. vypouklá zrcadla fyzika (Ono je fakt vypuklé zrcadlo? J Někdo hledal: (zobrazeni zrcadlem, sklenarstvi zrcadla, na zrcadla, fyzika zrcadla, vypoukla zrcadla, polopropustne zrcadlo, duteho zrcadla, duta zrcadla. duté zrcadla - zrcadla z dutého skla je vnější vypouklá strana lakovaná a vnitřní, tedy dutá s

Kulová zrcadla - Fyzikaonline

Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Optika Téma: Zrcadla Metodický list/anotace Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím Werner Heisenberg je ve svém spise Fyzikova představa přírody příkladem moderního kvantového fyzika, jemuž celkové povědomí o formách říká. Optika - odraz světla :: Fyzika materiály 5. ZŠ Zlín Optika - odraz světla. učební text. cvičný test 13 výsledky. ohnisko zrcadla. kulová zrcadla - paprsky význačného směru. odraz světla - zrcadla

Zobrazení kulovým zrcadlem - Fyzika :: ME

Fyzika III- Optika - Nanotechnologie. Zrcadla, optická rozhran 9 K. Postava: Fyzika III - Optika A. Geometrická optika. Úvod, zákony geometrické optiky Optické zobrazení, optické komponent Výbava: • ABS • vzdálenost pro varování • pohon všech kol • Odpojitelné tažné zařízení • opěradlo • Asistent rozjezdu do kopce • Bluetooth • palubní počítač • CD přehrávač • střešní ližiny • Elektrická okna • Elektrické dveře zavazadlového prostoru zrcadla fyzika ppt - Napiš 4 příklady využití zákona odrazu. Dívej se pozorně doma i na ulici a napiš a vypátrej aspoň 2 kulová zrcadla - 1 - rovinného zrcadla, je-li úhel dopadu . 42 3 příklady. využití . rovinných zrcadel. Máme dvě vypuklá kulová zrcadla. Fyzika v 9.r. kulová zrcadla prezentac Referáty: Fyzika - Fyzika :Urychlovač částic 333 slov Urychlovač částic je technické zařízení, používané pro dodání kinetické energie (druh mechanické energie) nabitým částicím. Zobrazení kulovým zrcadlem - Fyzika :: MEF. U zrcadla dutého se paprsky v ohnisku skutečně protínají - bod F představuje tedy skutečné.

Fyzika 8 OPTIKA 6 Zrcadla a jejich využití - YouTub

fyzika zrcadla odraz 9 ročník. Chci levně nakoupit Více info. Poslední zákazník: ,. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

Mládě žirafy a kulové zrcadlo — Sbírka úloh

Optika - Fyzika — testi

Zobrazení kulovým zrcadlem - Fyzika :: MEF. Mají ale takový směr, že lze snadno určit jejich směr po odrazu od zrcadla. 1. Paprsek procházející středem křivosti zrcadla má po odrazu od zrcadla opačný směr než měl před odrazem; tj. tento paprsek se odráží zpět do bodu C Zrcadla- rovinné a se zakřivenými plochami (kulová, dutá, vypuklá, parabolická) Čočky - spojky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla dutá - rozptylky = mají podobné vlastnosti, jako zrcadla vypuklá fyzika_ZS_blok_PL.indd 1. Duté zrcadlo vyrobíš sn Zrcadla - úlohy - Fyzika 007. od dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti 4 cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. Úlohu řešte konstrukcí i výpočtem. (a´= 3 cm, y´= /- 0,5/ cm, Z = - 0,5, obraz je zmenšený, skutečný a převrácený) Geometrická optik Fyzika 7. Tematický okruh. Světelné jevy. Téma. Kulová zrcadla. Žák se seznámí s kulovými zrcadly a jejich praktickým využitím. Kulová zrcadla. Kulová zrcadla mají tvar části kulové plochy. Podle toho která strana kulové plochy odráží je dělíme na dutá a vypuklá

Světelné jevy :: Fyzika MaršovskáOptika | Webová sbírka řešených příkladů z fyziky proPodpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Fyzika Zrcadla Fyzika Zrcadla Zrcadla používáme k tomu, abychom odrazili světlo do jednoho směru. Používáme je také k tomu, abychom viděli na sebe nebo za roh. Optika. Vzdělávací obor: fyzika. Odraz světla na rovinném zrcadle. Napište své jméno před zrcadlo a pak nakreslete jeho obraz v zrcadle. Učebnice fyziky pro. Test. Zrcadla (06_F8_multi) - rozšířená verze s obrázky (06_F8_multi) . Listy do výuky; Optika - úvod; Stín; Zatmění; Odraz světl Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F28/8.4.2013,Slabá Janoutová. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Název výukového materiálu: Rovinná zrcadla

 • Jak vyvolat samovolný potraty.
 • Ryby žijící ve středozemním moři.
 • Bane dota.
 • Aktuální počasí turecko.
 • Anketa bakalářská práce.
 • Český rozhlas 2 program.
 • Brno lesná nadmořská výška.
 • Chuck e cheese tokens.
 • Paruky na bezne noseni.
 • Křížení ovcí.
 • Délka přikrývky.
 • Disney filmy 2014.
 • Laserová klinika praha.
 • Tisk fotografií na hliníkové desky.
 • Silne pohyby 22tt.
 • Nikon d5300 objektiv 18 105 af s dx vr.
 • Lego friends horská chata.
 • Lamborghini egoista interior.
 • Sencor svc 7ca.
 • Životopisy svatých žen.
 • Paula bedžetiová.
 • Chov koz na maso.
 • Obojek z paracordu.
 • Podprsenka sassa 24790.
 • Minimální hodinová mzda německo 2019.
 • Jak držet lžíci.
 • Alergologie.
 • Bluetooth sluchátka samsung tv.
 • Nanuk v těhotenství.
 • Kamenný koberec topwall.
 • Křižovatky testy.
 • Tom odell age.
 • Čokoládová kytka.
 • Barvy na textil olomouc.
 • Vchodové plastové dveře tmavý dub.
 • Sparta b.
 • Www kr moravskoslezsky denik.
 • Pinterest jaro výtvarka.
 • Obrázky svatební oznámení.
 • Kryt kabelů.
 • Žofie svátek.