Home

Poledníky a rovnoběžky pracovní list

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do ško

Řešení Poledníky 1) Poledníky jsou myšlené čáry, které spojujé zemské: póly? 2) Poledníky jsou: a) stejně dlouhé 3) Hlavní poledník prochází: a) Londýnem 4) Pomocí poledníků určujeme zeměpisnou: a) délku 5) Západní polokoule se nachází od hlavního poledníku: b) na levo 6) Jmenuj 3 státy, kterými prochází poledník 60° ZD (západní délky Poledníky jsou polokružnice, které spojují oba zemské póly a ur čují severojižní sm ěr. Hlavní poledník je nultý poledník. Rovnob ěžky jsou kružnice rovnob ěžné s rovníkem, které ur čují sm ěr západ - východ. Hlavní rovnob ěžka je rovník. Poledníky a rovnob ěžky tvo ří zem ěpisnou sí ť a ur čujeme jimi. Téma: Určování zeměpisné polohy, rovnoběžky a poledníky Druh učebního materiálu: Pracovní list, křížovka Anotace: Křížovka slouží k procvičení pojmů učiva o planetě Zemi. Vyluštěná tajenka je pro žáky novým pojmem. Pracovní list slouží k procvičení znalostí o rovnoběžkách Rovnoběžníky - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76

Pracovní list č. 5 Test poledníky a rovnoběžky Zakroužkuj správnou odpověď (vždy platí jen jedna): 1. Zeměpisná síť se skládá z: a) poledníků b) rovnoběžek c) poledníků a rovnoběžek d) nultého poledníku, rovníku a obratníků 2. Rovnoběžky jsou a) kružnice, všechny stejně dlouhé b) kružnice, různě dlouh b/ všechny rovnoběžky jsou stejně dlouhé a jsou kolmé na rovník, c/ rovnoběžky jsou různě dlouhé a jsou kolmé na poledníky, d/ všechny poledníky jsou navzájem rovnoběžné a mají různou délku, e/ rovnoběžky jsou stejně dlouhé jako poledníky a jsou s nimi rovnoběžné. Prahou prochází poledník a rovnoběžk Dnes si zopakuj, co jsou to poledníky a rovnoběžky Pokus se vypracovat následující pracovní list. Řešení mi pošli na e-mail mgr.michaela.pavelova@seznam.cz do pátku 27. 11. 2020 do 12:00 hod. Pokud nemáš atlas, využij ofocenou stranu z atlasu (viz Tvůj e-mail Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: - Žák dokáže poledníky a rovnoběžky identifikovat na glóbu i v mapách různého zobrazení a dokáže s pomocí mapy nebo glóbu určit hodnoty libovolných rovnoběžek a poledníků. Tento cíl je skutečným problémem.. Výmolova 169 150 00 Praha 5 Radlice mail: skola@vymolova.cz tel: (+420) 251 555 356 GPS: 50.056755, 14.3929

Klimadiagramy a zeměpisné souřadnice - pracovní list žák Zadání: Vytvořte sedm skupin po čtyřech. Každá skupina se bude zabývat jedním klimadiagramem dle Pojmenuj základní rovnoběžky a poledníky naznačené v mapě. Ve skupině si můžete vzájemně pomáhat. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno. Metodický list Název materiálu: Kolem břehů Afriky Druh materiálu: pracovní list Anotace: Pracovní list je vytvořen k procvičení učiva o poloze a okolí Afriky, žáci pracují s atlasem a tabulkami. Očekávané výstupy: žáci dokážou pracovat s atlasem a vyhledávat určité informace v učebnici a tabulkách - nadpis POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY pracovní list - vytisknout a nalepit do sešitu nebo přepsat a s pomocí učebnice doplnit ANGLIČTINA Pí. uč. Násirová - skupina S1 Unit 5 - In the classroom Cíl: umět používat základní fráze k této lekci PS - str.68 - slovíčka Uč - str.12/1 - zopakuj si písničk

Rovnoběžníky pracovní list

 1. PRACOVNÍ LIST - ZEMĚPISNÁ S Poledníky jsou nejkratší spojnice severního a jižního pólu. Poledníky 0° a 180° rozdělují Zemi na východní a západní polokouli. Určujeme pomocí nich zeměpisnou délku. Rovnoběžky jsou pomyslné kružnice obepínající celou Zemi, jejichž délky se směrem k pólům zkracují. Nejdelší.
 2. rovnoběžky. poledníky. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama
 3. Pracovní list - mapy, obsah mapy 1. Co patří ke konstrukčním a doplňkovým prvkům mapy? Doplňkové prvky:popis,legenda a vysvětlivky,tiráž, další doplňující informace Konstrukční prvky:kartografické zobrazení,geodetické podklady (bodové pole),měřítko mapy,souřadnicové sítě, rám mapy, klad listů, kompozice (uspořádání) mapy 2

zeměpisná poloha, školní atlas světa, poledníky, rovnoběžky, Sešity doporučuji ve formátu A4, protože pracovní listy se pak dají přehledně vložit mezi stránky. Při zadání samostatných projektů dávám přednost kresleným a rýsovaným objektům. V podstatě nevyžaduji, aby mapy, grafy či tabulky byly vytvářeny na. Pracovní list My day v Bakalářích . Pracovní sešit str. 80. ONLINE hodina . Poledníky a rovnoběžky, jak vypadají, jak půlí Zemi, kolik jich je, co vytváří a co určují (délku, šířku) Pomocí souřadnic urči zeměpisnou polohu . Prahy, Moskvy, Londýna, Sao Paol Sep 20, 2015 - státní symboly pracovní list - Hledat Google

Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z

Pracovní listy Archives - Školáci.com - pro rodiče a učitele. Chyba není konec světa. 15.09.2020 Publikoval(a): Katerinao. Když uděláme chybu, cítíme se děsně a zdá se nám, že se blíží konec světa. V téhle knize zjistíš, že z chyb se nestřílí a naučíš se, jak s nimi pracovat. Říká se, že kdo nic nedělá, ten. VÝUKA PÁTEK 4.12. 2020. TÉMA: MĚŘÍTKO, LEGENDA, MAPOVÉ ZNAČKY Učebnice str. 34, přečíst a potom opsat výpisky i s obrázky. 1. Měřítko mapy - vyjadřuje zmenšení oproti skutečnosti. Dělí se na: číseln Rovnoběžky Nejdelší rovnoběžkou je rovník. Měří cca 40 000 km. Nejkratší rovnoběžkou je pól (severní pól a jižní pól). Je to místo, kde myšlená zemská osa protíná zemský povrch a kde se sbíhají poledníky. Měří 0 km. Od rovníku k pólům se rovnoběžky zkracují. Rovník má souřadnici 0° zeměpisné šířky SVĚTOVÉ STRANY , POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY - ppt stáhnout SVĚTOVÉ STRANY HLAVNÍ: sever (S), jih (J), východ (V), západ (Z) VEDLEJŠÍ: severovýchod (SV) severozápad (SZ) jihovýchod (JV) jihozápad (JZ) Světové strany nám usnadňují orientaci na mapě

Pracovní listy 44188; zeměpisná síť, rovnoběžky, poledníky, zeměpisná poloha, zeměpisná délka, zeměpisná šířka: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce PRACOVNÍ LIST - ZEMĚPISNÁ SÍŤ II. Body, ve kterých protíná zemská osa povrch Země se nazývají a. zemský pól Poledníky a rovnoběžky se měří na stupně; Systém měření pomáhá k lepší orientaci na Zemi (námořníci). Poledníky rozdělují Zemi na časová pásma Úkol: 1. v učebnici si pročti strany 12 - 14 2. vypracuj pracovní list str. 5 3. dobrovolné: podívej se na video, jak se Země otáčí a proč se střídají roční obdob úkol č. 5 - pracovní list - kdo má možnost, tak vytiskne a vyplní, kdo nemá, musí opsat a vyplnit - v příloze emailu Učivo: Zeměpisná síť - poledníky, rovnoběžky. Budeme určovat zeměpisnou polohu v atlase pomocí souřadnic. Doporučuji sehnat si atlas nebo zapůjčit v knihovně a trénovat si významné rovnoběžky z.d. západní délka poledníky. procvičování určování zeměpisné polohy. GPS navigace (využití v autě, v námořní dopravě, pro turisty, hra geocaching) procvičování - určování zeměpisné polohy Belgie, Itálie,), zdroj pracovní síly, surovin

Apr 13, 2018 - Výsledek obrázku pro pracovní listy prvouka 4. tříd kolmé na poledníky, rovnoběžné s rovníkem; nejdelší - rovník; mají hodnotu 0° - 90° zeměpisná šířka - vzdálenost od rovníku ve stupních. severní a jižní zeměpisná šířka; nejvýznamnější - obratník Raka, obratník Kozoroha, severní a jižní polární kruh; zeměpisná síť - tvořena poledníky a rovnoběžky Obsahový cíl: - Studenti se seznámí se zařízeními GPS a fenoménem geocachingu. - Studenti budou pracovat s mapou světa, používat zeměpisnou síť a znát příslušné zeměpisné pojmy poledníky a rovnoběžky jsou na sebe navzájem kolmé. myšlené čáry spojující místa stejně vzdálená od hlavní rovnoběžky, rovnoběžky jsou soustřednými kružnicemi mající středy v ose naší planety. Práce žáků (15) Pracovní list (2) Prezi (6) Průmysl (2). Vyplňte pracovní list ve wordu a pošlete mi jej do 5.4. na můj email marie.hruba@zsmskamyknv.cz ke kontrole do pracovního listu máte napsat čas, který ukazují jednotlivé hodiny. Kdo zapomněl, jak se to dělá, najde si to v učebnici

-rovnoběžky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné šířky. zeměpisná šířka je úhel mezi rovinou rovníku a spojnicí určovaného bodu se středem Země -poledníky jsou spojnice všech bodů stejné zeměpisné délky. zeměpisná délka je úhel, který svírá rovina základního poledníku (tj 1)Poledníky a rovnoběžky tvoří zeměpisnou síť. 2)Pomocí sítě určíme zeměpisnou polohu a k tomu musíme znát zeměpisnou šířku a zeměpisnou délku. 3)Zeměpisnou šířku hledáme na rovnoběžkách,od rovníku na sever je severní šířka a od rovníku na jih je jižní šířka

Zeměpisné souřadnice - Digitální učební materiály RV

pracovní list. prezentace. učební texty. zápis. Mapa webu. 2575 dnů od události Prázdniny. Domovská stránka‎ > Poledníky, rovnoběžky, zeměpisná poloha.docx Zobrazit Stáhnout. poledníky a rovnoběžky jsou na sebe navzájem kolmé. Hodnota místní rovnoběžky (zeměpisná šířka daného bodu) se rovná úhlu, který svírá rovina rovníku s daným bodem (danou rovnoběžkou). Práce žáků (15) Pracovní list (2) Prezi (6) Průmysl (2). SVĚTOVÉ STRANY , POLEDNÍKY A ROVNOBĚŽKY - ppt stáhnout. POLEDNÍKY a ROVNOBĚŽKY> Uložil(a důležité rovnoběžky, dále nultý poledník a další poledníky, zjednodušené obrysy kontinentů. Do zhotovené mapy barevně vyznačí teplotní pásy. Každá skupina si vybere jeden teplotní pás a pomocí učebnice, donesených knih, Školního atlasu světa a informací, které si vyhledal pracovní list. prezentace. učební texty. zápis. Mapa webu. 2656 dnů od události Prázdniny. Domovská stránka‎ > 07.Poledníky a rovnoběžky.ppt Zobrazit.

Pracovní list

Dnes společně vyplněn pracovní list clipboard1 ze streamu. Probrány příklady propojenosti jednotivých přírodních sfér (koloběh vody v přírodě) a založena problematika přírodní a kulturní krajiny kolem nás. první člověk na Měsíci (stát) globus - co to je, poledníky, rovnoběžky a ty z nich co. M Dú- pracovní list ( vlepený v sešitě)- prvních 6 příkladů. Donést si na zítra na PČ- modelovací hmotu a plastovou podložku. Prosíme, aby děti co nejdříve donesly Sponzorské dary nebo alespoň vyplněný lísteček s nulovým příspěvkem. Dále, aby nosily 50 ,- na Vánoční dílny a papírové utěrky

Pracovní sešit str. 80 ONLINE hodina. Vytiskni si z Bakalářů zápis a nalep do sešitu. Vytiskni si z Bakalářů pracovní list (jen pro ty, kteří už ho nemají v sešitě, už jsme s ním pracovali), vyplň chybějící cvičení (všichni), nalep do sešitu. Poledníky a rovnoběžky, jak vypadají, jak půlí Zemi, kolik jich je. Kompetence pracovní Učitel: - dohlíží na bezpečnou manipulaci žáků s pomůckami při jejich používání v učebnách a v terénní výuce, na dodržování poledníky, rovnoběžky, zeměpisná síť, hlavní poledník, rovník, obratníky, polární kruhy, zeměpisn Sestrojit rovnoběžky a kolmice. Znázornit, narýsovat a označit základní rovinné útvary. Určit osu souměrnosti překládáním papíru. Vypočítat obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. Poznat základní tělesa. Žák by měl: - měřit a rýsovat úsečky s přesností na cm, mm - určit vzájemnou polohu dvou přímek. Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus) Přírodopis 10. 12. 2018 Strunatci: pláštěnci - obojživelníci - hlavní znaky a dělení strunatců, pláštěnci, bezlebeční, obratlovci.

13.1.2020 - Explore Marie Exnerová's board ČR on Pinterest. See more ideas about Dějepis, Zeměpis, Škola 2.10.2019 - Explore Jana Bozadžievová's board Vl on Pinterest. See more ideas about Zeměpis, Vzdělávání, Učení Poledníky a rovnoběžky - myšlené čáry - poledníky směřují od severního pólu k jižnímu a spojují místa, která mají ve stejnou dobu poledne - hlavní poledník (nultý) a protilehlý (180 stupňů) naznačují rozdělení planety na západní a východní polokouli (určují západní a východní délku METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. dvojice/. Vyhledávají a třídí potřebné informace. Vybírají správné odpovědi, vysvětlují pojmy, kreslí a popisují, vyjadřují svůj vlastní názor. DATUM: 28.4.2012 ŘEŠENÍ: 1. Do obrázku dopište, z kterých složek se skládá přírodní krajina. 2 Vypracuj pracovní list - vyplněný odevzdej v pondělí. Napiš do školního sešitu, vypočítej, vyfoť a pošli. 951 235 897 014 98 547 95 247 : 7 = 41 325 : 6

na můj pracovní email (pospichalova@zsmikulova.cz)mi můžete poslat utvořené otázky z minulého týdne učebnice str. 59/ 4.do školního sešitu napiš co umíš (např. umím hrát tenis) = 3-5 vět (podobně jako v uč. str. 59/5) učte se dál slovíčka z prac. sešit str. 77/5D Mickey, Millie.. Připrav si pracovní list s krychlovou sítí: síť si přerýsuj do sešitu; spočítej z kolika čtverců se skládá; vypočítej obsah jednoho čtverce a vynásob to počtem čtverců v síti - vyjde ti povrch krychle (pomůže ti, když se podíváš do učebnice na stranu 71) vyfoť a pošl Dnes společně vyplněn pracovní list clipboard1 ze streamu. globus - co to je, poledníky, rovnoběžky a ty z nich co nejdůležitější (popsat na polokouli) Bude to skoro jistě formou výběru správných odpovědí z nabídky +- třech..

Klimadiagramy a zeměpisné souřadnice - pracovní list žák

Pracovní list je určen jako podpora výuky regionální geografie Střední Ameriky. Pracuje s pojmem banánové republiky. Souslovím, které se často objevuje v médiích a proniklo i do povědomí běžných lidí. Debatu je Petr Tišl, publikováno 23.10.2019 9:13, zhlédnuto 1363×, hodnocení - rovnoběžky a poledníky (od S pólu k J pólu) - rovník - nejdelší rovnoběžka (severní a jižní polokoule) - hlavní poledník - nultý a protilehlý 180 stupňů (západní a východní polokoule) • Pevnina - světadíly • Světový oceán - oceány - obrázek ZEMĚPIS 6.B. 41. hodina.. 17.3. 2016 // 40. hodina.. 29.3. 2016 //PROUDĚNÍ VZDUCHU V ATMOSFÉŘE . Prohlédni si obrázky v učebnic Lenka Spurná lenka.spurna@zsrakovskeho.cz Podzimní prázdniny 26.10. - 30.10.2020 Milí žáci, přeji vám pěkné prázdniny, opočiňtě si, buďte opatrní na sebe i své blízké a dodržujte prosím opatření. Z důvodu úpravy provozu školní jídelny, podle vydaných pravidel pro provoz stravovacích služeb z usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne

www.zslibusina.c

Pracovní list + Interaktivní tabule: Alena Bekerová: 518 633 614 . mzs.sborovna@seznam.cz : 8/A/5: Procvičování Budoucího prostého času: Anglický jazyk: Pracovní list: Alena Bekerová: 518 633 614 . mzs.sborovna@seznam.cz 8/A/6: Opakování 3.lekce: Anglický jazyk: Pracovní list: Alena Bekerová: 518 633 614 . mzs.sborovna@seznam. Kompetence pracovní - žáky postupně učíme zvládat praktické pracovní činnosti, např. práce s názornými pomůckami - přiřazují, třídí, porovnávají, skládají nejrůznější obrázky. Starší ročníky pracují s mapou, doplňují do textu, pracují se cvičnými hodinami, zdravotnickým materiálem apod Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání Poledník je pomyslná čára, vzniklá průnikem nějaké poloroviny, určené zemskou osou, a povrchu Země. 146 vztahy Práce na víkend 17. - 18.10. - v učebnici čtěte kapitolu Zeměpisná síť - poledníky a rovnoběžky na str. 29, vypište důležité informace do PL 5 a nakreslete schéma poledníků a rovnoběžek. Pracovní sešit - s. 9/cv. 13. Na Teamsy se nepřipojujte ke třídě. Budete mít individuální hodinu s asistentkou T. Kohoutovou.

VY 32 INOVACE ICT.Z.6 - zsmikulasezhusi.c

Obratník raka - na severu - 23,5°, Obratník kozoroha - na jihu - rovnoběžky, na které v poledne nejdelšího dne v roce dopadají sluneční paprsky kolmo. Severní a jižní polární kruh - 66,5° Poledníky Na jednom poledníku je jeden čas. Značí se řeckým písmenem λ (lambda). Všechny jsou stejně dlouhé Pracovní list se týká metod, které se používají pro zpracování informací v geografii. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí. Řešení úkolů je zařazeno na konci. Metodické pokyny EU-INV-7-1-16. Vegetační pásy- pracovní list, 6. ročník. EU-INV-7-1-17,Světový oceán, 6. ročník. EU-INV-7-1-18, Austrálie, 6. ročník. EU-INV-7-1-19, Obrázkové riskuj , 6. ročník. EU-INV-7-1-20, Riskuj - opakování učiva 6. ročník . EU-Inv-8-1-1. Lesní hospodářství. EU-Inv-8-1-2. Amerika v otázkách. EU-Inv-8-1-3. Nutnost přesného určování času způsobila rozdělení planety na poledníky a rovnoběžky, euroamerický svět přinutil zbytek planety, aby přijal jednotky míry - tedy i času (dřív trvala hodina na různých místech jinak dlouho). Sjednocení času, vytvoření fikce časoprostorové mapy Zeměpisná poloha. Zopakuj si z učebnice str.29(poledníky, rovnoběžky), přečti si str.30-zeměpisná sítˇ. D: Člověk rozumný uč. str .13 - 14 + zápis v sešitě. 13.10.2020 - Člověk současného typu - homo sapiens sapiens. 16.10.2020 - pokračujte v zápisu z minulé hodiny a opište si zbytek prezentace

1)Matematická poloha: Nejstálejší, poledníky a rovnoběžky. Praha, prochází 50° s.š..Jindřichůvhradec (seč), prochází 15°v.d.. Nejzápadnější místo je v Krásné u Aše, měří 12°05´56´´ v.d.. Nejvýchodnější místo je v Hrčava (Bukovec, Frýdek Místek), měří 18°51´56´´ v.d. testy. 27. 2. - vědomostní test - obyvatelstvo, sídla, hospodářství, doprava. K testu bude možné používat učebnici, ale kdo si doma nepřečte zadané stránky a neprojde si učebnici, neuspěje Obratník Kozoroha je na Zemi obratník na jižní polokouli, který se nachází na 23° 26' 14.440 jižní šířky.Jedná se o nejjižnější rovnoběžku, kde Slunce může být v zenitu.K tomu zde dochází právě jednou za rok, a to v době zimního slunovratu.. V okolí obratníku Kozoroha se podobně jako na severní polokouli v oblasti obratníku Raka nachází pásmo pouští 7.3.2020 - Explore Klára Švehlová's board Zeměpis on Pinterest. See more ideas about Zeměpis, Učení, Škola

 • Rodina a její vliv na vývoj jedince.
 • Létání beze strachu.
 • Moto obrazy.
 • Premenstruační krvácení.
 • Bakteriální rozpad ploutví.
 • Alfa sympatomimetika.
 • Dolichol.
 • Roger federer manželka.
 • Fit informatika.
 • Pudrove oboci zkusenosti.
 • Permakultura eshop.
 • Online kurz angličtiny s certifikátem.
 • Once upon a time in america online.
 • Kia slovensko zavod.
 • Gta5 cheat xbox.
 • Prodej sena roudnice nad labem.
 • Gin s vodou.
 • Kostel sv cyrila a metoděje praha bohoslužby.
 • Emil holub velké dobrodružství.
 • Mrtvý úhel.
 • Silniční kolo štěrba.
 • Sparkys brno masarykova.
 • Násobitel.
 • Navarone garibaldi marco garibaldi.
 • Audi autoforum.
 • Odstřelovač zajcev.
 • Blepharoplastika.
 • Doxylamine succinate.
 • Kataster mapa.
 • Základ terasa.
 • Kamínek v uchu.
 • Tj mlada boleslav.
 • Sedmimístná toyota.
 • Spolubydlení praha.
 • Kolibrici.
 • Píseň o nibelunzích opera.
 • Jak naučit ukrajince česky.
 • Neuron popis.
 • Am vysílač.
 • Davisův pohár v roce 1966.
 • Webkamera janské lázně stezka.