Home

Mocniny s racionálním exponentem

 1. MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM. 4 a20 = a5⇒ 45 20 4 a20 = a = a ⇒ a a4. 20. 4 20=. nn m m a === a. n m. = racionální exponent ( mocnitel ) , a = základ, a > 0. Připomínáme: a0 = 1, a2
 2. mocniny-s-racionalnim-exponentem.pdf 39,61 kB Otevřít: Soubory: Fulltextové vyhledávání
 3. MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM řešení 1. Zapište odmocninu ve tvaru mocniny s rac. exponentem:: a) a y 21 a e) x2. 3 23 x.y b) b3 23 b f) 3 x6.y .z2 2 1 3 x2 y. z c) c23 32 c g) 4 x.y .z3 41 4 3 x y. z d) d54 45 d h) 5 x4.y 5.z6 56 5 4 x y. z 2. Vypočítejte: a) a 2. a. a3 6 11 b) 6 b 3 b b 1 c) c3 6 c d) 24 4 3 d d . d d7 3.

Zřejmě lze tudíž mocninu s racionálním mocnitelem definovat vztahem: \(a^{\Large \frac {m} {n}} = \sqrt[\large n \,]{a^m}\) Takto definovaná mocnina s racionálním exponentem je rozšířením mocniny s celým mocnitelem, jelikož pro všechna celá čísla \(m\) platí Re: odmocniny a mocniny s racionálním exponentem Když ve třetím příkladu v prvním zlomku v čitateli umocníš celý součin na (-3), vyjde ti příklad tak, jak má. Možná ses přehlédla a ono umocnění z druhého příkladu patří až k tomu třetímu a u druhého to být nemá Provedeme sčítání v závorce převedením na společného jmenovatele, záporný exponent odstraníme pomocí převrácené hodnoty, umocníme zvlášť čitatel a jmenovatel, mocniny s racionálním exponentem přepíšeme pomocí odmocnin. Na závěr pokrátíme, co pokrátit můžeme Mocniny a odmocniny. Umocňování je matematická funkce, která, jednoduše řečeno, slouží ke zkrácenému zápisu opakovaného násobení. Dále nás bude zajímat především tvar exponentu. V této části si ukážeme, jaké má vlastnosti mocnina s přirozeným exponentem, tedy když je exponent číslo 1, 2,. Mocniny a odmocniny. Kalkulačky provádějí výpočet mocnin a odmocnin druhého, třetího i vyšších řádu. Na stránkách jsou uvedeny rovněž vzorce a grafy. Vzorce. Kalkulačky. Druhá mocnina. Třetí mocnina. n-tá mocnina. Druhá odmocnina. Třetí odmocnina. n-tá odmocnina

15 Mocniny s racionálním mocnitelem . Soubor(F) Úpraw(E) ZobrazÌt(V) Nástroje(T) Komentáïe(C) 15 Mocniny s racionál... Formuláïe(m) ShareP01nt Nápovžda(H) and reflow paragraphs =ab PFedpoklady: 020714 Racionální ëíslo - ëíslo, které je možné zapsat zlomkem. Co už umíme s mocninami? Víme, co znamená: 23=2-2-2 22 2- Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou Mocniny s racionálním exponentem. Již umíme vypočítat mocninu s celočíselným exponentem. Nyní si připomeneme výpočet mocniny s racionálním exponentem. Musíme vysvětlit, co znamená a^{\frac{1}{n}} a a^{\frac{k}{n}}, kde n je libovolné přirozené číslo a k je libovolné celé číslo

SOŠS - mocniny-s-racionalnim-exponentem

s √ a = · √ a; 5. n· s √ an·r = √ ar. Ž: Uf, kto si to má všetko pamätať. U: Musím sa priznať, že sám oveľa radšej používam pravidlá s mocninami ako s odmocninami. Preto aj pri úprave výrazov si najprv odmocniny upravím na mocniny. Ž: No ešte stále nemáme zadefinovnú mocninu s racionálnym exponentom Odmocniny a mocniny s racionálním exponentem Author: Gymnázium VM Last modified by: Gymnázium VM Created Date: 1/16/2007 11:23:00 AM Company: Gymnázium, Velké Meziříčí, Sokolovská 27 Other titles: Odmocniny a mocniny s racionálním exponentem Pro a > 0, m ∈ Z, n ∈ N lze odmocniny psát ve tvaru mocniny s racionálním exponentem n √ am = am n. ØEľENÝ PØÍKLAD 2{5 Upravte 3 √ 52, (danou odmocninu přepište jako mocninu). Řešení příkladu 3 √ 52 = 52 3. ∗ RNDr. Simona Sobková, Ph.D. Středoškolská matematika Mocniny, odmocniny, algebraické výrazy http. Mocnina s racionálnym exponentom je číslo , kde a R, m Z, n N (resp. n Z - 0 ), Základné pravidlá pre počítanie mocnín s racionálnym exponentom (R = reálne čísla, Q = racionálne čísla): Pre počítanie mocnín s racionálnym exponentom platia rovnaké pravidlá, ako pri počítaní mocnín s ostatnými typmi exponentov Mocniny s racionálním exponentem Základní úrove ň: 1. Pro kladné základy mocnin zjednodušte: a) 3 2 b . 4; 3 b b) 12; 1 9 1 3 1 x x x c) a 0,3. ;a−3,4 d) 2 1 0,5;

Mocniny s racionálním exponentem. Úpravy výrazů. Stupeň: Střední škola. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely Mocniny s racionálním exponentem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Mocniny s racionálním exponentem Je- li exponent mocniny racionální číslo ( např. zlomek ) , platí pro práci s touto mocninou pravidlo: a a m n =n m Příklady: a) 3 3 2 2 a = a b) b b b 1 1 2 1 2 1 − = = c) 83 3 82 3 (23)2 3 26 22 4 2 = = = = = Cvičení: 1) Napište ve tvaru odmocnin: 2)Napište ve tvaru mocnin: a x b a c b d x n. Odmocniny, mocniny s racionálním mocnitelem Následující výrazy částe čně odmocn ěte: 1) 48 2) 50 3) a b c7 13 4 4) 3 a b7 8 5) 5 x y12 10 6) 12 a b50 25 Usm ěrněte zlomky 7) 4 2 8) 3 3 9) 2a a 10) 3 a a Upravte na co nejjednodušší tvar

Základní poznatky z matematiky - Univerzita Karlov

Mocniny s celo číselným exponentem 34) z−1 1 z 35) x−3 3 1 x 36) 2y−2 2 2 y 37) 3ab −2 2 3a b 38) 5x y− −1 2 2 5 xy 39) 4a b−3 2 2 3 4b a 40) a Mocniny s racionálním exponentem Racionální číslo = číslo, které lze zapsat ve tvaru zlomku Základní vzoreček: a = kladné číslo m = celé číslo n = celé kladné čísl

Zavedeme \(n\)-tou odmocninu z reálného čísla a uvedeme si pravidla, která lze při počítání s odmocninami využít. Na základě těchto znalostí definujeme v poslední části mocninu s racionálním exponentem jako zobecnění předchozích případů Mocniny a odmocniny s racionálním exponentem Definice: n-tá odmocnina (n je celé kladné číslo) z nezáporného čísla a je nezáporné číslo x, pro které platí , značí s Příklady z testu na mocniny s celým a racionálním exponentem . 15.12.2014 18:03. Mocniny s přirozeným a celým mocnitelem.pdf (53776) Zpět. Úvod Novinky Školní Pomůcky Události Kontakty Fotogalerie Kvinta.A. Jozev7@seznam.cz Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizac Definici obecné mocniny reálného čísla s reálným exponentem je nutné připravit definicemi speciálnějších mocnin s přirozeným, celým a racionálním exponentem a definicí odmocniny. Je také nutné sledovat definiční obory jednotlivých operací, zejména to, zda je daná mocnina (odmocnina) definována i pro nulu, příp.

Matematické Fórum / odmocniny a mocniny s racionálním

MOCNINY S RACIONÁLNÍM EXPONENTEM Mocninu s racionálním exponentem lze zapsat jako odmocninu a obráceně. Mocninu odmocníme tak, že základ opíšeme a exponenty vydělíme r s sa Pravidla pro početní úkony s mocninami 1. Sčítání a odčítání mocnin Mocniny lze sčítat a odčítat tehdy, mají-li stejný základ i exponent Lineární lomená funkce, nepřímá úměrnost. Mocninné funkce s přirozeným a celým mocnitelem. Inverzní funkce. Funkce druhá a třetí odmocnina. Definice n-té odmocniny. Operace s odmocninami. Mocniny s racionálním a reálným exponentem. Úpravy algebraických výrazů s mocninami a odmocninami. Exponenciální a logaritmická.

2.7.15 Mocniny s racionálním mocnitelem Předpoklady: 020714 Racionální číslo - číslo, které je možné zapsat zlomkem. Co už umíme s mocninami? Víme, co znamená: • 2 2 2 23 = ⋅ ⋅ • 2 2 1 1 2 2 2 2 − = = ⋅ • Ale co znamená 2 23? Porovnáme pravidla pro po čítání s mocninami a odmocninami: ab a b= ⋅ a a b b = m. Mocninné funkce s přirozeným, celým, racionálním a iracionálním exponentem. Počítání s mocninami. Testy. Otevírejte v Adobe Readeru. Typy testů, ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnost Funkce mocniny a odmocniny, výrazy s mocninami Mocniny s racionálním exponentem. Odmocniny. N - tá odmocnina z nezáporného čísla b, je takové nezáporné číslo, a pro které platí. n = odmocnitel. b = základ odmocniny, je to celé nezáporné číslo je větší nebo rovno 0 a náleží. reálným číslům. Vzorce pro počítání s odmocninami. Příklad: 5) 6) 7) Příklady. Odmocniny a mocniny s racionálním exponentem - základní p říklady Zadání Částe čně odmocn ěte: 1) 8 2) 48 3) x3 4) y5 5) 12 z7 Upravte na co nejjednodušší tvar: 6) 7 7x x5 3⋅ = 7) 5 20x x3 ⋅ = 8) 2 24a a⋅ =5 Upravte, výsledek uve ďte ve tvaru mocniny s racionálním mocnitelem: 9) 5 3 x x3 5⋅ 10) 5 3 3.1.5. Mocnina mocniny a ( x )b = xab ( 32 )4 = 38 Příklad : Vyjádřete jako součin (podíl ) mocnin s co nejmenším přirozeným základem mocniny 7 3 3 6 2 3 2 .9 4 3 25. 5 Řešení : = 7 6 4 6 6 3 2 3. 5 2 3. 5 = 2.5 1 Příklad 13 : Vyjádřete jako součin (podíl ) mocnin s co nejmenším přirozeným základem mocniny : a) 4 3 16 8.

Připrav se - Matematika: Mocniny a odmocnin

Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 343x. Podle exponentu rozdělujeme mocniny - s přirozeným exponentem s celým exponentem s racionálním exponentem PLATÍ: 0n = 0 x0 = 1 1n = 1 m m a a 1 Pravidla pro počítání s mocninami: Sčítat a odčítat můžeme jen stejné mocniny Násobení: r. sa r s Dělení: r s s r a a a Umocnění: r s r.s Úvod - 44: Mocniny s racionálním exponentem. 44: Mocniny s racionálním exponentem. 27.11.2017 13:11. a r/s = s-tá odmocnina z a r. Ve čtvrtek desetiminutovka na mocniny. DÚ: sbírka č. 9. Nep: 3 2x-3 x+1 +2=0. Zpět. Třída Matematika Fyzika Seminá Navigace: MarleneBerousek > Pedagogika pro asistenty ve školství > 2. ročník > Matematika > Mocniny s racionálním exponentem - 12. 11. 2019. Mocniny s racionálním exponentem - 12. 11

Definici obecné mocniny reálného čísla s reálným exponentem je nutné připravit definicemi speciálnějších mocnin s přirozeným, celým a racionálním exponentem a definicí odmocniny 2.1.2 12. MOCNINY A MOCNINNÉ FUNKCE definice mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, vzorce pro úpravu výrazů s mocninami a odmocninami, usměrňování zlomků, přehled mocninných funkcí a jejich vlastnosti, binomická věta, Moivreova věta a umocňování komplexního čísla 1. Vypočítejte

Mocniny s racionálním exponentem. Pro počítání s mocninami s racionálním exponentem platí všechna pravidla jako pro mocniny s celým exponentem. Vztah mezi mocninami a odmocninami můžeme vyjádřit vzorcem: Pro každé a pro každé platí: To znamená, že každá odmocnina se dá převést na mocninu a naopak.. Mocniny a odmocniny. 70 řešených příkladů na mocniny a odmocniny. Nabízíme všechny materiály z této sekce na webu e-matematika.cz jen za 250Kč!Podpořte náš web odkazem!. Jazyková škola Březinka otevírá letní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny 3) Zapište mocniny s racionálním exponentem jako odmocniny: a) 2 1 3 √2 3 b) 5 3 5 √53 5 c) 50,5 √5 d) 30,75 4√33 e) 20,2 √52 4) Zapište odmocniny ve tvaru mocniny s racionálním mocnitelem: a) √5 X5 1 2 Y b) 3√3 X3 1 3 Y c) 4√73 X7 3 4 Y d) 5√24 X2 4 5 2. zpüsob: výraz nejprve pyepište pomocí mocnin s racionálním exponentem a potom upravte užitím pravidel pro poëítání s mocninami. (yb3 (y2)å (cyp (y-1x-2) [n —2 3n3 (6n) 16 44 Základy mocnin rozložte na prvoëinitele, potom zlomky krafte (n e N): 67 • 225 .15 2 6.7 107 • 126 • 335 3n—I . 971—1 2n—1 10 302n—4 3

Mocnina: a - základ mocniny n - mocnitel (mocnina, exponent) n krát Mocnina s celočíselným Mocniny s racionálním exponentem. Odmocniny. N - tá odmocnina z nezáporného čísla b, je takové.. Matice je schéma čísel nebo prvků jakožto elementů matice. Jedná se o obdélníkové či čtvercové schéma, které obecně obsahuje m. Mocniny s racionálním exponentem Dosud známemocninya n, kden jeceléčíslo. Tatomocnina má význam i tehdy, když n je racionální číslovetvaru: n = r/s r jeceléčíslo s přirozenéčíslo a > 0 s s r r a = Zapište ve tvaru mocniny s racionálním exponentem Zapište ve tvaru mocniny s racionálním exponentem; u, v jsou kladná reáln, éísla: Zapištejako odmocninu Zapište jako odmocninu; x, yjsou kladná éísla: a) x5, Vypoéítejte zpaméti a) 273, (uv)—5. x -0,3 29 : 2-å, 3-5 : 3-ž. a2b 125 (a2b) . (2a)a 1—1 bä aö • a 12.

Mocniny a odmocniny — Matematika

Odmocniny lze zapsat jako mocniny s racionálním exponentem. Tento zápis umožňuje použití všech pravidel pro počítání s mocninami. Pro počítání s odmocninami pak platí analogická pravidla 45: Mocniny s racionálním exponentem - procvičování. 29.11.2017 14:07. mocniny-mix.pd Mocniny s racionálním exponentem. Racionální číslo lze zapsat ve zlomku p/q a p/q = q √a p. Exponenciální funkce. Exponenciální funkcí nazveme každou funkci, která je dána předpisem y = a x Je-li 0 a 1, tak je funkce klesající Je-li a >1, tak je funkce rostoucí. Exponenciální rovnice. a x = Upravíme na základní tvar (obsahující mocniny s racionálním exponentem): Vidíme, že p=-3 je celé číslo a proto použijeme substituci typu A. Nejmenší společný násobek S jmenovatelů zlomků m (1) a n (3) je 3 a položíme tedy t=x 1/3. Potom x=t 3 a dx=3t 2 dt. Po dosazení se integrovaná funkce racionalizuje Mocniny a odmocniny. Zobrazit nastavení cvičení. Zobrazit pravidla. Nastavení cvičení. Zobrazit srovnání s ostatními. Nastavení cvičení.

Mocniny a odmocniny. Mocniny s racionálním exponentem. Zapište pomocí odmocniny a vypočítejte bez použití kalkulačky: Zapište jako mocninu s racionálním exponentem: Vypočítejte (výsledek zapište jako mocninu čísla 2): Zjednodušte následující výrazy: Uvedené výrazy vyjádřete pomocí jediné odmocniny 17 1.8.5 Mocniny s racionálním exponentem Pro každé , a definujeme Př.: Zapiš jako odmocninu: a) b) c) d) e) Př.: Zapiš jako mocninu: a) b) d) c) Př.: Zjednodu Mocniny s racionálním mocnitelem Helena Jandová Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Matematika, 1. ročník MA1 15 RNDr. Helena Jandová AZT 1 14.2.2013 Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Výuka základních poznatků z matematiky v 1. ročnících SZŠ. Výuková elektronická prezentace, která j 1. Úprava výrazu pomocí pravidel pro počítání s mocninami a odmocninami, resp. pomocí pravidel pro počítání s mocninami s racionálním exponentem (nově přidáno do rozšířeného katalogu požadavků k maturitě z matematiky). √ à= (√ ) à = à á, ∈, ∈ , ∈0 Velmi ráda bych studovala v Brně na MUNI Matematiku pro střední školy (v kombinaci s Výtvarnou výchovou nebo Geografií) a musím se přiznat, že jste mi dodali spoustu odvahy do nadcházejícího studia a utvrdili jste mě, že bych v životě měl dělat to, co mě nabíjí energií

Mocniny a odmocniny — online kalkulačky, vzorce, graf

Mocniny s racionálním exponentem - YouTub

Mocniny 1. pravidlo x3 zapište jako mocninu s racionálním exponentem: 4. Mocniny a odmocniny - 4 : Soustavy : Usměrňování zlomků : Mocniny a odmocniny - 4 : Objekty s absolutní hodnotou : N-tá odmocnina : Mocniny a odmocniny - 5 : Mocniny s racionálním exponentem : Mocniny a odmocniny - V tomto případě se doporučuje rozšířit tuto tematiku o hesla: Definice n-té odmocniny, mocniny s racionálním exponentem (příp. uvést mocninu s reálným exponentem), operace s mocninami a odmocninami, úpravy číselných výrazů s mocninami a odmocninami. Doporučené rozšiřující učivo Kartézský součin. Relace Září: Shrnutí a prohloubení učiva ZŠ (množiny, číselné obory, absolutní hodnota, intervaly a operace s nimi, mocniny) Říjen: Mocniny s racionálním exponentem Listopad: Algebraické výrazy a operace s nimi Prosinec:Shodná a podobná zobrazení v rovině. Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku. Obsahy a obvody. Leden: Lineární funkce a rovnic

Mocniny s racionálním exponentem - SbírkaPříkladů

VY_42_INOVACE_200223_Mocniny s racionálním exponentem.docx VY_42_INOVACE_200223_Mocniny s racionálním exponentem_anotace.doc VY_42_INOVACE_200224_Písemka - mocniny a odmocniny.doc Počítá s uplatněním matematických pravidel pro přednost operací, pravidel pro počítání se závorkami a s reálnými čísly. Disponuje také kontrolou správnosti zadání. Kromě libovolné mocniny a odmocniny disponuje také dalšími funkcemi, jako je faktoriál, sinus a cosinus (kosinus) Mocniny s přiroz. a celočíselným mocnitelem. SPSOA_MA_4_MIKL. 5. Statistika v Excelu. SPSOA_MA_5_MIKL. 6. Mocniny s racionálním mocnitelem. SPSOA_MA_6_MIKL. 7. Bod, úsečka, vektor v analytické geometrii. SPSOA_MA_7_MIKL. 8. Početní výkony s výrazy. SPSOA_MA_8_MIKL. 9. Válec a kužel. SPSOA_MA_9_MIKL. 10. Rovnice přímky v. proto neobsahuje interaktivní cvičení. Druhá kapitola se zaměřuje na mocniny (s přirozeným, celým i racionálním exponentem) a odmocniny. V následující kapitole je zaveden pojem výraz, přičemž pozornost je věnována zejména mnohočlenům. Čtvrtá kapitola se zabývá lomenými výrazy Mocniny. Mocniny s přirozeným exponentem; Mocniny s celočíselným exponentem; Mocniny s racionálním exponentem, odmocniny 4. Algebraické výrazy. Operace s mnohočleny; Rozklad na součin; Lomené výrazy 5. Rovnice a nerovnice. Lineární rovnice; Kvadratické rovnice; Rovnice s neznámou ve jmenovateli; Rovnice s absolutní hodnoto

Mocniny - Univerzita Karlov

Příklady mocniny Vloženo dne 19. 7. 2020, autor Fričová Viktorie. Učivo. Mocniny s exponentem přirozeným, celým a racionálním, odmocniny. Očekávaný výstup. Žák se seznámí s úpravami číselných výrazů s mocninami pomocí programu Wolfram Mathematica Mocniny a odmocniny. A: Mocniny s přirozeným exponentem; Druhá a třetí odmocnina; Usměrňování zlomků; B: Mocniny s celočíselným a racionálním exponentem; Odmocniny; Porovnávání hodnot výrazů. mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem; druhá a n-tá odmocnina 4.30 Rovnice a nerovnice řeší lineární a kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy, diskutuje řešitelnost nebo počet řešení koeficienty, rozklad kvadratického trojčlenu, doplnění n

PPT - Základy matematiky PowerPoint Presentation, free

Nejprve převedeme na mocniny s racionálním exponentem a rozdělíme na jednoduché zlomky: Zlomky odstraníme a integrujeme člen po členu: Nakonec převedeme zpět na odmocniny: Na závěr příklad s geometrickou tematikou: Příklad 55: Určete křivku, která prochází bodem A. celky (tedy Mocniny a odmocniny a Mocniny v geometrii) je 20-25 hodin. Poté se žáci s učivem Mocnina a odmocnina setkávají až v pátém ročníku osmiletého gym-názia, kdy je toto učivo rozšířeno o mocniny s celým a racionálním exponentem a n-tou odmocninu sešity Excelu s číslicemi, funkcemi NSD a NSN a pár rozklady pro výuku dělitelnosti. Celá čísla a zlomky. Iracionální čísla a reálná čísla. Množiny a intervaly. Mocniny. mocniny s přirozeným exponentem, mocniny s celým exponentem a čísla zapsaná v semilogaritmickém tvaru, odmocniny a mocniny s racionálním exponentem. - mocniny s celým exponentem - druhá odmocnina - mocniny s racionálním exponentem - definice n-té odmocniny - rovnice s neznámou pod odmocninou . Lineární rovnice - lineární rovnice s absolutní hodnotou - úlohy vedoucí k řešení rovnic - soustavy lineárních rovnic o 2, 3 neznámýc Mocniny a odmocniny Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Mocnina s racionálním mocnitelem (exponentem): a = a1 Pro libovolné nezáporné číslo a a pro libovolné přirozené číslo n: Mocnina s racionálním mocnitelem (exponentem.

Mocniny. a n = a * a * a kdy těchto a je n a 0 = 1 a 1 = a Pravidla: a r * a s = a r+s (a r) s = a r*s a r / a s = a r-s (a * b) r = a r * b r (a / b) r = a r / b r. Mocniny s celým exponentem. Můžou být v exponentu i mínusy Pravidla jsou ta samá a ještě a -m = 1/a m. Mocniny s racionálním exponentem; Exponenciální. Mocniny a odmocniny. mocniny s přirozeným exponentem 1; mocniny s přirozeným exponentem 2; mocniny s celočíselným exponentem 1; mocniny s celočíselným exponentem 2; mocniny a odmocniny; odmocniny; částečné odmocnění a usměrňování; usměrňování zlomků; mocniny s racionálním exponentem; Algebraické výrazy. mnohočleny. Mocniny s racionálním exponentem; Funkce exponenciální a logaritmická.

Mocniny s racionálním exponentem - složené opera ce, • Můžeme využít jak vět o počítání s celočíselným exponentem, tak vět využívajících pravidla zohledňující odmocnítko. 2 5 5 5 5 5 5 10 6 5 18 5 35 5 5 35 3)) y k k y y k k y k b a k k k k k k k =. 13. Mocniny s celočíselným a racionálním exponentem 14. Soustavy lineárních rovnic a nerovnic 15. Statistika - základní charakteristiky 16. Variace a permutace bez opakování 17. Kombinace, binomická věta 18. Pravděpodobnost 19. Řešení obecného trojúhelníku 20. Řešení pravoúhlého trojúhelníku 21. Absolutní hodnota 22 • mocniny s racionálním exponentem. Rovnice a nerovnice a jejich soustavy • racionální rovnice, rovnice s absolutní hodnotou, rovnice s parametrem, soustavy tří lineárních rovnic, soustavy rovnic lineární a kvadratické. Funkce • grafy funkcí (lineární, kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmick Upravte s využitím pravidel pro po čítání s mocninami s racionálním exponentem a) 6 3 . 2 2 8. 2 16 = b) 3 3 2 4 Microsoft Word - mocniny.doc Author: Karel Valter Created Date: 2/19/2010 12:34:36 PM. Téma 10: Reálná čísla R - mocniny s racionálním exponentem.. 57 Příloha č. 1 - dotazník.. 63 Příloha č. 2 - fotodokumentace.. 65. 3 Úvod Metodika pro výuku vybraných kapitol matematiky byla vytvořena v rámci projektu Zlepšení.

Mocniny s racionálnym exponentom - O škol

Mocniny s racionálním exponentem

Mocniny s racionálním exponentem - sapss-plzen

PPT - Diplomovaný oční optik – Geometrická optikaMatematika
 • Regenerace umělé trávy.
 • Subaru outback 2.0d 2008.
 • Mouční červi v kuchyni.
 • Stadiony bundesligy.
 • Opasky na zakázku.
 • Landek bazen cenik.
 • Přijímačky na pef čzu.
 • Www red velvet.
 • Zimní pneu 195/65 r15c.
 • Bezdratove ozvuceni domu.
 • Cafe cafe jičín.
 • Prodám yamaha tt 600 r.
 • Phoronix.
 • Autorka detektivních povídek.
 • Nejbezpečnější města usa.
 • Kruh na sezení po operaci.
 • Sport hotel véska restaurace.
 • Výroba kalendáře cena.
 • Weigela ebony and ivory.
 • Ernesta club lipno lipno nad vltavou.
 • Terminator 2 online cz dabing zadarmo.
 • Komunismus dnes.
 • Blízká rodina anglicky.
 • Dream aquarium key.
 • Alkan merch.
 • Kočka nepřijímá potravu.
 • Distorsio colli.
 • Mazání střešních oken.
 • Perkusní pistony.
 • Vytrhávání chloupků.
 • Barevné ráfky na kolo.
 • Vánoční dům s.r.o. otevírací doba.
 • Tvaroh tučný cena.
 • Ouija deska wiki.
 • Krátké povídky pro děti.
 • Domaci housky.
 • Goji kustovnice čínská wikipedie.
 • Swf to pdf.
 • York klimatizace.
 • Syfilis vřed obrázek.
 • Zalakaros.