Home

Která z níže uvedených osob je „politicky exponovanou osobou“?

Politicky exponovanou osobou se v NN rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce. Politicky exponovanou osobou se rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího. Politicky exponovanou osobou se rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgán Politicky exponovanou osobou se od 1. 1. 2017 rozumí a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je například: hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce náměstek, státní tajemník

2. s politicky exponovanou osobou, nebo 3. s osobou usazenou v zemi, kterou na základě označení Evroé komise nebo z jiného důvodu je třeba považovat za vysoce rizikovou, b) v situacích, na které se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. a) až c), a to nejpozději před uskutečněním transakce Povinná osoba je povinna zkontrolovat, zda je klient politicky exponovanou osobou a zda není osobou, vůči níž uplatňuje Česká republika nebo Evroá Unie sankce. Rizikovost daného obchodního vztahu. Povinná osoba vyhodnocuje zejména účel, pravidelnost a délku trvání obchodního vztahu, hodnotu a způsob uskutečnění obchodu

Politicky exponovaná osoba - Na vás zálež

 1. b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná.
 2. V rámci služby CLEP jsou osobní údaje osob evidovány po dobu, kdy je subjekt údajů politicky exponovanou osobou a dále po dobu 1 roku, a to z důvodu, že podle § 54 odst. 8 AML zákona povinné osoby uplatňují povinnosti a omezení vztahující se k PEP ještě nejméně po tuto dobu. V případě osob na sankčních seznamech jsou.
 3. Politicky exponovanou osobou (politically exposed person - PEP) se pro účely AML zákona rozumí fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek.
 4. Politicky exponovanou osobou se nově rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státn

Kromě výše uvedených základních identifikačních údajů je klient dotazován na doplňující informace majetkového, finančního, pracovního, obchodního nebo jiného charakteru (např. daňové údaje), které jsou pro Banku nezbytné pro získání základního profilu klienta neb Majitel účtu sděluje, že mu není známo, že výše uvedený skutečný vlastník peněžních prostředků složených na Účtu úschovy je politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/ 2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnost a financování terorismu, ve znění změn, na.

Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je politicky exponovanou osobou (zjednodušeně) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (nebo v obdobné funkci v EU či v mezinárodních organizacích), a která. Klient je politicky exponovanou osobou. Zvýšený pohyb hotovosti. že klient je osobou, která byla obviněna neboodsouzena ze závažné majetkové trestné činnosti. Dále je potřeba za rizikové považovat klienty, kteří vyžadují neobvyklou anonymitu nebo neobvyklé podmínky obchodní transakce. AK či jiných osob se z.

Ovládající osobou je ta, která může (i) uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv, (ii) jmenovat nebo odvolat většinu osob, (iii) nakládat s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 %. 2 Rodné číslo je nutné uvést u osoby/osob jednajících za zákazníka v daném obchodu Česká spořitelna, a.s. Politicky exponovanou osobou se rozumí: 1) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce a která má bydliště mimo Českou republiku, nebo takovou funkci vykonává mimo Českou republiku, například ¹ Politicky exponovanou osobou se rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího. která je uzavírána mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Navrhovatel, který je Politicky exponovanou osobou, je povinen tuto skutečnost Poskytovateli před uzavřením Smlouvy sdělit. Navrhovatel Navrhovatele kterýkoliv z výše uvedených důvodů pro odmítnut

z trestné činnosti a financování terorismu,ve znění pozdějších předpisů,dle kterého se politicky exponovanou osobou rozumí: 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), Při vyplňování používejte velká tištěná písmena. Vyplňujte čitelně černým nebo modrým propisovacím perem podle předepsaného vzoru * Podle zákona č. 253/2008 Sb. se politicky exponovanou osobou rozumí: a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státn

Zákon proti praní špinavých peněz - ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ

Často kladené otázky o opatřeních proti praní špinavých

Non è stato trovato alcun risultato

 • Brian patrick carroll.
 • Nejlepší prezident čr.
 • Duchove a jejich projevy.
 • Studio 54 csfd.
 • Cannondale flash carbon.
 • Osn pomoc.
 • Test na určení přísudku.
 • Alta valtellina.
 • Wow hunter names generator.
 • Třebechovické muzeum betlémů třebechovice pod orebem.
 • Venkovní sauny prodej.
 • Lymfodrenáž přístroj bazar.
 • Šťourání v uchu.
 • Butik první republika.
 • Oh pho rozvoz.
 • Z olomouce na praděd.
 • Jeremy renner filmy.
 • Puzzle z fotky srdce.
 • Hlívová polévka kluci v akci.
 • Ps4 aukro.
 • Genet.
 • Beko din 28422.
 • Škola čepování piva radegast.
 • Bolest hlavy od krční páteře příznaky.
 • Volná pracovní místa uklízečka v plzni.
 • Propadly oblicej.
 • Technické osvědčení zvláštního vozidla..
 • Ruleta alkohol.
 • Gulášobraní 2018.
 • Lennylamb mikina bazar.
 • Bachovy kapky zkušenosti.
 • Definice učení.
 • Dodge charger 1980.
 • Tyčový mixér braun náhradní díly.
 • Catfish film.
 • Kaple božího hrobu.
 • Kniha písmo.
 • Mx 5 cena.
 • Nrzp registr.
 • Volební preference srpen 2018.
 • Vánoční dárky 2018.