Home

Základní pojmy ict

2G. 2. generace bezdrátové mobilní telefonní technologie. Mobilní bezdrátové sítě druhé generace 2G sítě umožňují pouze digitální hlasový hovor, případně další základní pomocná data, jako například datum a čas, některé standarty podporují i službu SMS. 2G technologie se dělí do standardů založených na TDMA nebo CDMA v závislosti na typu multiplexování. Modul 1 Základní pojmy IT 3 Hardware Informační technologie (IT) - jsou všechny prostředky a technologie používané pro zpracování a přenos dat. Obecně pod tímto pojmem chápeme vše, co zahrnují pojmy hardware, software a komunikační technologie jako takové (datové a telekomunikační sítě) Základní pojmy v oblasti ICT. Po prostudování této kapitoly by měli být žáci schopni umět vysvětlit základní pojmy z oblasti výpočetní techniky.. Po . studiu. této kapitoly budete schopni vysvětlit několik základních a velmi důležitých pojmů, které jsou podstatné pro Vaše další studium

Slovník ICT (IT) pojmů » Počítače a Internet » PC-IN Plze

Základní pojmy ICT. Ode dneška si můžete stáhnout přehled základních pojmů ICT, které byste měli jako studenti střední školy znát a správně používat. Najdete je ve formátu .doc v horním menu pod štítkem Ke stažení. V případě, že budete mít jakékoli dotazy, připomínky či návrhy, neváhejte mne kontaktovat Základní pojmy ICT 1. Základní pojmy ( studijní text) - počítač ( video, počítačová skříň) - data (zálohování - krátké video) - program. - soubor. - hardware ( vysvětlení, krátké video , online test, stručný popis komponent) - software ( vysvětlení, online test) Zápis do sešitu Play this game to review Computers. Co je základní a zároveň nejmenší jednotkou informace? Preview this quiz on Quizizz. Quiz. ICT Základní pojmy. DRAFT. 7th - 10th grade . Played 66 times. 68% average accuracy. Computers. 9 months ago by. cechova. 0. Save. Edit. Edit. ICT Základní pojmy DRAFT. 9 months ago by. cechova. 7th - 10th. Základní pojmy z výpočetní techniky Analogový a číslicový signál analogový - z řečtiny spojitý - vystihuje veličiny, u kterých se jejich velikost mění spojitě - neboli analogově digitální - z angličtiny digit (číslo) - znamená číslicový způsob zjišťování hodnoty nebo velikosti - například prsty na ruce, obracení stránek,.

ICT je zkratka z anglického Information and Communication Technologies - označuje informační a komunikační technologie. Česká verze této zkratky je IKT . Navrhnout změn Základní pojmy IT Hardware - veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače.Vše, na co si můžeme sáhnout, co je vidět, i to, co je skryto uvnitř skříně počítače. Např. klávesnice, pevný disk atd IT-slovnik.cz je výkladový slovník počítačových pojmů a termínů. Je to databáze vysvětlující slovní spojení a zkratky často používané v oblasti IT

Základní pojmy ICT ENglish & ICT

 1. Elektronická školička - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Cílová skupina: Kurz pojatý jako blended learning motivuje k rozvíjení kompetencí učitelů využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ
 2. 03_Základní pojmy - zde. 04_Počítačová sestava - zde. 05_Pod krytem počítačů - zde. 06_Základní komunikační porty počítače - zde. 07_Periferie počítače - zde. 729_Operační systém - zde. 749_Přípony (formáty) souborů - zde. Výborná učebnice pro objasnění základů za světa IT: učebnice INFORMATIK
 3. Základní pojmy ICT Algoritmus - přesný postup, kterým lze vyřešit daný typ úlohy, posloupnost kroků (operací) k vykonání úkolu Analogový signál - spojitý signál, jiná forma přenosu než u digitálního signálu
 4. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 5. OTÁZKA ČÍSLO 1- Základní pojmy ICT, číselné soustavy Bit, byte, hardware, software, PC, informatika, PC síť, internet, soubor, složka, číselné soustavy Bit Základní a současně nejmenší jednotka informace (nejmenší samostatně existují množství informace)Především v číslicové a výpočetní techniceZnačka: b, bit Byte Jednotka množství dat v.

5. ročník :: ICT - D

 1. Počítačová grafika - základní pojmy - základní pojmy (studijní materiál, studijní materiál II) - vektorová grafika - rastrová grafika - porovnání rastrové a vektorové grafiky (obr1, obr2, obr3) - 3D grafika Zápis do sešitu; Rastrová grafika - definice, vlastnost
 2. Základní pojmy. Tato kapitola vysvětluje základní pojmy, jejichž zvládnutí je nutné pro pochopení dalších informací v této práci
 3. Studijní opora - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) 3 Cíl studijní opory: primárním cílem je zkvalitnit, rozšířit a doplnit výuku tak, aby žáci byli schopni získat certifikát ECDL - modul č. 1 - Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT)
 4. Základní pojmy z oblasti ICT Jaká je základní a nejmenší jednotka informace? Která jednotka má 8 bitů? Je pravda, že jeden bit může nabývat jen hodnotu 0 nebo 1 ? (ano x ne) Je pravda, že 1B < 1b (ano x ne)? Kolik nul a jedniček celkem tvoří 1 bajt? Co je to bootování? Co je to Plug and Play?.
 5. Název vzdělávacího materiálu: Základní pojmy řízení Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Jiří Miekisch Základní pojmy řízení Pojmem řízení definujeme jako cílené působení řídícího členu na člen řízený. Řídícím členem můž
 6. ICT: Cloudové služby a komunikace v Google Apps (8 hodin) ICT: Digitální gramotnost ve vzdělávání v rozsahu 8 a 16 hodin ICT: Digitální marketing pro školy: blok I. - III. (3 x 8 hodin) ICT: Informatické myšlení pro školky (8 hodin) ICT: MS Excel I. - základní úpravy (8 hodin) ICT: MS Excel II. - funkce a pokročilé formátování (8 hodin) ICT: MS Excel III.
 7. 24. a 26. listopadu 2020. Tento týden si společně vyhodnotíme, jak dopadla online soutěž Bobřík informatiky. Ale hlavním tématem budou Základní pojmy ICT - hardware, software, input, output..

3) Hardware - základní pojmy Hardware počítače - uspořádání CASE (skříňky), pojem MOTHERBOARD Počítače podle vzoru IBM - kompatibilní (přizpůsobené) uspořádání osobního počítače s tzv. otevřenou architekturou; dovoluje přizpůsobení dílčích částí počítače tomuto vzoru, rozšíření funkce lze provést. ‹ 3. sada: Základy informatiky o úroveň výš 41.1 Základní pojmy informatiky (studijní text) › 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ICT Základní pojmy Computers - Quiziz

Standardní moduly ECDL / ICDL. Standardní moduly se zabývají především přenositelnými digitálními kompetencemi, ale zasahují také do oblasti specifických digitálních kompetencí využívaných na trhu práce v celé řadě profesí.Sytě modré označení modulů souvisí s obtížností z pohledu typické cílové skupiny ICT obecně 1. ICT - základní pojmy, základní principy 2. Klíčové oblasti rozvoje ICT, jejich přínosy i rizika 3. Rozhodující technologie v současných informačních a komunikačních technologiích (ICT) 4. Informační aktiva a kompetenční matice klíčových rolí eGovernmentu Legislativa 5 Předm t poskytuje studentům základní znalosti a dovednosti potřebné pro využí-vání informaních a komunikaních technologií při studiu a b žné uitelské praxi. Studenti získají základní uživatelské dovednosti pro práci s ICT. Cílem předm tu je důraz na rozvoj schopností samostatné aplikace vhodných technik, metod

1) Základní pojmy - IBM PC (ICT

- základní pojmy internetu (download / upload / přenosová rychlost...) - přehled nejpoužívanějších prohlížečů, bezpečnost na internetu (+zachování soukromí, prokazování identity - vysvětlení pojmů JMÉNO a HESLO, pravidla pro vytváření hesel) 2.II/6 h) ICT Základní pojmy iCt ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační tech-nologie. Tato široce používaná zkratka zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. ICT nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery), ale také softwarov Základní pojmy Informatiky Výpočetní technika. Souhrn metod a prostředků určených ke zrychlení a automatizaci zpracování informací Informatika. vědní obor, který se zabývá výpočetní technikou a zpracováním dat na počítačíc Základní pojmy v oblasti ICT. Hardware a jeho historický vývoj Odpovídejte pouze Ano nebo Ne Jméno: 1 . Je software programové vybavení počítače? 2. Paměť ROM je pouze pro čtení dat? 3. Je bios uložen v paměti RAM? 4. ANALYTICAL ENGINE zkonstuoval BABBAGE? 5. 4.generace počítačů začíná v roce 1972? 6. LSI je střední.

akomunikační technologie od Maněnové (2012), která ve své publikaci Vliv ICT na práci učitele 1. stupně základní školy uvádí, že termín ICT zahrnuje současné vzdělávací technologie, které vycházejí z klasických didaktických prostředků, jenž jsou tvořen či uzavřené smlouvy využití ICT VŠPJ. Článek 2 Základní pojmy 1) Hardware - souhrn technických prostředků výpočetní a komunikační techniky, jde především o počítače a jejich komponenty, periferie (tiskárny, monitory apod.) včetně jejich komponenty a prvky datových sítí včetně jejich komponent Související pojmy: nadřazené - elektronika, ICT, hardware. Procesor je základní součást počítače a je často označován jako jeho srdce či mozek. Procesor velkou měrou ovlivňuje jeho celkový výkon. Hlavním úkolem procesoru je zpracovávat instrukce z pamět.

ICT gramotnost = ICT dovednosti + kognitivní dovednosti + technické dovednosti. 1. ICT dovednosti - integrace a aplikace kognitivních a technických dovedností. </dd> 2. Kognitivní dovednosti - základní dovednosti (gramotnost, znalost počtů, řešení problémů, prostorová a vizuální gramotnost) </dd> 3. Technické dovednosti - základy počítačové gramotnosti (znalost hardwaru. Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (z anglického Information and Communication Technologies), česky též IKT, zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a informatiku (práci s informacemi).. Původní koncept informačních technologií (IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé počítače či. Význam počítačových sítí není třeba nijak vysvětlovat, neboť jsou všude kolem nás. Přesto může být jejich základní členění či pojmy, které se v oblasti sítí používají, pro žáky neznámými či problematickými. V následujícím článku se pokusíme ukázat na základní rozdíly mezi reálnými a ideálními sítěmi, popsat základní názvosloví i některé. Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme počítač do sítě Internet, tak získáme přístup ke službám, které Internet poskytuje. 5.B 12.9.2016 (2) Základní pojmy ICT 5.C 14.9.2016 (2) Školní počítačová s íť 5.D.

Zkratka ICT - IT Slovní

Základní pojmy. analýza. hierarchická struktura. mind mapping. matice. síťový graf. úsečkový graf. Dílčí témata Komplexní postup tvorby ICT plánu. V kapitole Přístupy ke tvorbě ICT plánu byly rámcově popsány nejčastější postupy škol ke tvorbě ICT plánu. Protože třetí postup je nejobsáhlejší a de facto. Základní pojmy ICTZákladní pojmy ICT ČSN ISO/IEC 2382-1:1998 je standardem definujícím základní pojmy v ICT v podobě české normy. Informace - v informatice tvoří informaci kódovaná data (pozor, kódováním není myšlenonení myšleno kryptování!). Data - jsou plněním informace, kterou vytváří. Přenos datenos dat - neboli digitální komunikace je pneboli. 5. Komunikační síťová infrastruktura - základní pojmy a definice, typy přenosových prostředí, metody a principy přenosu informace, vrstvové modely elektronických komunikačních systémů, úvod do fungování technologií. 6 číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět/ třída (ročník) Výchova ke zdraví/prima pořadové číslo DUM 1 datum 15. 10. 2012 název DUM Zdravá výživa - strava - základní pojmy metodická poznámka k využití Výuková prezentace přibližující základní pojmy stravování, jídlo, pokrm, příkrm, příloha.

IT Slovník - počítačový slovní

Základní pojmy. Hardware. Hardware je technické vybavení počítače. Můžeme si na něj sáhnout. myš, klávesnice, monitor, pevný disk... Software. Software je programové vybavení počítače. Nemůžeme si na něj sáhnout. veškeré informace uložené v počítači - grafické editory, textové editory, tabulkové procesory, viry. Modul 1 Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) vyžaduje po uchazeči pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na obecné úrovni. Uchazeč by měl být schope Žák si procvičí základní pojmy z ICT. Klíčová slova: základní pojmy, křížovka, tajenka, P02_dotkin, S. Specifikum projektů ICT: Projekty ICT patří k těm složitějším a komplikovanějším, jejich charakteristiku celkem vystihuje vyjádření jednoho ze specialistů na projektové řízení v oboru ICT na portálu www.cio.com. Řízení IT projektů je jako žonglování s kousky želé. Není to nic snadného ani hezkého. Informační.

Základní pojmy informačních a komunikačních technologií

Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2: využívání ICT - inovace Vypracoval/a, datum: Mgr. Jitka Syrová Ověřil/a, datum: Mgr. Jitka Syrová. Název výukového materiálu: Internet - základní pojmy Vzdělávací obor: výpočetní. 7.1 Základní pojmy a principy z oblasti počítačové grafiky − Pojmy rastrová a vektorová grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a CMYK, obrazový bod, pixel a barevná hloubka − Úprava počtu bodů rastrového obrázku, jeho rozlišení (DPI) a barevné hloubky − Estetické zásady grafické kompozice a barevného laděn ICT. Název tematické oblasti (sady) Informatika - základní pojmy . Název vzdělávacího materiálu. Základní jednotka, funkce, složení.

Informatika ZŠ Habrmanov

Základní pojmy v počítačových sítích; Topologie malých a středních LAN sítí; Základy práce s IOS; Porovnání standardizovaného OSI a TCP/IP modelu; Fyzická vrstva a datové spoje v LAN; Ethernet a jeho adresace, přehled standardů a rychlostí; Úvod do síťové vrstvy; Transportní vrstva a protokoly TCP a UDP; Aplikační. Základní pojmy Pracovní list Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.Provozuje Národn Cílem tohoto prezenčního studia je vysvětlit některé pojmy z oblasti volného času i výuky a poskytnout základní informace o možnostech využití ICT v běžném volném čase žáků základních a středních škol. P12 Principy a možnosti počítačových sítí. Výuka probíhá Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Šroubové spoje - základní pojmy Šroubové spoje jsou v konstrukční praxi nejčastěji používaným druhem spoje. Tam, kde jsou šrouby použity ke spojení součástí, rozeznáváme tři základní druhy šroubových spojů

Video: DUMY.CZ Materiál Základní pojmy - ICT

Základní pojmy ICT, číselné soustavy - Informatika a

Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 153x. Vzdělávací obor ICT Název tematické oblasti (sady) Informatika -základní pojmy Název vzdělávacího materiálu Sdílení dokumentů a prostředků Druh učebního materiálu Anotace Klíčová slova Síť, server, jméno, heslo, LAN, sdílené prostředky, skener, tiskárna, disk, složka Ročník I.-IV. Typická věková skupina 16. Základy informatiky DHCP Vstupní a výstupní zařízení, uložiště Aplikační protokoly TCP-IP Rizika poškození a zneužití dat Obsah skříně počítače Historie počítačů Části PC Základní pojmy ICT, číselné soustavy Interne Základní pojmy: Jak ozvučit prezentaci vytvořenou programem PowerPoint - práce se zvukem wav a mp3. HARDWARE - vypracoval Mgr. František Hudek Základní pojmy: Jednotky informace, hardwarová konfigurace PC, základní jednotka, paměťová média, externí zařízení a jejich připojení (porty), klávesnice - klávesy a klávesové.

7. ročník :: ICT - D

• Pojmy: hardware, software, modem, skener, výstupní a vstupní zařízení. 5. ročník • Klávesové zkratky. • druhy tiskáren. • Pojmy: procesor, základní deska. Výstup: Respektuje základní pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Učivo 2. roční Základní pojmy. ITIL- souvisí s řízením IT služeb. Služba - schopnost uspokojit předem stanovené či dohodnuté požadavky/potřeby. ICT služba (InformationandCommunication Technology) - ICT služba je služba, kterou IT oddělení poskytuje uživatelům vně (mimo) IT

5PPT - Inovace ICT předmětů PowerPoint Presentation, freePPT - ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK PowerPoint PresentationPPT - TERMIKA PowerPoint Presentation - ID:3170561

Základní pojmy - Masaryk Universit

ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY (IT/ICT): veškerá technika zabývající se zpracováním informací. Vnímání pojmu informační systém Konstatování z provozní praxe: V našem podniku jsme třicet let žádný informační systém neměli, a nějak jsme fungovali. Takže žádný informační systém nepotřebujeme Modul č. 1 ECDL Sylabu, Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (Information and Communication Technology - ICT), definuje základní rozsah teoretických znalostí nutný pro úspěšné složení ECDL testu z tohoto modulu. Pochopit, k čemu slouží počítačové sítě a jak pracují 1 - Informatika - definice a základní pojmy Informatika představuje obor umožňující nacházet takové prostředky přiblížení světa člověku, které dovolují, aby člověk data o reálném objektu v pozorovaném světě přijímal na jiném místě, než je objekt sám.

Základní pojmy z oblasti ICT - ROWANe

PPT - ICT 2- 3 – 15 Melodie vzestupná, sestupná PowerPoint

Akreditované kurzy ICT - Šablony CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ

2 h: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT - Information and Communication Technologies): základy ICT - přínos práce na osobním počítači (PC - Personal Computer) a je-ho využití v praxi - příklady, informační technologie a společnost - člověk versus počítač Title: ICT Základní pojmy HW,SW Author: dufek Created Date: 9/18/2014 9:35:46 AM Keywords (

8

5. ročník :: Informatik

3) Hardware - základní pojmy - IBM PC (ICT

3. ýíselné soustavy v ICT • číselné soustavy - základní pojmy • převody z desítkové soustavy do jiné a naopak • převody mezi soustavami o základu mocniny 2 • základní operace ve dvojkové (osmičkové, šestnáctkové) soustavě 4. Organizace dat na médiích, práce se soubor 2. Základní pojmy. Prvním krokem je sledovat, měřit a zaznamenávat náklady spojené s výrobou a odbytem výrobků či služeb. Znáte-li výši skutečně vynaložených nákladů, jste na dobré cestě ke stanovení odpovídající ceny za Vaše výrobky a služby

PPT - Měření kmitočtu PowerPoint Presentation, free

základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Vysvětlí základní informatické pojmy a přiřadí jim reálné objekty struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízen Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Základní pojmy: projekt, program, portfolio, projektový trojimperativ, životní cyklus projektu Začlenění projektového řízení do organizační struktury (role projektového manažera a projektové kanceláře) Životní cyklus projektu Pojmy, význam, vysvětlen - základní pojmy a pravidla při práci v síti - složky a soubory, systém ukládání souborů ve školní síti - elektronický sešit - klávesnice, ASCI, zkratky - MS Word - rastrová grafika - historie počítání I. - stavba PC - periferie PC - internet, sociální sítě - internet, e-mail - MS Power Point . 7. ročník.

 • Mlčení jehňátek trailer.
 • Kpop profiles shinee.
 • Parní vlak jindřichův hradec obrataň.
 • Iphone 6.
 • Kik praha 9.
 • Robert plant.
 • Horoskop ryby cerven 2019.
 • Vax slovo.
 • Černý delfín.
 • Litá podlaha cena m2.
 • Muzeum kašperské hory.
 • Malý princ v nás pdf.
 • Poi brno.
 • Kontrolka motoru passat b6.
 • Kvadratická rovnice příklady.
 • Snář zabloudit.
 • Madagaskar 4 celý film.
 • Littlest pet shop hrací set.
 • Výstava betlémů.
 • Placenta marginalis.
 • Dilatace ledvin u novorozence.
 • Am vysílač.
 • Air jordan 6 retro.
 • Syringomyelie.
 • Vertebrae lumbales.
 • Ploché hnací řemeny.
 • Stýská se mi eben.
 • Předčasně narozené děti příběhy.
 • Věta hlavní a vedlejší online.
 • Jemné vločky.
 • Co dělají skauti.
 • Runový horoskop.
 • Vrácení nepeněžitého příplatku.
 • Zázvor na cholesterol.
 • Swing lindy hop dance lessons level 1.
 • Vepřová kotleta apetit.
 • Postdoktorandské studium.
 • Fluoridove skvrny.
 • Přehled literatury k didaktickému testu.
 • Ri sol ju.
 • Omen by hp obelisk.