Home

Kompoziční výstavba výňatku

Určitě jste se to v češtině učili. Připomeňte si, co je kompozice , tedy kompoziční výstavba ve stylistice -způsob řazení a spojení témat v díle. A. Postup uspořádání témat, jejich řazení 1. chronologický - časově za sebou 2. retrospektivní - zpětný pohled do minulosti, např. vzpomínky, které se vloží do děj kompoziční výstavba výňatku - rozlišit a pojmenovat jednotlivé části textu (možno je i prstem ukázat) např. počet odstavců, přítomnost nadpisu, titulku, mezititulku, přímé řeči, odrážek, vysvětlivek, jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku viz jazykové prostředky u charakteristiky uměleckého text ZASAZENÍ VÝŇATKU DO KONTEXTU DÍLA V tomto bodě určujeme z jaké části knihy daný výňatek pochází. Můžeme výňatek zařadit i do určité kapitoly nebo dějství (jednání). Především jde o to říci, jaký děj předcházel tomuto úryvku, a jak se příběh vyvíjí po něm. KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA V kompozici.

Kompoziční výstavba neuměleckého textu : Délka lekce: 4:09. 58. Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku z neuměleckého textu : Délka lekce: 3:50. 59. Analýza neuměleckého textu - shrnut • kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - kompoziční výstavba výňatku - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Opakování literatury: Osnova: - k jaké národní literatuře dílo/autor patří, časové zařazení díla/autora, žánr a jeho charakteristika, jak se projevily v díle doba a umělecký sm

Co je to kompoziční výstavba? Odpovědi

ZASAZENÍ VÝŇATKU DO KONTEXTU DÍLA - uzlit

Kompozice textu - kompoziční výstavby. chronologická kompozice; vyústění jednotlivých situací odporuje všeobecnému předpokladu (nejvýrazněji v závěru hry, který můžeme označit jako happy end, ale pouze zdánlivý, falešný) Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - jazyková výstavba • kompoziční výstavba 5 jednání Revizor je pětiaktová satirická komedie s typickými prvky realismu, odehrává se během dvou po sobě následujících dnů. Na rozdíl od frašek zde není příliš využívána situační komika (jsou tu ale výjimky 1 ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Porovnání uměleckého a neuměleckého textu: odhalit souvislost/nesouvislost obou textů, tvrzení zdůvodnit (Souvislost bývá zcela zřetelná, např. dílo + jeho recenze, dílo + komentář z ČSFD, dílo zasazení výňatku do kontextu díla Téma a motiv. chorobná touha po penězích; láska, krádež, podvod, lakomství Kompoziční výstavba. chronologická. Gervaisy Kompoziční výstavba Kompozice je chronologická Začíná docela in medias res - vběhnutím Petra do podzemky Děleno na kratšíkapitoly bez názvů Postupně se dozvídáme pozadí postav pomocíretrospektivních reminiscencí(o mamince, o bratrovi) Vypravěč/lyrický subjekt Er-forma Známe myšlenky postav Vypravěč.

Maturita z češtiny - ústní zkouška - Kompoziční výstavba

 1. • kompoziční výstavba Literární forma - próza Členění: 24 zpěvů, strofy, verše; rozsah velký, 15 000 veršů líčí epizodu z trójské války, popisuje 51 dní války a pouze 4 dny popisují boje, děj je zpomalován popisy a výčty. Mnohdy statické líčení i dramatické líčení situací
 2. kompoziční výstavba; Pohádka je členěná do 27 krátkých kapitol. Začátek a konec knihy je psán chronologicky, části kde princ navštěvuje planetky jsou psány retrospektivně. literární druh a žánr; Literárním druhem je próza.Žánr: moderní pohádka . II. část. vypravěč; postav
 3. Kompoziční výstavba. chronologick Veršová výstavba. blankvers (5stopý nerýmovaný jambický ver Tropy a figury a jejich funkce výňatku. množství metafor, přirovnání a oxymóron.

Kompoziční výstavba-Kytice má přesný skladebný záměr→první a poslední báseň, druhá a předposlední báseň atd.→→→ a)Kytice a Věštkyně (motiv národního smutku a naděje,matka=vlast (poselství) b)Poklad a Dceřina kletba - motiv mateřské viny. c)Svatební košile a Vrba -vztah mrtvých k živý • kompoziční výstavba Děj je vyprávěn chronologicky. Úryvek se skládá z 8 odstavců. • literární forma, druh a žánr próza, epika, román • vypravěč Er-forma - vševědoucí vypravěč • postava G. H. Bondy - bohatý továrník, znal van Tocha jako mal kompoziční výstavba výňatku; jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Hledat: Studijni-svet.cz. 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik - kompoziční výstavba - literární druh a žánr II.část - vypravěč/ lyrický subjekt - postavy - vyprávěcí způsoby - typy promluv - veršová výstavba III.část - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Literárněhistorický kontext: - kontext autorovy tvorb

• zasazení výňatku do kontextu díla • téma a motiv • časoprostor • kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Kompoziční výstavba - členění textu, tj. určujete nadpis, vlastní text (počet odstavců/slok, veršů ve sloce), vsuvky, nedokončené výpovědi, scénické poznámky (u dramat), typy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, zvolací formu, přací) atp. Opět čerpáme přímo z výňatku, nikoli z celé knihy, nicmén

I. část: zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr; II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba; III. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - zasazení výňatku do kontextu díla - téma a motiv - časoprostor - kompoziční výstavba - literární druh a žánr - vypravěč - postavy - vyprávěcí způsoby - typy promluv - veršovaná výstavba - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - tropy a figury a jejich funkce ve výňatku - kontext autorovy tvorb Kompoziční výstavba. chronologicky, mini epizody, jediná dějová linie (s malou výjimkou, kdy Šuchov přemýšlí o životě před gulagem), negraduje, pouze postupuje. Literární druh a žánr. druh - epika, žánr - novela, s dokumentárními prvky, forma - próza. II. část Vypravě Zasazení výňatku do kontextu díla Téma a motiv. témata - oslava lidské vynalézavosti, pracovitosti a neztrácení nadějí. motivy - Časoprostor. Kompoziční výstavba. chronologicky. Literární druh a žánr. druh - epika, žánr - román, forma - próza. II. část Vypravěč. ich forma. Postav

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

Zasazení výňatku do kontextu díla; Téma a motiv; Časoprostor; Kompoziční výstavba; Literární druh a žánr; Část: Vyprávěč/lyrický subjekt; Postava; Vyprávěcí způsoby; Typy promluv; Veršová výstavba; Část: Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku; Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku. • kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku literárněhistorický kontex zasazení výňatku do kontextu díla; téma a motiv; časoprostor; kompoziční výstavba; literární druh a žánr; část; vypravěč / lyrický subjekt; postava; vyprávěcí způsoby; typy promluv; veršová výstavba; část; jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku; tropy a figury a jejich funkce ve výňatku.

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA: Divadelní hra o 4 dějstvích. V díle je jasný chronologický postup, jednotlivé události příběhu jdou za sebou, mezi 3. a 4. dějstvím uplynuly 2 roky. Jelikož se jedná o drama, vyskytují se zde jednání, výstupy a tzv. repliky (= přímá řeč postav) kompoziční výstavba výňatku. rozlišit a pojmenovat jednotlivé části textu (možno je i prstem ukázat) např. počet odstavců, přítomnost nadpisu, titulku, mezititulku, přímé řeči, odrážek, vysvětlivek Vnitřní výstavba děje. - Úvod- střed rodu Kapuletů a Monteků. - Zápletka- Romeo se zamilovává do Julie a poznávají se, Julie si má brát někoho jiného. - Vyvrcholení děje- Julie je pohřbena, i když není mrtvá a Romeo si pro ni má přijet zasazení výňatku do kontextu díla; téma a motiv; časoprostor; kompoziční výstavba; literární druh a žánr; 2. část vypravěč/lyrický subjekt; postava; vyprávěcí způsoby; typy promluv; veršová výstavba; 3. část jazykové prostředky; tropy a figury a jejich funkce ve výňatku; 2) Charakteristika neuměleckého text

zasazení výňatku do kontextu díla . téma a motiv. časoprostor. kompoziční výstavba . literární druh a žánr za každou část 3 body, celkem tedy 12 bodů II. část . vypravěč / lyrický subjekt. postava . vyprávěcí způsoby. typy promluv . veršová výstavba III. část. jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku KOMPOZIČNÍ PLÁN: Kompoziční postupy: chronologický postup Vztah dějových linií: řetězový, místy paralelní (hlavní dějová linii se týká Anny, ale velmi důležité jsou i vedlejší linie, především pak ta, jež se týká Levina) Vnitřní výstavba děje: Expozice: život ruské společnosti, Anna se seznamuje s Vronský • kompoziční výstavba • literární druh a žánr 0 - 4 body II. část vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba 0 -4 body III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 0 - 4 bod kompoziční výstavba výňatku jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury za celou zkoušku max.4 body Maximální počet bodů za celou zkoušku 28 bodů 2.

Romeo a Julie - rozbor knihy RozborKnihy

Lakomec - rozbor knihy (5) RozborKnihy

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš • dějová linie, kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč (próza) / lyrický subjekt (poezie) • postavy - charakteristika • typy promluv • veršová výstavba (poezie) III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy, figury a jejich funkce ve výňatku

zasazení výňatku do kontextu díla téma a motiv časoprostor kompoziční výstavba literární druh a žánr. II. část: vypravěč / lyrický subjekt postava vyprávěcí způsoby typy promluv veršová výstavba. III. část jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • zasazení výňatku do kontextu díla • téma a motiv • časoprostor • dějová linie, kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč (próza) / lyrický subjekt (poezie) • postavy - charakteristika • vyprávěcí způsoby (formy) • typy promluv • veršová výstavba (poezie) III. KAPITOLY, OZNAČENÍ, ZASAZENÍ Výňatku. 4. Literární teorie a) lit. Forma, druh, žánr: poezie, divadelní hra, komedie b) téma, motiv: vyvracení starého názoru o nadřezenosti muže nad ženou, vedlejší téma - Blanka a její nápadníci, láska c) kompoziční výstavba: chronologick Kniha knih, Biblí svatá, Bible, Bibel, Boží slovo, Písmo svaté. Bible je jedno z nejzásadnějších děl západní kultury, hlavní a posvátná literatura křesťanského a judaistického náboženství. Starý Zákon, Nový zákon a další části Bible se mohou jako výňatky objěvit i Celý příspěvek

Kategorie: Evroá literatura od 20. století, Profi práce Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Střední škola EDUCHEM, a.s., Meziboří Charakteristika: Rozbor shrnuje celé dílo Deník Anny Frankové a je vytvořený podle podmínek k maturitě 2015 a obsahuje všechny druhy částí např. kompoziční výstavba, jazykové prostředky atd Kategorie: Česká literatura od 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8, Praha 3 Charakteristika: Rozbor divadelní hry DJC - Dobytí severního pólu podle platných stanov Cermatu, 201 Kompoziční výstavba. Drama se skládá ze třech jednání (5 obrazů, 6 obrazů a 3 obrazy). Literární druh a žánr. Drama s prvky tragédie, forma díla je próza. Vypravěč / lyrický subjekt. Jsou zde dialogy a scénické poznámky - jde o drama. Postavy. Postavy jsou velice proměnné - proto jsem je popsal u každé části dramatu. Bezplatný videoportál pro maturanty. Bez nutné registrace. Vzdělávací videa z českého jazyka, matematiky a angličtiny Vyhledávání. © 2012 Všechna práva vyhrazena. Vytvořte si webové stránky zdarma! Webnod

- kompoziční výstavba - literární druh, forma a žánr. II. část - kompoziční výstavba výňatku - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. Author: Ivana Růžičková Created Date: 09/23/2015 06:51:00 Last modified by: Ivana Růžičková. Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz.

3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 3A - větná syntax, textová koheze: výstavba větných celků odkazování v textu prostředky textové návaznosti 3B - nadvětná syntax, koherence textu: kompozice textu strukturovanost a členění textu soudržnost textu způsob vedení argumentac - kompoziční výstavba II.část - vypravěč/ lyrický subjekt - postavy (vztahy mezi nimi, jejich vývoj) - vyprávěcí způsoby/ veršová výstavba (rým, sloky) - typy promluv III.část - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Literárněhistorický kontext

maturita-sps-cl/_tabulka-jak-na

• kompoziční výstavba • jazykové prostředky a jejich funkce VI. část • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace • domněnky a fakta • komunikační situace (adresát, účel) CELKOVÁ ÚROVEŇ VYJADŘOVÁNÍ VII. čás Ctenarsky-denik.cz - obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, slohové práce a dalš Kompoziční výstavba. 5 dějství Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (motivy výňatku ad.) tropy a figury a jejich funkce ve výňatku. Literárně-historický kontext Kontext autorovy tvorby. český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu a později politik Kompoziční výstavba textu nebo výňatku (úvod, vlastní text, závěr) Jazykové prostředky a jejich funkce výňatku (běžná slovní zásoba, odborný slovník, stereotypní obraty, apelové výrazy, parazitní slova, nespisovná slova, slang, argot, emocionalita II. část • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Tato struktura je závazná, vychází z katalogu požadavků k maturitě z češtiny. Nikde v ní např. nenajdete požadavek interpretace (výkladu) textu

Co je kompoziční výstavba? - Ontol

II. část. funkční styl. slohový postup. slohový útvar. kompoziční výstavba výňatku. jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Podobně jako u jiných slohových útvarů je třeba i zde začít nadpisem. Bez něj to zkrátka nejde. Obsah slohu může být jinak špičkový, ale jakmile není nadpis, hodnotící má právo. Hledisko pouţití jazyka, kompoziční výstavba textu atd. Obecná struktura ústní zkoušky: Analýza výňatku uměleckého díla, obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla, porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z text 9. Veršová výstavba - X 10. Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - Kniha je spisovnou češtinou, někdy se objeví hovorové prvky (no, chlap)nebo newspeak (Pramini jako Ministerstvo pravdy, Lamini jako Ministerstvo lásky atd.)Vulgarismus se v knize objevil ojediněle. 11. Tropy figury a jejich funkce ve výňatku 12

Rozbor neuměleckého textu u maturity - StudentMa

Tematická výstavba. téma přerodu chlapce v muže. Ústředním tématem Hrabalovy knihy je přerod chlapce (vlivem dějinných událostí, ale i první sexuální zkušenosti) v muže. Tématem výňatku, tedy závěrečné pasáže novely, je umírání hlavního hrdiny. Vypravěč. vypravěčem hlavní hrdiny, ich-form Kompoziční výstavba: Část chronologická (počáteční a závěrečná část) Část retrospektivní (povídání o Princi) Vypravěč: V postavě pilota, účastní se děje; Exupéry byl osamělý - stvořil si přítele - Malého princ

Video: Pygmalion - rozbor díla k maturitě (8) Rozbor-dila

Lakomec LittleRatur

osoby, skupiny osob nebo zvířete úvahový - uvádí myšlenkové pochody pisatele, obsahuje jeho názory a argumenty kompoziční výstavba výňatku - rozlišit a pojmenovat jednotlivé části textu (možno je i prstem ukázat) např. počet odstavců, přítomnost nadpisu, titulku. Kompoziční výstavba Farma zvířat : Na malém prostoru zachytil dějiny SSSR. - šíření Leninské ideologie (lebka prasečího Majora vystavena stejně jako Lenin v mauzoleu). 7 přikázání - je postupně upravováno a měněno, nakonec nahrazeni tezí o nadřazenosti prasat: všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si. 16. Veršová výstavba - pouze u veršovaného díla - ve výňatku v bodě 6 určení a doložení vlastností verše a rýmu (verš volný/vázaný, prozodický systém, určení a pojmenování rytmu, rýmové schéma) 17. Jazykové prostředky a jejich funkce - ve výňatku v bodě 6 určení jazykových prostředků a vysvětlení jejich. Kritérium 3: Syntaktická a kompoziční výstavba textu 3A: Větná syntax, textová návaznost 3B: Kompozice textu . Při hodnocení písemné práce se udělují body v intervalu od 0 do 5 v každé ze šesti sledovaných oblastí (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B), body popisují výkon žáka v každé tét Zařazení výňatku do kontextu díla: Téma a motiv. Téma: osobité, zajímavě zpracované téma, námět. Motiv: nejmenší tématický prvek. Děj - hlavní a vedlejší . Časoprostor (místo a reálný čas děje) Kompoziční výstavba a schéma (př: chromologická, kronikářská, retrospektivní, paralelní, řetězová, in media.

kompoziční princip časoprostor, dějová linie II.část (tematická složka) motivy a téma ukázky téma knihy vyprávěcí způsoby (monolog, dialog, ) vypravěč/lyrický subjekt postavy, typy promluv/veršová výstavba III. část (jazyková složka) jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku Vztahy mezi tabulkami: a) žádné b) 1:1 c) 1:N nejpoužívanější - odpovídá mnoha situacím ve skutečném životě d) M:N - vazební tabulka SŘBD využívá operace CRUD 1) C - Create - CREATE - vytvoření DB, INSERT - vložení dat 2) Read - SELECT 3) UPDATE 4) DELETE Některé SŘBD: PostgeSQL, Jaws DB, Mongo DB, MySQL, MariaDB, Oracle, Microsoft Access DATABÁZOVÉ MODELY. tvarosloví, pravopis); větná výstavba; kompoziční výstavba celého textu, grafická úprava ÚSTNÍ ZKOUŠKA Formální náležitosti: a) časová dotace - 20 min příprava; 15 min zkoušení b) žákovský seznam bude obsahovat 20 titulů vybraných ze školního seznamu četb textu, adresát textu.. ), funkční styl, slohový postup, slohový útvar, kompoziční výstavba, jazykové prostředky a jejich funkce. Žákův seznam četby je současně seznamem jeho možných zadání. Žák tedy nemůže být zkoušen z jiných literárních děl než z těch, jež jsou na jeho seznamu. Konkrétn

Petr a Lucie - Český jazyk - Střední školy - Studentino

Kompoziční výstavba. chronologický Úryvek se skládá ze dvou slok po 7 verších První a třetí verš se nerýmuje , rýmové schéma - ABCBDDB Er-forma (vševědoucí vypravěč) Vychází se staré irské pověsti; Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku zasazení výňatku do kontextu díla téma a motiv časoprostor kompoziční výstavba literární druh a žánr vypravěč / lyrický subjekt postava vyprávěcí způsoby typy promluv veršová. Kniha Harry Potter a Kámen mudrců (J. K. Rowling) stáhnout knihu pdf, epub, mobi Název knihy: Kniha Harry Potter a Kámen mudrců (J. K. Rowling) Elérhető fájlok: Kniha Harry Potter a Kámen mudrců (J. K. Rowling).pdf, Kniha Harry Potter a Kámen mudrců (J. K. Rowling).epub, Kniha Harry Potter a Kámen mudrců (J. K. Rowling).mobi Jazyk [ Uvedu nyní překlad krátkého výňatku z IB tabulky pro hodnocení maturitních esejů, aby bylo zřejmé, Organizace a rozvoj textu (tj. naše 3B - kompoziční výstavba, koherence textu) [3] Jak dobře organizovaná, koherentní a rozvíjená je prezentace myšlenek

Malý princ - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor-dila

Oliver Twist - rozbor díla k maturitě (4) Rozbor . Oliver Twist: sirotek - matka mu zemřela hned po jeho příchodu na svět, jméno mu je určeno obcí, vyrůstá v chudobinci, trpělivě snáší nelidské zacházení a poznámky, Umělecké prostředky: popis, vypravován I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, způsob vyprávění, typy promluv, veršová výstavba určit kompoziční výstavbu výňatku charakterizovat jazykovou rovinu B určit souvislost mezi výňatk

Romeo a Julie LittleRatur

3. kompoziční výstavba = způsob řazení a spojení témat v knize - rozhodneme, který ze způsobů autor knihy využil, a svoje tvrzní zdůvodníme: chronologický postup - děj plyne za sebou, jednotlivé události příběhu jsou uváděny. od nejstarších po nejmladší např books-xxi-uryvky-z-knug • kompoziční výstavba Rozděleno na tři části Chronologická • literární druh a žánr Antiutopistický román, společenský sci-fi román • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Využití publicistického stylu, cizí jazyky • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku Práce s úryvke Jaký literární druh je ve výňatku zastoupen? nepravidelná strofická výstavba. Jaké výrazné prvky kompoziční výstavby jsou v básni použity? refrén v různých variacích - např. Bylo tu však něco těžkého co drtí/smutek stesk a úzkost z života i smrti Zasazení výňatku do kontextu díla: úvod, vrchol, závěr (klíčová scéna) Téma a motiv: tragická láska, otcovražda → trest smrti. Časoprostor: 1. pol. 19. st. Kompoziční výstavba: promyšlená, předzpěv, čtyři dějství-zpěvy a dvě intermezza. Literární druh a žánr: lyricko-epická báseň, poezie Vypravěč/lyrický.

VELKÝ GATSBY Kompoziční výstavba, literární druh a žánr Literární druh - epická próza Literární žánr - román Umělecký směr - ztracená generace Román je napsaný v ich formě - vypravěčem je Nick Carraway, je zde použita bohatá slovní zásoba, spisovný jazyk, až na občasné vulgarizmy v přímé řeč PŘÍLOHA č. 6CIZÍ JAZYK - KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY. PŘÍLOHA č. 6. CIZÍ JAZYK - KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY. Střední průmyslová škola . elektrot Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí Kompoziční výstavba. Povídka, psáno chronologicky, kapitoly bez názvu. Postavy. Řehoř Samsa - obchodní cestující, poctivý, pracovitý, zodpovědný, živí rodinu,hodný, flegmatický, bere svoji proměnu jako fakt, necítí se ublížen nebo ukřivděn Řehořova sestra Markéta - obětavá, hraje na housl //Zasazení výňatku do kontextu díla: // Předehra - tulák - vyděděnec společnosti, kladná postava a pedant - hra je pouze příprava k páření motýlů 1. prostor - les, louka, hmyzí říše // kompoziční výstavba// I. Akt, II. Akt, III. Akt, Epilog, chronologicky řazeno, krátké epizody - rozhovory hmyzu - spojuje motiv. Vnitřní výstavba děje - Úvod- střed rodu Kapuletů a Monteků - Zápletka- Romeo se zamilovává do Julie a poznávají se, Julie si má brát někoho jiného - Vyvrcholení děje- Julie je pohřbena, i když není mrtvá a Romeo si pro ni má přije

 • Pilates reformer.
 • Iso 8859 2 to utf 8 online.
 • Senegal moře.
 • Snímatelná náhrada jednoho zubu.
 • Tartaletkovy dort.
 • Zámek letovice.
 • Dveřní zámek.
 • Největší producent zlata na světě.
 • Xbox one wireless controller recenze.
 • Pokoj s vířivkou olomouc.
 • An 124.
 • Vydlabaný meloun.
 • Gulášobraní 2018.
 • Www eshop reportermagazin cz.
 • Bayern munchen 1971.
 • Caselmannova typologie.
 • Španělské speciality.
 • Radiojod jak dlouho po operaci.
 • Jezevčí sádlo recenze.
 • Ford focus 1.6 automat.
 • Cheilopogon melanurus.
 • Tiskárna canon pixma mg2950.
 • Deskovky recenze.
 • Přírodní aroma oleje.
 • Staré videohry na prodej.
 • Oprava inhalatoru.
 • Odměna studentů na praxi 2019.
 • Nalepovací tetování rukáv.
 • Lego ninjago cele epizody.
 • Html srcset.
 • Bensound royalty free music.
 • Platnost dopravní značky zákaz zastavení.
 • Styl provence barvy.
 • Písničky z pohádek a dětských filmů 3.
 • Lyra hudební nástroj cena.
 • Jak usit saty z kosile.
 • Jogurtový dip s nivou.
 • Plavání pro těhotné beroun.
 • Tluste nehty.
 • Bane dota.
 • Anglické vánoční písničky ke stažení zdarma.