Home

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK zajišťuje výuku doktorského a magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie. Podstatným způsobem se také podílí na výuce geografie a kartografie, f yzické geografie a geoinformatiky (bakalářské studijní programy), učitelského studia geografie, h ydrologie a hydrogeologie (bakalářský. Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje Katedra fyzické geografie a geoekologie. Vznikla nová učebnice kartografické tvorby v teorii i praxi, dostupná volně ke stažení Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Chittussiho 10 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava . telefon: 597 092 300, 553 462 300 email: vaclav.skarpich@osu.cz pavlina.stepanova@osu.cz. MAPA

 1. Katedra fyzické geografie a geoekologie je relativně mladé, ale dynamicky se rozvíjející vědecké a výukové pracoviště. Zaměřujeme se zejména na geomorfologický výzkum (například dynamická geomorfologie, fluviální geomorfologie, morfostrukturní analýza, dendrogeomorfologie), hydrologii, geoekologii, využití geografických informačních systémů a dalších.
 2. Katedra fyzické geografie a geoekologie; Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. LS 19/20 - Testy Statistické metody v geografii 2 (T_STMG2) ZS 20/21 - Analýza kartografických děl pro poznání krajiny (AKADE).
 3. Katedra fyzické geografie a geoekologie; Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. 1 (aktuální) 2 3.
 4. Dne 3. ledna 2011 Katedra fyzické geografie a geoekologie využila své přístrojové vybavení k pozorování částečného zatmění Slunce. Den GIS 2010 na Ostravské univerzitě Již sedmým rokem jsme uspořádali Den GIS na katedře fyzické geografie a geoekologie (KFGG) Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
 5. Hydromorfologie RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK v Praze matouskova@natur.cuni.c

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF O

Katedra fyzické geografie a geoekologie Studijní program: Geografie Studijní obor: Geografie a kartografie Markéta VENCLOVÁ FAKTORY PODMI ŇUJÍCÍ ŠPATNÉ TERMICKÉ PODMÍNKY V ČESKÉ REPUBLICE FACTORS DETERMINING BAD THERMAL CONDITIONS IN THE CZECH REPUBLIC Bakalá řská práce Praha 2014 Vedoucí bakalá řské práce: RNDr Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova. Vysoká škola, univerzita. Albertov 2038/6, 12800 Praha 2 - Nové Město, Česk Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Ostrava, Czech Republic. 611 likes · 90 talking about this · 157 were here. Chittussiho 10, 710 00,.. UNIVERZITA KARLOVA-KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE , Albertov 2038/6,Praha,12800 Praha 2 Fyzická geografie a geoekologie. Magisterský studijní obor fyzická geografie a geoekologie navazuje na bakalářské studijní programy geografie - kartografie a geografické vzdělávání, případně též na další přírodovědecky zaměřené bakalářské programy. Jedná se o prezenční studium se standardní dobou studia 2 roky

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA-KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE , 30. dubna 1404/22,Ostrava,70200 Ostrava 2005- katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze; 2005- katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UJEP v Ústí nad Labem; Významné publikace z poslední doby. MATĚJČEK, T. (2018). Globální systémy ve školní výuce revize: b49c3a8, datum instalace: 22. 7. 2020 18:50:26. Zobrazovat vždy rozbalené. Zobrazovat vždy schovan

Úvod Katedra fyzické geografie a geoekologie

Personální složení Katedra fyzické geografie a geoekologie

katedra fyzické geografie a geoekologie, přf uk hydrologie, gis a ŽivotnÍ prostŘedÍ 2019 7 setup of numerical groundwater flow and transport model to determine flow paths and travel times at the berlin-spandau mar site setup of numerical groundwater flow and transport model t Geografie na jiných vysokých školách v ČR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie Přední čeští odborníci představí výsledky výzkumů o

Katedra zajišťuje výuku v oblasti fyzické geografie a geoekologie. Nabízíme možnost studovat bakalářské obory Ochrana a tvorba krajiny, Fyzická geografie a geoekologie, Kartografie a geoinformatika či magisterský obor Modelování v environmentální geografii a doktorský obor Environmentální geografie Katedra fyzické geografie a geoekologie; Katedra fyziky; Katedra chemie; Katedra informatiky a počítačů; Katedra matematiky; Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT; Centrum celoživotního vzdělávání. • Katedra fyzické geografie a geoekologie • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Na této univerzitě se na Hornicko-geologické fakultě nachází pracoviště, které jako první v České republice nabízelo samostatný studijní obor Geoinformatika. • Katedra fyzické geografie a geoekologie • Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje . Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci. Na této druhé nejstarší univerzitě v České republice jsou geografická pracoviště taktéž na. Přírodovědecké fakultě. Konkrétně na katedrách: • Katedra geografie • Katedra.

Geografie na jiných vysokých školách v ČR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra geografie Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Ostrava, Czech Republic. 611 likes · 52 talking about this · 155 were here. Chittussiho 10, 710 00, Slezská Ostrav

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje; Katedra fyzické geografie a geoekologie; Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie; Katedra demografie a geodemografie; Geografický ústav MU v Brně; Katedra geografie Pedagogické fakulty MU v Brně; Fakulta životního prostředí ČZÚ; Katedra geomatiky ČVU Katedra fyzickej geografie a geoekológie, PriF Univerzity Komenského v Bratislave - emeritný docent prof. RNDr. Jozef Minár, PhD. Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Jan Hradecký, PhD. Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF Ostravské Univerzity v Ostrav ě Recenzenti: RNDr Katedra fyzické geografie a geoekologie Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk Buried Soils as s reflection of Human and Climate influence on Landscape from Upper Pleistocene to Middle Ages Disertační práce Mgr. Lenka Vejrostová Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, katedra fyzické geografie a geoekologie / katedra geografie tomas.matejcek@natur.cuni.cz. RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie anovacek@pf.jcu.cz. doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D

Vzdělání: Mgr. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova. Diplomová práce: Retence vody půdou v experimentálních povodích se zaměřením na organozemě. RNDr. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN. ZVE NA SEMINÁŘ. Václav Treml (Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK v Praze) ÚTERÝ 11.3.2014, 15:00. V seminární místnosti Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2, 2. patro. Od 14:45 Vás zveme na čaj či kávu a pozdravení se s kolegy Fyzická geografie a geoekologie; Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU v Ostravě 2002: Ph.D. Fyzická geografie; doktorská práce z oblasti fluviální geomorfologie, Katedra geografie PřF MU v Brn Jedná se o prezenční studium se standardní dobou studia 2 roky. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, geoekologie, biogeografie a pedogeografie 10/06/2020 Ve spolupráci s Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK jsme zintenzivnili měření v povodí Rokytky. Lokalita byla rozšířena o podrobná měření teploty a vlhkosti vzduchu, která budou využita k odhadu výparu z rašeliniště

Charakteristika pracoviště Katedra fyzické geografie a

Vzdělání: Mgr. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze. Diplomová práce: Ekomorfologické hodnocení kvality habitatu vodních toků v povodí Liběchovky. Ph.D. - Fyzická geografie a geoekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK v Praze Katedra fyzické geografie a geoekologie Písemná přijímací zkouška (verze: OTK_%_01) Studijní program: Ekologie a ochrana prostředí Studijní obor: Ochrana a tvorba krajiny - navazující magisterské studiu Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita. Litoměřice, jak už je neznáte. Město Litoměřice. Bitvy Julia Caesara. Vytvořeno v rámci projektu GIS ve výuce dějepisu. Chráněné krajinné oblasti v ČR

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU; Chittussiho 10, 710 00, Slezská Ostrava (4) Otevřeno jako obvykle. 28/08/2020 . Fluviální geomorfologie na KFGG OSU . Možná si pamatujete předprázdninovou fotografii plného koryta Odry (téměř 200 m3/s) během menší povodně. Byli jsme tak zvědaví, jak se po roce změnily. Katedra fyzické geografie a geoekologie je spolupořadatelem konference o rizikových procesech s názvem Mitigation of Natural Hazards in Mountain Areas, Biškek, Kyrgyzstan. Více informací zde Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Univerzita Palackého v Olomouci Geoekologie 2+1+0 Zp, Zk 4 2 L Geografie venkova 2+1+0 Zp, Zk 4 2 L Terénní cvičení z fyzické geografie 5 dnů Zp 5 2 L Terénní cvičení z humánní geografie 5 dnů Zp 5 2 L Regionální geografie ČR 3+1+0 Zp, Zk 6 3 Z Regionální geografie Evropy 2. prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.. RUK, Katedra teorie práva a právních učení PF UK. doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.. RUK,Katedra biochemie, PřF UK, UOCHB AVČR. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sekce geografie. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

RNDrLitva - střed, nebo hranice Evropy? — Přírodovědecká

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Katedra geografie na PF JU. PROJEKTY PODPOROVANÉ GRANTY . 2014-2016 Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky, grant Grantové agentury ČR, reg. č. GA14-00393S (Ouředníček, M., ., Kubeš, J.; problematika suburbanizace v zázemí Českých Budějovic)2010-2012 Geografické aspekty organizace funkčního městského regionu. Ústav pro životní prostředí. Titulní stránka; Kurzy; Přírodovědecká fakulta ; Kategorie kurzů Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí a hornin. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU. Vysoká škola a univerzita. Department of Human Movement Studies. Sporty a rekreace. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita. Vysoká škola a univerzita. EPKA. Vysoká škola a univerzita. Botanická zahrada PřF OU

Katedra fyzické geografie a geoekologie - Univerzita Karlov

Po úspěšné zářijové speleologické konferenci (2015) se v Beskydech 11. - 13. 5. 2016 sešli geomorfologové. Pořadatelem byla opět Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké... reportáž Kontaktní informace, mapa a trasa, kontaktní formulář, otevírací doba, služby, hodnocení, fotky, videa a oznámení od Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU, Chittussiho 10, Ostrava internetové odkazy - biologie; internetové odkazy - zeměpis INTERNETOVÉ ODKAZY: Zeměpis : KARTOGRAFIE: www.yahoo.com/Science/Geography/Cartography/Maps/ - Yahoo.

Katedra sociální práce; Kategorie kurzů: Vyhledat kurzy Proveď. ZS 17/18 - Diplomový seminář (3SDP1 + 4SDP1) ZS 17/18 - Diplomový seminář (5SDP1 + 7SDP1) ZS 17/18 - Etnické skupiny a národnostní menšiny v ČR (1ETSK). Hydrodata online - Přírodovědecká fakulta UK. Aplikace hydrodata online obsahuje aktuální údaje z měřicí sítě hladinoměrů a klimatologických stanic Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Uvedeny jsou náhledy grafů zobrazující průběh sledované veličiny za posledních 7 dní Šamánek, Jaroslav, ÚGV MU Brno (Česká republika) Šamonil, Pavel, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Oddělení ekologie lesa, Lidická 25/27, 657 20 Brno Šebek, Ondřej, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Laboratoře geologických ústavů, Albertov 6, 128 43 Praha 2 Šebestová, Eva, Ústav geologických věd PřF MU. Abstrakt: Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč Název práce: Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč v kontextu vývoje údolí Svratky mezi Doubravníkem a Boračí Autor: Daniel Žížala Katedra: Katedra fyzické Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč Title: Analysis of genesis and activity of slope deformation Běleč in context of. Kurz byl vytvořen v rámci projektu Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionární péče. Projekt reaguje na současnou situaci dětí odcházejících z ústavních zařízení

Právě v těchto dnech vychází nová kniha Příroda regionu Slezská brána, která je přehledným atlasem zajímavých přírodních lokalit oblasti mezi městy Ostravou, Havířovem a Frýdkem-Místkem. Autory knihy jsou mladí vědci z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: Jan Lenart (katedra fyzické geografie a geoekologie), Hana Mižičová (katedra biologie a ekologie. Praha: Přírodovědecká fakulta UK Praha, Katedra fyzické geografie a geoekologie, 2003. 216 s. ISBN 80-86561-05-4. Související články. Seznam českých jezer; Největší jezera světa podle rozlohy; Externí odkazy Obrázky. Katedra geografie Pedagogické fakulty MU, Brno. 525 To se mi líbí · Mluví o tom (1) · Byli tady (95). Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách: https://geografie.ped.muni.cz Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zajišťuje výuku doktorského a magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie. Podstatným způsobem se také podílí na výuce geografie a kartografie, fyzické geografie a geoinformatiky (bakalářské studijní programy) a.

Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, UK Praha. Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostravská univerzita v Ostrav Host: prof. RNDr. Bohumír Jánský, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Moderuje Patricie Strouhalová 2000 -2008: doktorské studium, Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Disertační práce na téma: Vývoj a spektrální projevy odlesnění centrální Šumavy hodnocené prostřednictvím DPZ a GIS (RNDr., PhD. Ostravská univerzita - Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Chittussiho 983/10, Ostrava, Slezská Ostrava Katedra zajišťuje výuku v oblasti fyzické geografie a geoekologie Zákazník: Ostravská univerzita - Katedra fyzické geografie a geoekologie Období realizace: 2019. číst dál. Lci T a CCM 200 plus. Zákazník: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Období realizace: 2019. číst dál. Dataloggery CR1000x Campbell Scientific

DocHydrodata online - Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakultaPRO školy a učitele / Přírodovědecká fakulta OU

Ze života katedry / Katedra fyzické geografie a

Katedra výtvarné výchovy. Katedra studií lidského pohybu. Katedra výchovy k občanství. Katedra informačních a komunikačních technologií. Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou. Katedra matematiky s didaktikou. Katedra pedagogiky a andragogiky. Katedra speciální pedagogiky. Katedra preprimární a primární pedagogik Katedra fyzické geografie a geoekologie; Katedra humánní geografie a demogeografie; Katedra kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země; Katedra regionální geografie, ochrany a plánování krajiny; Vedení fakulty. Od 1. února 2011 je na čele fakulty děkan doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Proděkan Karlova Univerzita v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie; Disertační práce: Morfostrukturní analýza Etioé vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země; Školitelé: Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 2011 - 2013 Mgr. v oboru Fyzická geografie a geoekologie Politika Odborný recenzovaný časopis, zveřejňuje články, které prezentují původní práce z oblastí fyzické a humánní geografie, a dále výzkumné zprávy včetně krátkých sdělení a knižních recenzí.Články se zabývají teoretickými otázkami geografie, empirickými analýzami, případovými a aplikačními studiemi

Terénní cvičení z fyzické geografie. Terénní cvičení z fyzické geografie 2017; Terénní cvičení z regionální geografie 1. Terénní cvičení z regionální geografie 1 - 2017; Terénní cvičení z regionální geografie 2. Terénní cvičení z regionální geografie 2 - 2017; Terénní cvičení ze sociální a ekonomické. Děkanát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity: Obory: geomorfologie a geoekologie: Významná díla: Pánek, T. a Hradecký, J. Landscapes and Landforms of the Czech Republic. Cham: Springer, 2016. World geomorphological landscapes Katedru fyzické geografie a geoekologie PřF UK vedl v letech 1997-2003. Od roku1998 do roku 2001 byl také členem vědecké rady Ostravské Univerzity v Ostravě. V letech 2000-2003 byl členem vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 do současnosti je nepřetržitě členem Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF UK Katedra matematiky. Katedra fyziky. Katedra chemie. Katedra informatiky a počítačů. Katedra fyzické geografie a geoekologie. Katedra biologie a ekologie. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Oddělení cizích jazyků. Testy Př Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vybrané kapitoly z fyzické geografie, UJEP, Ústí nad Labem 2008, str. 60-80 (PDF 8 MB) Kříž, V. : Vodní nádrže a jezera ČR, Ateliér Milata, Ostrava 1996, str. 3-32 (PDF 3 MB) Netopil, R. a kol Učitelé katedry geografie patří mezi vědecky uznávané odborníky, a to především v oblasti geoekologie, geoinformatiky, socioekonomické geografie a didaktiky geografie. Věnují se základnímu a aplikovanému výzkumu, jsou zapojeni do řady výzkumných projektů, projektů podporovaných Evroou unií, Ministerstvem školství a.

 • Papírový drak prodej.
 • Dilatace ledvin u novorozence.
 • Inzerce prace.
 • Albena resort bulharsko.
 • Bayern munchen 1971.
 • Mohicans music.
 • Utb fai státnice.
 • Am vysílač.
 • Tartaletkovy dort.
 • Prodej plechovek na nápoje.
 • Vtc.
 • Svatý daniel patron.
 • Těhotenské focení moravskoslezský kraj.
 • Lisa simpson wallpaper.
 • Počasí los angeles říjen.
 • Železný kříž original.
 • Obleceni marvel panske.
 • Predpis l13.
 • Sanytol na pleny.
 • Chlamydia species.
 • Synchronizace kontaktů android.
 • Ananasový koláč s mascarpone.
 • Residomo kopřivnice.
 • Sizeer liberec.
 • Hurricane factory kamera.
 • Ms v hokejbale 2019.
 • Myelogram.
 • Itunes download page.
 • Bezdrátová myš alza.
 • Pdb to mobi čeština.
 • Pythagoras filosofie.
 • Anduin wrynn.
 • Pohádka o listí.
 • Dual gel.
 • Zone 4 london fare.
 • Mazda cx 5 cz.
 • Pavlína němcová instagram.
 • Vyvolání fotek rossmann.
 • Nové české filmy na dvd.
 • Mléčný průmysl.
 • Popínavé rostliny na pergolu.