Home

Chromozomy člověk

Člověk má ve svých tělesných buňkách 46 chromozomů (2 sady po 23 chromozomech, z nichž každá pochází od jednoho rodiče). Dva z nich jsou tzv. pohlavní chromozomy, které rozhodují o pohlaví daného jedince (XX u ženy, XY u muže), zbylé chromozomy (22 párů) jsou tzv. autozomy (totožné u muže i ženy) Chromozomy a jejich stavba. Např. člověk má 23 párů chromozomů, žížala - 18 párů, pes - 39 párů. Soubor chromozomů v buňce označujeme jako karyotyp. O lidském karyotypu se dočtete více v kapitole karyotyp člověka. Mikrostavba chromozomů. Jaderné chromozomy lidských buněk jsou lineární útvary složené z DNA a proteinů; histonů (basických proteinů) a proteinů nehistonového typu (acidických proteinů). Tyto proteiny jsou nezbytné při spiralizaci DNA a regulaci její funkce. Např. histony usměrňují aktivitu DNA pomocí epigenetických mechanismů ().Mimo chromozomů, které se nacházejí v jádře, je v.

Člověk má 23 páry chromozomů, tedy 46 chromozomů. Jeden člen páru pochází od matky, druhý od otce. Zralé pohlavní buňky - vajíčka a spermie - mají poloviční počet chromozomů, neboť k spárování dojde při početí. Podle velikosti a charakteristických pruhů můžeme chromozomy seřadit do souboru - karyotypu Přesně před 20 lety, 2. prosince 1999, odborný časopis Nature oznámil, že se vědcům podařilo popsat genetický kód jednoho celého lidského chromozomu. Poznatek, který je přirovnáván k vynálezu kola, rozbití atomu či přistání člověka na Měsíci, zásadně ovlivnil celý biologický výzkum a otevřel cestu k odhalování a léčbě dědičných nemocí

Počet chromozomů u člověka, v lidském těle, organismu

Každý člověk má v každé buňce kompletní genetickou výbavu -- 46 chromozomů. Z nich je 44 tzv. somatických chromozomů a dva tzv. pohlavní chromozomy X a Y, které se podílejí na určení pohlaví člověka Chromozomy jsou nukleoproteinové struktury, které se nacházejí v jádře eukaryotické buňky obsahující jádro. Chromozomy jsou nejvíce patrné v takových fázích buněčného cyklu, jako je mitóza a meióza. Následující článek bude popisovat tyto struktury. Zjistíme také, kolik dvojic chromozomů má člověk Minule bylo řečeno, že normální lidský karyotyp má 46 chromozomů. Lidské chromozomy se od sebe ale liší. Máme 22 chromozomů - tzv. autozomů. Jeden je z páru od otce, druhý od matky. Také máme 2 chromozomy pohlavní - tzv. gonozomy, které určují pohlaví daného jedince ( XX žena, XY muž). Početní změny autozom Chromozom 6 patří k větším lidským chromozomům. Jeho krátké raménko (p) je asi o polovinu kratší než dlouhé (q). Z chromozomových vad slučitelných se životem jsou na chromozomu 6 známy kruhový chromozom 6, delece raménka q i p a duplikace raménka q

Chromozomy Genetika - Biologi

 1. Člověk má 23 párů chromozomů, z toho 22 párů autozomů a jeden pár pohlavních chromozomů, který se u žen a mužů liší. Ženy mají dva chromozomy X, muži jeden chromozom X a jeden Y. Chromozom Y je ze všech lidských chromozomů nejmenší, přibližně 60 milionů bází
 2. Všechny ostatní chromozomy (člověk jich má celkem 46) se v jádru buňky vyskytují ve dvojicích. Pokud se tedy na jednom chromozomu něco porouchá, je tu ještě druhý chromozom jako rezerva. Dvojice chromozomů si můžou zachovalé i nabouranéúseky vzájemně vyměňovat, takže alespoň některé chromozomy.
 3. antní 5 Dědičnost se řídí pravidly 6 Geny mají materiální podstatu 7 Všechny buňky vznikají z již existujících buněk 8 Pohlavní buňky mají jednu sadu chromozomů, tělní buňky dvě 9 Pohlaví je předurčeno speciálními chromozomy 10 Geny jsou umístěn

Chromozom - WikiSkript

1960 - Denverská konference -člověk má 23 párů chromozomů č. 1 až 22 = autozomy č. 23 = gonozomy 1963 - Londýnská konference -rozdělení chromozomů do 7 skupin dle morfometriky A -chromozomy č. 1-3 B -chromozomy č. 4 a 5 C -chromozomy č. 6-12, X D -chromozomy č. 13-15 E -chromozomy č. 16-18 F -chromozomy č. Člověk má 46 chromozomů, respektive 23 párů, které tak tvoří dvě sady (označujeme 2n). Jednu z nich získává od matky, druhou pak od otce. Jeden z těchto párů je pohlavní. U mužů jsou pohlavní chromozomy v kombinaci XY a u žen XX Chromozomy tvoří DNA navinutá na nukleozomy, tj. na histonové oktamery spojené histonovým provazcem. Kromě toho se na chromozomy připojují ještě nehistonové proteiny. Každý chromozom obsahuje jednu molekulu DNA. Člověk jako živočišný druh má řadu vývojových stadií, která označujeme termíny: vajíčko (oocyt, ovum.

Vědcům z Biofyzikálního ústavu v Brně, Ústavu experimentální botaniky (ÚEB), se podařilo za přispění dalších evroých vědců objasnit jednu z největších záhad evoluce. Prozkoumali dávnou historii pohlavního chromozomu Y, o kterém se ví, že v průběhu miliónů let postupně degeneruje. U člověka je už značně zmenšený a předpokládá se, že jednou zmizí. Chromozomy jsou známy už od konce 19. století. Dlouho se také ví, že ženy mají k dispozici sadu chromozomů XX a muži XY. Ovšem slet událostí při vývoji jedince může některým ženám s XX nadělit mužské žlázy a XY utvoří zase vaječníky. Takže se pohled na pohlaví začíná míchat Člověk má za normálních okolností dva pohlavní chromozomy - X nebo Y Pokud má oba chromozomy X (XX), pak je ženského pohlaví, při kombinaci XY je pohlaví mužského. Vajíčko obsahuje vždy pouze chromozom X, spermie však mohou obsahovat buď X nebo Y, proto pohlaví budoucího dítěte závisí na spermii a je určeno v momentě.

Chromozomy | Genetika - Biologie

Chromozomální vyšetření (karyotyp) GENNE

Lekce na vyzkoušení ZDARMA: Buněčný cyklus a mitóza. Transkripce a translace . Tento online kurz je určen k přípravě na přijímací zkoušky z biologie na lékařských fakultách v ČR a SR, a to jak na magisterské, tak na bakalářské obory. Kurz je rozdělen do několika částí chromozómy lidské, pár 3. Specifický pár lidských chromozomů ve skupině A (chromozomů, člověk, 1-3) klasifikace lidského chromozomu Každý člověk má v každé buňce kompletní genetickou výbavu -- 46 chromozomů. Z nich je 44 tzv. somatických chromozomů a dva tzv. pohlavní chromozomy X a Y, které se podílejí na určení pohlaví člověka. 1. Chromozomální aberace somatických chromozomů Může vzniknout Downův syndrom a další chromozomální odchylky např chromozómy lidské, pár 5. Jeden z obou párů lidských chromozomů ve třídě skupina B (chromozómy, člověk, 4-5). Kód deskriptoru: A11.284.187.520.300.280.29 Pohlavní chromozomy - takové, které nesou informace pro vytvoření znaků souvisejících s pohlavím - párové a nepárové Je to člověk, který má XY, ale má ženské pohlavní orgány- vzhled ženy, ale mužská duše. Homogametické pohlaví.

Chromozom, genetika vláknitý či pentlicovitý útvar, v jehož DNA je obsažena genetická informace organismu; nejdůležitější genetická buněčná struktura. Chromozomy jsou pozorovatelné během jaderného dělení uvnitř buněčných jader eukaryotních organismů. Jsou tvořeny chemickým komplexem nukleových kyselin a bílkovin, chromatinem Každý člověk nese ve svých buňkách soubor šestačtyřiceti chromozomů. Jeden z oněch třiadvaceti chromozomových párů určuje lidské biologické pohlaví. Mužské buňky obsahují chromozom X předaný matkou a chromozom Y od otce, ženské buňky mají dva chromozomy X, od každého z rodičů jeden Člověk má 46 chromozomů, kůň 66, prase 40, kráva 60, pes 78, holub 80, slepice 78. Každá buňka s normálním (diploidním) počtem chromozomů má 2 sady; jedna pochází od otce, druhá od matky. Chromozomy určující převážně tělesné znaky se označují jako autochromozomy, přičemž otcovské i mateřské jsou homologické Eukaryontní chromozomy obsahují tři hlavní skupiny biopolymerů: DNA, bazi­cké bíl­koviny (histony) a bílkoviny kyselého charak­teru (nehistonové bílko­viny). Člověk, Homo sapiens 60 38 64 54 60 62 78 + 80 44 80 38 78 38 36 18.

Před 20 lety vědci poprvé popsali lidský chromozom

 1. Chromozomy lze pozorovat jako tenké nitkovité útvary, které se postupně zkracují a ztlušťují. Dochází ke vzniku dělicího (mitotického) vřeténka, které je tvořeno mikrotubuly - ty vyrůstají z centrozomu a na konci profáze se připojují na centromeru chromozomu (pomocí proteinového komplexu zvaného kinetochor)
 2. Chromozomy jsou bloky genů typického tvaru a počtu uložené v jádrech všech buněk. Člověk má 23 páry chromozomů, tedy 46 chromozomů. Jeden člen páru pochází od matky, druhý od otce. Zralé pohlavní buňky - vajíčka a spermie - mají poloviční počet chromozomů, neboť k spárování dojde při početí
 3. transchromozomální člověk. jarda petr, 2004-06-21 13:56:30. Nepouštějme z úvahy, že umělý chromozom nemusí být zdaleka ve všech buňkách lidského těla. Dneska vezmeme buňky kostní dřeně, pustíme na ně geneticky modifikovaný virus, který do nich přenese potřebný gen, a pak buňky namnožíme a vrátíme je pacientovi

25. listopad 2009 Zdravý člověk má dva 21. chromozomy, postižený Downovým syndromem ale tři. Vždy je přítomna mentální retardace různého stupně. Podobné Témata jako Příroda a biologické hodiny se ošálit nedaj Dědičnost a proměnlivost, člověk a prostředí jsou zakodovány v nukleových kyselinách DNA.nukl. k. vytvářejí v buněčných jádrech vláknité útvary tzv. chromozomy. Jednotlivé části DNA jsou nositeli určitých vloh ( genů). Gen( vloha)- úsek DNA, kóduje jednu vlohu (př. Barva srsti Dlouhá šroubovice se dále zamotává a tvoří chromozomy. Člověk má 23 párů chromozomů. DNA se nachází v jádru buňky a informaci v sobě obsaženou předává dál, aby jednotlivé části buňky věděly, jak se chovat a především, jak vytvářet základní stavební kameny těl - bílkoviny

Pokud člověk ustavičně hovoří sprostě (kleje), jeho chromozomy se trhají, narušují se a zároveň se ohýbají, geny se na určitých místech mění, důsledkem čehož započne DNA vytvářet nepřirozené programy. Takto postupně se potomstvo vydává samolikvidaci Chromozomy jsou pozorovatelné světelným mikroskopem především při buněčném dělení. Člověk má specifický počet chromozomů 23 párů, tedy 46 chromozomů, 44 atzv. autozomálních chromozomů (tělních) a 1 pár gonozomálních chromozomů (pohlavních) X a Y (nebo u žen XX) Umožňuje pohlavní rozmnožování. Homologické chromozomy Jméno chromozomu pochází z řeckých slov (chrōma barva, barva a tělo sóma) a je dáno skutečností, že když. Mnoho vědců od počátku 20. století myslelootázka: Kolik chromozomů má člověk? Před replikací se chromozóm objevuje jako jednovláknové chromatidy Občas se narodí člověk, který anatomicky vykazuje znaky obou pohlaví, jeho chromozomální pohlaví je jiné, než jak dítě navenek vypadá, má chromozomy XXY apod. Často je vše příznakem nějaké hlubší poruchy a lékaři musí dříve či později zakročit, aby nebylo ohroženo zdraví jedince

z jadérka chromatinu vznikají chromozomy; každý druh org. má v jádře buněk charakteristický tvar a počet chromozomů (karyotip) DIPLOIDNÍ SADA CHROMOZOMŮ = 2n = 46 (člověk) HAPLOIDNÍ SADA = 23 + 23. primární zaškrcení = centromera. METAFÁZE. chromozomy se navážou na vlákna dělícího vřeténka - dojde k podélnému. Zajímavé je, že delfíni mají 13 z 22 chromozomů shodných s člověkem a mnohé ze zbývajících 9 chromozomů delfína vypadají jako přeorganizované lidské chromozomy (Bielec, 1998). Embryo delfína v raném stádiu vývoje se obdivuhodně podobá lidskému embryu. Podobnost se týká rovněž mozku obou druhů Spirála DNA je rozdělena a smotaná do částí, které se nazývají chromozomy. Člověk má v jádru každé buňky v těle 46 chromozomů, které jsou v párech. Polovina od otce a polovina od matky. Pohlavní buňky mají jen 23 chromozómů. Na této mikro úrovni probíhají tak specifické a složité procesy navrženy přesně pro.

Chromozom - Wikipedi

Typy zvířat jsou v karyotypu velmi rozdílné. Navíc počet chromozomů v jádrech buněk různých zvířat nezávisí na složitosti organizace živé bytosti. Například v somatické buňce žab 26 chromozomů. Šimpanzi mají 48, což je o něco větší než člověk. Domácí kuře má 78 struktur. To je stejně jako chromozomy u psů Zfeminizovaným samcům se dvěma chromozomy X se dařilo lépe v testech paměti a učení a také žili déle, i když měli v mozku alzheimerovský protein. Naopak samice s jednou kopií chromozomu X umíraly rychleji a byly postiženy podobně jako normální samci. Další testy šly více do hloubky, vědci pracovali s kulturou neuronů Zdravý člověk má vždy jen 2 pohlavní chromozomy. V případě ženy je správná kombinace XX, v případě muže XY. Klinefelterův syndrom je nejběžnější chromozomální porucha, jejíž incidence bývá kolem 1 postiženého muže na 1000 zdravých. Zajímavé je, že tuto poruchu má až dvakrát tolik mužů, ale pouze u. v preparátech chromozomy podle polohy centromery? 1. Doplňte v tabulce místo šedých políček ( ñ ð, skot, cibule kuchyňská, ï ô, člověk, ð ð, ò ð) kůň 2. Napište pod obrázky, který karyotyp patří skotu, člověku a cibul

Co se stane, když bude mít člověk hodně chromozomů

Chromozomy jsou komplexní útvary bílkovin a lineární DNA, která nese genetickou informaci organismu. se svými 9-12 miliardami bází v jedné sadě 8 chromozomů má genom asi tři až čtyřikrát větší než člověk (cca 3 miliardy, 23 chromozomů), cibule kuchyňská, která patří mezi česnekovité, je ještě o něco. Kde jsou umístěny chromozomy? 3. Kolik chromozomů má zdravý člověk? 4. Jaké jsou pohlavní chromozomy? 5. Jak se liší mužské a ženské chromozomy? Genetika I DĚDIČNOST SCHOPNOST ORGANISMŮ PŘEDÁVAT VLOHY (PŘEDPOKLADY) PRO UTVÁŘENÍ VLASTNOSTÍ Z GENERACE NA GENERACI PROMĚNLIVOST (VARIABILITA) OPAČNÁ TENDENCE, ODLIŠNOST.

Určení pohlaví - Wikipedi

Pavel Michalík: Fotograf, který má Downův syndrom! | Blesk

V Česku se prakticky nevede diskuse o případech lidí, kteří vybočují z tradičního fyzického vnímání mužů a žen. Řeč je o intersex osobách nebo také intersexuálech, kteří se narodili s obojími pohlavními orgány, mají jiné chromozomy. A nebo fyzicky vypadají na opačné pohlaví, než mají zapsané v občanském průkazu Robert Bradbury chce opravovat celý lidský genom pomocí bakterií, které by do lidských buněk vnášely umělé chromozomy. Tyto geneticky vytvořené bakterie by infikovaly miliardy pacientových buněk a včlenily do nich uměle chromozomy se stovkami genů se schopností opravovat škody, způsobované volnými radikály Zdravý člověk má buňky tvořené 46 chromozomy, které se dělí na 23 párů. Jedinci postiženému Downovým syndromem jeden chromozom většinou přebývá. Méně časté jsou případy, kdy naopak jeden chybí. Riziko Downova syndromu je vyšší u žen starších 35 let Chromozomy jsou jasným důkazem. Nicméně dříve se ve sportu provádělo jen vnější posouzení, zda je sportovec mužem, nebo ženou. To, co komise vídala, bylo prý v některých případech nedostatečně průkazné, viz případ běžkyně Caster Semenyaové. The post Radim Uzel: Člověk je od přírody muž, nebo žena.

Dnešní plození in vitro je vlastně něco takového: vzít genezi do svých vlastních rukou. Podle něho je třeba kontrolovat dědičnost a vliv na chromozomy. Člověk má vzít do svých rukou antropogenezi individuální i sociální a spolupracovat na své vlastní genezi. (To se vlastně děje při praxi in vitro Mezi náchylné chromozomy k translokacím patří například 13;21, které vedou k RT. Tahle translokace je jedna z těch, které vznikají velmi často. Víme o ní především ze 2 důvodů- 1, je slučitelná se životem. 2, nositelé mají zvýšenou šanci na dítě s Downovým syndromem, právě kvůli možné trizomii 21. chromozomu.

Když se člověk ocitne v situaci způsobující stres, reaguje na to tělo různě. V jednom se ale reakce organismu neliší: nadledvinky napumpují do krevního oběhu spoustu kortizolu a adrenalinu. Současně se zvedne tlak a srdeční tep, takže do svalů přichází mnohem více energie i kyslíku. Na okamžik tak opravdu získáme. Stručně řečeno, pokud jde o orientaci, může člověk být buď heterosexuál (přitahuje ho opačné pohlaví), homosexuál (přitahuje ho stejné pohlaví), ve kterém případě se používají termíny lesba ( L ) nebo gay (G), bisexuál (B; přitahují ho i muži i ženy) nebo asexuál (A), kdy ho sexuálně nepřitahuje prostě nikdo Geny pro tvorbu srážlivých faktorů jsou uloženy na chromozomu X. X a Y jsou pohlavní chromozomy - každý člověk má jeden od matky (vždy X) a jeden od otce (muži Y a ženy X). Nemocní hemofilií jsou vždy muži, protože pokud je v jejich X chromozomu genetická porucha, projeví se. Ženy jsou chráněné, neboť mají dva X.

Člověk a brambora. Hlavolamy a hry Živé organismy a anatomie. Úkoly k exponátům . Lidský genom je tvořen 23 chromozomy, ovšem genomy jiných živočichů mohou obsahovat počty chromozomů od několika málo jednotek po několik set chromozomů v jedné sadě Člověk a dědičnost - výklad genetika = vědní obor zabývající se studiem dědičnosti a proměnlivosti organismu • dědičnost jsou znaky, které si předáváme s rodiči společné (co nám rodiče předali) • proměnlivost = odchylky jedinců stejného druhu, které jsou způsobeny: 1) pohlavním rozmnožování

PPT - Genetika PowerPoint Presentation, free download - ID

Video: Lidský genom - Wikipedi

Evropané jsou většinou potomci jen tří mužů, kteří žili v

Chromozomy člověka - Pavel Trávní

Který sval je nejsilnější? Jak se hojí rána? Co jsou chromozomy? Stavba kostí, srdce a krevní oběh, nervy a mozek, dýchání a imunitní systém a zažívání - tato zajímavá kniha nabízí klukům i holkám od 8 let rozsáhlý pohled do fascinujících tělesných systémů člověka. Působivé fotografie a detailní ilustrace znázorňují od smyslových orgánů až po. Edwardsův syndrom je způsobený tím, že člověk má v každé buňce tři chromozomy 18 místo obvyklých dvou. Jelikož buňky pacientů obsahují vždy o jeden 18. chromozom navíc, Edwardsův syndrom se někdy označuje také jako trisomie 18

Pohlavní chromozomy - TRISOMYtest

Chromozomy jsou v buňkách uloženy ve dvou kopiích - jednu dědíme od matky, druhou od otce. Člověk má 22 párů obyčejných chromozomů a jeden pár chromozomů pohlavních: ženy XX, muži XY. Karyotyp - soubor chromozomů X a Y Chromozom Y je ve srovnání s X trpaslík nesoucí patnáctkrát méně genů. Ale nebylo to tak. člověk má ve svém genotypu 50000 genů( v jádře každé tělní buňky → 46-23 párů chromozomů = 2 chromozomové sady→v každé sadě 35000 lokusů,) v r. 1990 byl vyhlášen Mezinárodní náročný výzkum = lidský genom - cílem bylo úplné poznání genomů člověk Velmi zajímavá je skutečnost, že chromozomy jsou v bakteriích nazývány kruhovou DNA. A to je navzdory skutečnosti, že jejich struktura a chromozomy eukaryot jsou velmi odlišné. Dějiny . Takže nám bylo jasné, že chromozom nazýváme organizovanou strukturu DNA a bílkovin, která je obsažena v buňkách. Je velmi zajímavé, že.

Lidský karyotyp - WikiSkript

Člověk má v buněčných jádrech svých tělních buněk 23 chromozómových párů (jeden z nich je tvořen dvojicí pohlavních chromozómů), lidské chromozómy je možné po obarvení pozorovat poměrně snadno nejen v lymfocytech periferní krve nebo v buňkách kostní dřeně, ale také např. v pohlavních buňkách Jaromír Balda, novodobý terorista, sympatizant a volič SPD, dostal za svůj čin, kdy pokácel na koleje stromy a hodlal to hodit na muslimy, čtyři roky. Už samotný fakt, že pan Balda spáchal teroristický čin s tím, že by ho svedl na muslimy, aby jim zabránil v terorismu, vyvolal ve společnosti spoustu otázek. Skutečnost, že je Balda sympatizantem hnutí SPD vedla odborníky. Příčiny: Normální člověk má v buňce 46 chromozomů - 44 běžných chromozomů a pak dva pohlavní chromozomy. Muži mají pohlavní chromozom X a Y, ženy mají dva pohlavní chromozomy X. Ženy trpící syndromem XXX mají celkem 47 chromozomů - mají jeden chromozom X navíc (celkem mají 3 X chromozomy)

Šemíkovi: června 2013

Chromozomy jsou jasným důkazem. Nicméně dříve se ve sportu provádělo jen vnější posouzení, zda je sportovec mužem, nebo ženou. To, co komise vídala, bylo prý v některých případech nedostatečně průkazné, viz případ běžkyně Caster Semenyaové. že je to těhotný člověk. Těhotnou ženu bychom snad mohli urazit. Zda má člověk chromozomy XX nebo XY, se určuje, když spermie oplodní vajíčko. Na rozdíl od jiných buněk těla, buňky ve vejci a spermatu - nazývané gamety nebo sexuální buňky - mají pouze jeden chromozom. Gamety jsou produkovány buněčným dělením meiózy, což vede k tomu, že dělené buňky mají poloviční počet. Otázka: Genetika organismů, genetik člověk Předmět: Biologie, Genetika Přidal(a): Niki T Obsah Genetika Dědičnost Princip vzniku pohlaví z genetického hlediska Genetické nemoci - vázané na pohlaví (Turnerův syndrom, Klinefelterův syndrom, supermuž, superžena, hemofílie, daltonismus, abnormální ochlupení ušního boltce), pohlavím ovlivněné (plešatost.

 • Jak fotit dekorace.
 • Svaly bez cvičení.
 • Bodový systém 2019 tabulka.
 • Artyčok popis.
 • Master sifo dyas.
 • Španělština předpřítomný čas.
 • Bofix vs dicotex.
 • Rotační pec.
 • Benjamin bratt filmy a televizní pořady.
 • Bydlení marianne.
 • Povinnost vzít dítě do školky.
 • Husa domácí popis.
 • Nyda express.
 • Jalapenos stupnice palivosti.
 • Parkování na modré zóně.
 • Klínový řemen na sekačku.
 • Online komunikace definice.
 • Leaving neverland.
 • Spy kamera.
 • Bylinky na b.
 • Timberland brno.
 • Juliana wetmore died.
 • Bezdratove ozvuceni domu.
 • Klínový řemen na sekačku.
 • Péče o prsy v těhotenství.
 • Navarone garibaldi marco garibaldi.
 • Roztroušená skleróza a těhotenství.
 • Transfagarska magistrala.
 • Proč je rudé moře nejslanější.
 • Chovne stanice pointra.
 • Stavovské povstání 1546 1547.
 • Skladba podlahy bungalov.
 • Chuck berry chuck 2017.
 • Patron stavařů.
 • Vojenská vzpoura v rumburku 1918.
 • Capture one sony express.
 • První člověk ve vesmíru film.
 • Jeremi joga.
 • Základy golfu.
 • Elen.
 • Jarmark liberec.