Home

Hlavní činnost sdh

Sbor dobrovolných hasičů - Wikipedi

 1. Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.. V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem
 2. Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen SDH obce) vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti
 3. Preventivní a vých. činnost Ke stanovení po čtu zásah ů podle událostí se využijí informace ze statistické ro čenky HZS. Pomoc obcím Propagace PO Taktická a prov ěřovací cvi čení Údržba a výstavba has. za řízení Údržba výzbroje a výstroje Údržba vodních zdroj ů Aktivita SDH Po čet taktických a prov.
 4. 2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 2.1. Cíl a základní podmínky činnost SDH Suchý je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS. Cílem činnosti ve sledovaném období bylo : a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdrav
 5. 2 Hlavní a vedlejší činnost SDH 2.1 Cíl a základní podmínky činnosti Sbor dobrovolných hasičů obce Suchý je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS. Ve sledovaném období realizoval veškeré cíle činnosti
 6. Vítejte na webu SDH Ždírec nad Doubravou! Sbor dobrovolných hasičů ve Ždírci nad Doubravou (GPS 49°41'44 N,15°49'3 E) se nachází v Kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod. V současné době máme 114 řádných členů a 13 přispívajících. Z řádných členů je 43 členů ve věku do 18ti let

Výkon služby - Hasičský záchranný sbor České republik

Hlavní zam ěření činnosti SH ČMS na rok 2014 Při zabezpe čování pln ění záv ěrů p řijatých IV. sjezdem SH ČMS se zam ěřit zejména na : * pr ůběh VVH SDH, VVH okrsk ů, VV OSH a jednání VV KSH s cílem seznámit se s informacemi z jednání SS OSH v roce 2013, stavu realizace usnesení IV. sjezdu SH ČMS a stav realizace program Činnost SDH. Číst více. Soutěž v požárním útoku - Šestajovice 2019 . V sobotu 7.9.2019 proběhly na fotbalovém hřišti v Šestajovicích soutěže v požárním útoku. A to Okrsková soutěž a zároveň již 8. ročník o Pohár starosty obce Šestajovic. Ten den pořadatelům nepřálo počasí, protože bylo chladno s.

Sbor dobrovolných hasičů Ždírec nad Doubravo

Hasicipistovic

Opatření potřebné částky (40 000Kč) na výzbroj sboru se však setkalo s nepřekonatelnými překážkami, takže sbor svoji hlavní činnost nemohl vyvíjet. Výbor požádal o finanční podporu různé pojišťovny a současně jednal s několika firmami o zakoupení motorové stříkačky a potřebné výzbroje SDH xxxxxxxxx. za rok xxxx . Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna xxxx a končící dnem 31. prosince xxxx na základě vyhodnocení činnosti SDH xxxx. Obsah . 1) Obecné informace o organizaci 2) Hlavní a vedlejší činnost SDH . 2.1. Cíl a základní podmínky činnosti. 2.2

Dopravní značky - SDH Běšiny

Spolu se zástupci OSH Náchod a sousedních okrsků zhodnotili činnost v posledním roce a připravili plán na ten letošní. 2013 : 29. prosince: výroční valná hromada: Nový Hrádek, Na Kovárně : Svou činnost za letošní rok jsme 29. prosince zhodnotili na výroční valné hromadě Dne 22. 2 2020 uspořádal náš sbor tradiční Maškarní rej. Průvod po vesnici vycházel v 11.00 od nové hasičské zbrojnice 2. Hlavní a vedlejší činnost SDH 2.1. Cíl a základní podmínky činnosti SDH Velvary je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS. Cílem činnosti ve sledovaném období bylo: a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů

Co už umím - SDH Běšiny

Náš sbor byl za svou aktivní činnost již několikrát oceněn Okresním sdružením hasičů ČMS. Mimo své hlavní aktivity provozujeme i malou hasičskou hospůdku U lípy, kde se pravidelně setkáváme a pořádáme i porady a schůze. Je součástí sportovního a společenského areálu v budově bývalé školy a v její. Úvod » Činnost SDH » 2016. 2016. BRIGÁDA, 5.11.2016. V sobotu proběhla brigáda - úklid okolí moštárny. OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH DÍRNÁ, AKCE RÁDIA BLANÍK, 16.7.2016. V sobotu 16.7.2016 jsme se zúčastnili oslav v Dírné. O půlnoci začalo losování o hlavní ceny, o jejichž předání se postaral host plesu. SDH Sovětice - sbor dobrovolných hasičů obce Sovětice, domovské stanoviště Soviček - malých hasičů ze Sovětic a okol Finanční podpora SDH Činnost Sboru dobrovolných hasičů Praha 17 - Řepy je finančně podporována z rozpočtu Městské části Praha 17, Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SDH Draho

obci/veliteli jednotky SDH obce . KAPITOLA 1. Vytváření SDOO. a) Z hlediska SH ČMS, resp. SDH. Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) je organizovaný útvar, který je ustaven podle možností sboru a zájmu členů /čl.83, odst.1 Stanov Sdružení/. Činnost SDOO řídí její vedoucí /čl.83, odst.2 Stanov Sdružení/ SDH nemusí elektronicky evidovat tržby přijímané v hotovosti podle zákona 112/2016 Sb, za předpokladu, že jeho příjem/výnos z podnikatelské činnosti za předchozí rok nepřekročil částku 175 000,- Kč. zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. SDH Všelibice, Všelibice 65, 463 48 Všelibice +420 776 821 320. Díky jejich příspěvkům rozvíjíme především činnost mládeže. Josef Lebeda. Starosta sboru. Naši hlavní. SPONZOŘI a PARTNEŘI. 776 821 320. SDH Všelibice Všelibice 65, 463 48 Všelibice . info@sdhvselibice.cz. Odběr novinek

Vítejte na stránkách SDH Žichlínek. Obec Žichlínek je územní součástí Pardubického kraje a rozkládá se podél toku Moravské Sázavy jihovýchodním směrem od města Lanškrouna. Sbor byl založen roku 1885 a ke dni 1. 1. 2013 čítá celkem 85 členů, z toho je 46 mužů, 13 žen a 26 dětí Sbor dobrovolných hasičů Dubicko děkuje touto cestou všem podnikatelům z Dubicka a okolí, kteří v červenci 2014 věnovali na činnost SDH finanční nebo věcný dar. Peníze byly použity částečně na materiální zabezpečení memoriálu a částečně na chybějící vybavení pro naše družstva Zde se vám snažíme přiblížit činnost, historii a mnoho dalšího o našem sboru. V novinkách naleznete aktuální události, které se nás týkají. Výjezdová jednotka JSDH Újezd nad Lesy je zařazena v kategorii JPO V s místní působností.Jednotka vyjíždí o početním stavu 1+5, anebo o sníženém stavu 1+3 do deseti minut od vyhlášení poplachu

NEZISKOVK

Hlášení o činnosti SDH/OSH za rok 2018 - dh

Činnost SDH. Číst více. Vánoční besídka Hlavní náplň večera byla věnována a pořádána pro děti. Ty v průběhu večera hrály různé hry, poslouchaly koledy. Prosinec 26, 2017 Únor 16, 2018. Činnost SDH. Číst více. Předvánoční setkání aneb vánoční punč 2017 Činnost SDH plynně pokračovala s velkými úspěchy až do roku 1938, kdy nastala II. světová válka, která znovu velmi omezila činnost sboru. Po osvobození hasiči projevili novou chuť do práce. Obnovený sbor měl 216 členů. Činnost se pomalu rozbíhala na všech úsecích Hlavní úkoly: spolupracovat s HZS ČR v oblasti ochrany obyvatelstva při realizaci koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030; sborů dobrovolných hasičů do plnění úkolů ochrany obyvatelstva zpracovat vzorové dokumenty potřebné pro činnost SDH (např. vzory dohod, náplně činnosti) a způsoby. Dne 3.4.2017 mladí členové SDH provedli výměnu oleje na všech agregátech JPO 17634748_10208

Z činnosti SDH Pržno. 2. března 2010, 15:16 Jako každoročně proběhla začátkem roku valná hromada na které byla zhodnocena činnost za uplynule období Výbor dobrovolných hasičů pod vedením Františka Čermáka okamžitě zahájil činnost. Byla vypracována Sběrací listina na podporu vzniklého sboru a na zakoupení hasící techniky. Mohla být tak zakoupena ruční džberovka, hadice, háky, džbery a žebřík SDH Lhota TFA Toughest Firefighter Alive (Nejtvrdší hasič přežije). Jedná se o závod simulující práci hasiče v extrémním prostředí, v plné výstroji včetně dýchacího přístroje ČINNOST SBORU 2011. ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU se sešli členové SDH Batřínov před naší hasičskou zbrojnicí, abychom uskutečnili brigádu v naší obci. Hlavní činností bylo čištění požární nádrže v centru naší obce. V pátek 7. ledna se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Bratřínov za rok 2010 v.

Hlavní strana - SDH Morkovic

ČINNOST JPO II V ZÁŘÍ 2020 VÝJEZDY: 2.9.2020 ve 14:45hod pročistila jednotka ucpanou kanalizaci v rodinném domě ve Ždírci n/D.. 5.9.2020 v 0:28hod vyjela jednotka k nouzovému otevření bytu do obce Ždírec n/D a téhož dne ve 20:34hod provedla otevření bytu také v obci Ždírec n/D, kde hrozilo nebezpečí z prodlení (potraviny na sporáku) Hlavní menu. O portálu; Činnost v JSDH vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.) a je jedním z druhů jednotek požární ochrany (§ 65). V této sekci naleznete podklady pro odbornou přípravu jednotek SDH obcí Neznamená to, že se vytratila úplně hlavní myšlenka, pro kterou tyto spolky vznikaly, právě naopak, v situaci kdy jsme svědky mnoha živelných pohrom se ukazuje, že bez účinné pomoci dobrovolníků se neobejdeme. Činnost SDH v r. 2017 Hlavní nabídka. O obci. Obecní úřad. Úřední deska. Volný čas . Zobrazit menu. Vyhledávání. Co hledám . Zavřít. Cesta: Titulní stránka > O obci . Činnost SDH Hradiště v současnosti . Hasiči z Hradiště nezahálí a jsou neustále v pohybu. Pravidelné tradiční akce jsou doplňovány novými Mezi hlavní činnost dobrovolných hasičů ve Svatém Poli patří pomoc obci a místním občanům ve všech možných směrech a jejich potřebách. Sbor se pravidelně podílí hojnou účastí na udržování místního kulturního zařízení. Úklidu obce a blízkého okolí - prořezávání stromů, hrabání listí, zalévání a udržování zeleně atd

SDH Kožl

 1. Při kontrole údajů některých SDH v evidenčním programu Evidence SDH je zjištěno, že nevykazujete žádnou činnost v oblasti sportu jak mládeže, tak i dospělých, tzn., že nemáte evidované sportovce. Ve statistickém hlášení za rok 2019 však vykazujete účast na soutěžích jak dospělých, tak i mladých hasičů
 2. Vítejte na stránkách SDH Morkovice. Hlavní strana. Naše činnosti v roce 2019. O SDH Morkovice. Výbor SDH. Sportovní činnost. Sotěžní sezona 2019 - Mladí hasiči. Soutěžní sezona 2019 - Dorost
 3. Činnost SDH ve Vážanech n/Lit. 2018 První listopadový víkend r. 2018 proběhlo v prostorách hasičské výcvikové místnosti školení členů nejen našeho sboru, ale i našich spřátelených sborů z okrsku Hostěrádky-Rešov
Grafické značky - SDH Běšiny

SDH - SDH Morávk

 1. Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011 schválené Shromážděním starostů OSH dne 23. 10. 2010 Při zabezpečování plnění závěrů přijatých IV. sjezdem SH ČMS se zaměřit zejména na : * průběh VVH SDH, VVH okrsků, VV OSH a jednání VV KSH s cílem seznámit se se závěr
 2. ulost, zůstane ale v paměti, protože byl ve znamení velkého vedra, ale také bohužel sucha, které se projevilo nízkou hladinou potoků, které protékají naši krásnou.
 3. V šedesátých letech pak mění hlavní činnost sboru. Napomohlo tomu založení kroužku mladých hasičů v jejich polovině. Činnost kroužku nabírá obrat v roce 1976 s příchodem nového vedoucího Františka Vlka. Mládež spolu se soutěžemi i v dalších kategoriích se tak stal hlavní náplní, kterou je až dodnes
 4. Sbor dobrovolných hasičů Železný Brod. Zpráva činnosti JSDHO Železný Brod k 31. 12. 2014. Výjezdy jednotky: Celkem 78 krát jednotka vyjížděla, z toho: . 16 požár
 5. Činnost SDH Nové Strašecí v roce 2009 14.01.2010 10:27 . Dne 8. 1. 2010 se v Restauraci Sport v Novém Strašecí konala Výroční valný hromada SDH Nové Strašecí. Za přítomnosti zástupců Hasičského záchranného sboru Střed.kraje ze stanic Kladno, Rakovník, Stochov a zástupců SDH ze Třtice, Rudy, Řevničova a Rynholce byla.
 6. Hlavní nabídka - rozcestník Přeskočit nabídku. Úřad a samospráva. O městysi . Cesta: Titulní stránka . Činnost SDH LUKAVEC v roce 2010 . Související odkazy. Pomoc Městysi Lukavec při akci rozsvicení vanočního stromu dne 28.11.2010; Výroční valná hromada 27.11.2010.
 7. Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti /1/ Činnost SH ČMS je vymezena ústavou a zákony ČR a těmito stanovami. /2/ Ve sdružení, v jeho orgánech a organizačních jednotkách se nepřipouští činnost vymezená § 1 odst. 3, § 4a § 5 zákona č. 83/1990 Sb., o sdruž ování občanů

Zapisuje se zde celoroční činnost SDH , současně lze zapsat a zadat jednotlivé úkoly pro skupiny osob, nebo pro jednotlivce. Tato zadání lze zasílat na email. Plán činností sboru: Klikneme na Úkoly a plány sboru (1), a ve spodní nabídce na Plán činnosti sboru(2) Činnost SDH Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018 - spolufinancováno Jihomoravským krajem Hlavní cenou byl tablet, který věnoval náš sbor. Děkujeme všem, kteří nás podpořili - přišli s dětmi, darovali ceny do tomboly, pomohli s přípravami i úklidem. • Výbor SDH usiluje o naplnění činnosti spolku podle stanov sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska čl. 3 (podstata, předmět a hlavní okruhy činnosti), a řídí se doporučením z usnesení shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Pardubice, které se koná jednou ročně. Dále má výbor zájem na.

Pochopitelně, že hlavní pozornost je věnována vlastní činnost hasičského sboru. Můžeme se dočíst nejen o vývoji jeho technického vybavení, ale i o pořádání společenských akcí, jsou zde vyjmenováni i jednotliví členové. Samostatná kapitolka podchycuje i všechny známé cháborské požáry SDH Dolní Přím . za rok 2016 . Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2016 a končící dnem 31. prosince 2016 na základě vyhodnocení činnosti SDH Dolní Přím. Obsah . 1) Obecné informace o organizaci 2) Hlavní a vedlejší činnost SDH . 2.1. Cíl a základní podmínky činnosti. 2.2

Web časopisu Psalterium, objednávky, předplatné, stará čísla ve formátu PDF, členové SDH a předplatitelé. Spolkové stránky SDH O nás jako o společnosti, kontakty, činnost obecná i spolková. WEB SDH Původní, stále dobré a občas i doplňované stránky Společnosti pro duchovní hudbu Činnost mladých hasičů . Vážení členové SDH, V minulém roce se podařilo dokončení přestavby hasičské zbrojnice, vybagrování rybníka Nutlíz a letos úprava jeho břehů. mezi hlavní patří postupné dokončení pergoly u rybníka Nutlíz

Požár Dolní Lomná - NovinaZemřel Oldřich Reibl, zasloužilý hasič z Velkých Opatovic

Činnost SDH

 1. JSDH , TECHNICKÁ POMOC - Činnost jednotky , vyjezd_2020 Rájec-Jestřebí, Karolí
 2. Hlavní nabídka Přeskočit nabídku. Přehled zásahů jednotek SDH (6.11.2020) Složka dokumentů: omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného
 3. SDH Bezkov www.hasici.bezkov.cz. Sbor dobrovolných hasičů byl založen 30. listopadu 1919, avšak až poté, co vyhořela hospodářská stavení místního hostince č.p. 7. V současnosti je to jedinný činný spolek v obci, který se zúčastňuje soutěží v hasičském útoku a pomáhá při obecních akcích
Nové vyprošťovací zařízení pro jednotku SDH Mirovice

ČINNOST SDH - SDH Běšin

SDH Svaté Pole Sbor dobrovolných hasičů Svaté Pole, je organizační jednotkou, sdružením. Hlavní činnosti jsou v oblasti protipožární ochrany. Níže uvedené kontakty můžete použít pro komunikaci s naší organizací a k získání potřebných informací, které jste nenalezli na tomto webu Činnost SDH a JSDH Tlumačov v roce 2015. 05.02.2016 (pátek) - Roman Šnajdar - r.snajdar@centrum.cz - 3103x. V sobotu 9.1.2016 proběhla na hasičské zbrojnici výroční valná hromada SDH. Členskou základnou byla schválena činnost za uplynulý rok a byly schváleny hlavní body pro následující rok SH ČMS - SDH Lipovec. R.Č.: 3701140 IČ: 47886790 Velitel: Josef Strejček Tel.: +420 776 178 671 Email: sdhlipovec@seznam.c Naše hlavní plány do roku 2008 jsou uspořádat všechny kulturní a společenské akce konané v roce 2007, dokončit plánované úpravy za hasičskou zbrojnicí,z rekonsruovat koupelnu ,záchod a vstupní chodbu do klubovny, nadále spolupracovat s Obecním úřadem při vybavování jednotky potřebným materiálem, rozšířit naše řady o další nové členy a bude-li to v silách a. Pokud se vám stránky nezobrazují správně, je to pravděpodobně způsobeno vašim prohlížečem. Na následujícím odkazu si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat prohlížeč Google chrome, který tento problém odstraní

V kategorii Ostatní činnost SDH Lhota na 5. ročníku volejbalového turnaje ve Lhotě..krásné poslední místo, ale hlavní je se zúčastnit :) Pokračovat ve čten Hlavní a vedlejší činnost SDH 2.1. Cíl a základní podmínky činnosti SDH Horní Ředice je pobočným spolkem SH ČMS a má cíl a základní podmínky činnosti vymezen stanovami SH ČMS. Cílem činnosti ve sledovaném období bylo : a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občan Hlavní menu > Naše SDH SDH Suhrovice se nachází ve Středočeském kraji, okres Mladá Boleslav a patří do působnosti obce Kněžmost. Sbor je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a je přiřazen do 8. okrsku OSH Mladá Boleslav

Přiznání k dani z příjmu spolku SDH - BusinessCenter

Naše činnost 2011 Výroční schůze HS Žabčice. Dne 8.1.2011 ve 14:00 hodin byli pozváni zástupci našeho sboru na výroční schůzi hasičského sboru ze sousední obce Žabčice. Výroční valná hromada SDH Vranovic V roce 2006 bylo 26 výjezdů - z toho 14 požárů, 6 živelných pohrom, 4 úniky nebezpečných látek, 2 technické havárie. Navíc 3 taktická cvičení, účast na hasičských soutěžích. SDH Jílové - Modrá : Celkem 71 členů - 16 výjezdová jednotka, 13 aktivních členů, 10 přispívajících, 32 Mladých hasičů Činnost SDH Lomnice n. P. v roce 2016 Vedení lomnické radnice v čele se starostou města se snaží hasičskou jednotku udržet na vysoké úrovni, o čemž svědčí technické vybavení a vytvoření co nejlepších podmínek pro bohulibou činnost SDH Cítoliby . Ahoj hasiči, dobrovolné hasiče, požádal o pomoc - plk.ing.Petr Svoboda - ředitel HZS ÚO Žatec. Jedná se o výpomoc v zdravotnických domech (domy s pečovatelskou službou,.....). Hledáme dobrovolníky na pomoc při směnách v těchto domech Raškovice se nacházejí na soutoku řek Morávky a Mohelnice obklopené věncem hor Moravskoslezských Beskyd a patří k nejstarším obcím regionu s bohatou a zajímavou tradicí

Jednotka SDH Roštění je zařazena v plošném pokrytí JPO V a má 11 členů. Jednotka zajišťuje výjezd družstva čtyř hasičů nejpozději do 10 minut od vyhlášení poplachu. Zřizovatelem je obec Roštění Hlavní nabídka: HLAVNÍ získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a. Násedlovice (německy Nasedlowitz) je obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 12 km západně od Kyjova na potoku Trkmanka. Žije zde 845[1] obyvatel

Hlavní stránka Sbor dobrovolných - SDH Železný Bro

Výbor Sboru dobrovolných hasičů Olomouc - Černovír. Mgr. Součková Jitka Starostka. Baleka Rostislav 1. náměstek starostky, referent materiálně technického zabezpečen Naše činnost a mise se řídí heslem Bohu ku cti, vlasti k ochraně a bližnímu ku pomoci. Činností sboru se snažíme naplňovat hlavní poslání hasičů Hlavními pilíři činnosti našeho sboru jsou zejména následující oblasti

SDH PETROVICE - Hlavní stran

Sbor dobrovolných hasičů Opatovice Hlavní 149 753 56 Opatovic. e-mail SDH Opatovice: hasici@opatovice.cz Starosta sboru: Klanica Radek. e-mail: radek.klanica@tiscali.cz mobil: 775 418 083 Velitel sboru: Matýska Marti Kulturní tradice a spolková činnost V obci velmi dobře pracuje místní hasičský sbor . Na místním hřišti pořádá každý rok okrskové závody o putovní pohár starosty obce. Účast bývá až 30 družstev mužů i žen Spolek SDH Rájec pořídil nové vybavení pro přípravu mladých hasičů. Díky získané dotaci z Jihomoravského kraje a podpoře činnosti Sboru dobrovolných hasičů Rájec ze strany Města Rájec - Jestřebí se spolku v letošním roce podařilo zrealizovat projekt Rozšíření materiálně technické základny mladých. SDH Sovětice - sbor dobrovolných hasičů obce Sovětice, domovské stanoviště Soviček - malých hasičů ze Sovětic a okolí SDH Sovětice - Zásahová činnost O ná

Detail činnosti - SDH Nový Hrádek

Video: Činnost sboru - SDH Nový Hráde

Činnost sboru SDH Kožl

Hlavní příprava proběhne ve čtvrtek 4.7. od 17 hodin. Závěrečná příprava pak ve čtvrtek 5.7. od 7 hodin. Pro účastníky soutěže pak byl potvrzen časový harmonogram - prezence od 9:00 do 9:45, nástup a zahájení soutěže v 10:00. Pokud by se chtěl některý SDH prezentovat se svoji historickou technikou, nechť nás. Přejít na obsah. Hlavní nabídka: × Aktuálně; SDH Jistebnioce. Výbor SDH Jistebnice; Historie sboru. Historie sbor

SDH Kožlí - Kožlí | Facebook

Výroční zpráva SH ČMS Sboru dobrovoných hasičů Velvary

SDH MALÉ SVATOŇOVICE SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Svatoňovice J. Masaryka 239, 542 34 Malé Svatoňovice IČO: 65715756 Číslo bank. účtu: 234610645/030 Marie Švachová, Brumov 1205 [JPEG, 618 kB]; Marie Tulpová, Návojná č. 155 [JPEG, 3,7 MB]; Ladislav Dorňák, rodák z Návojné [JPEG, 5,2 MB

Pravidelná činnost. Kromě toho si SDH stále zachovává i svou primární úlohu - pomoci lidem při katastrofách všemožných přírodních živlů. Leden. Hlavní náplní činnosti v únoru (někdy v březnu) je organizace ostatkového vodění medvěda. Průvod vychází ve 14 hodin na poslední sobotu před popeleční. Hlavní nabídka - rozcestník Přeskočit nabídku. Obec. Obecní úřad. Občan. SDH Popov Ročník 2019.doc [DOCX, 25 kB] (12.4.2019) Mladí hasiči: dorost, dorostenky, starší žáci, mladší žáci Umístění: Složky dokumentů > Kultura a volný čas > Spolková činnost > SDH Popov. Zobrazit aktuální dokumenty. Hlavní činnost sboru začala až po osvobození. Vzhledem k tomu, že naše obec je zemědělská a každý hospodář chtěl chránit úrodu, dobytek a stavení před požárem, počet členů a přispívajících rychle rostl. Všichni občané měli zájem, aby sbor byl dobře vybaven technikou, a proto přispívali jak finančně, tak i.

 • Jak rozmluvit 4 lete dite.
 • Péče o kolena.
 • Valmont 63.
 • Žaket potapeni.
 • Vlajka podobná polské.
 • Landek bazen cenik.
 • Hemagel první pomoc.
 • Sanytol na pleny.
 • Monolog z pohádky.
 • Stavba chaty na zahradě.
 • Nejmenší ostrovy světa.
 • Uplatnění absolventů vš podle oboru.
 • Vertebrae lumbales.
 • Národní házená stará ves nad ondřejnicí.
 • Budka pro netopýry do fasády.
 • Namesti sv marka.
 • Fotbalové dresy se jménem.
 • Paula bedžetiová.
 • Dvojákový troják bazar.
 • Utp kabel bez koncovek.
 • Samolepky na zeď křemílek a vochomůrka.
 • Kreslené vtipy účetní.
 • Pararektální řez.
 • Adopce dětí z filipín.
 • Potrefená husa liberec.
 • Mýdlo na kosmetické štětce.
 • Zero magictouch.
 • Vanocni kruta.
 • Teplota na oběžné dráze.
 • F1 news.
 • Panettone koupit.
 • Teplota moře čiovo.
 • Legends of tomorrow s04e04 titulky.
 • Planetová převodovka samosvornost.
 • Vtc.
 • Napoletana coffee.
 • Kde koupit semínka na klíčení.
 • Mamacoffee karlín.
 • Zázraky přírody archiv.
 • Ben nevis hike.
 • Korková podlaha s vinylovým povrchem.