Home

Vlastnosti plynných látek

Vlastnosti plynných látek - FYZIKA PRO ZÁKLADNÍ ŠKOL

VLASTNOSTI PLYNNÝCH LÁTEK Plyny jsou: a) tekuté = dají se přelévat - přelévání vzduchu ze sklenice do sklenice v akváriu b) snadno stlačitelné - pokus s injekční stříkačkou - huštění pneumatik nebo míče - přeprava plynů v tlakových nádobách (propan-butan, oxid uhličitý, acethylen) - láhve se stlačeným vzduchem (potápěči, záchranáři Vlastnosti kapalných a plynných látek Kapalné látky (kapaliny): - Nalejete-li kapalinu do nějaké nádoby, přizpůso- bí se jejímu tvaru. - Kapalinu lze přelévat z jedné nádoby do druhé, je tekutá. - Nachýlíte-li nádobu, kapalina v ní změní tvar. - Hladina kapaliny v nádobě v klidu se vždy ustálí ve vodorovné. Vlastnosti látek a těles Registrační číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3233 Název projektu: VY_12_INOVACE_Min_F6_1_2. zszacler. Název . příjemce podpory: Základní škola, Žacléř, okres Trutnov Anotace: → Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

Vlastnosti látek plynných - mají proměnný tvar i objem - snadno mění tvar i objem - jsou rozpínavé a stlačitelné (rovnoměrně vyplní celý prostor ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ PEVNÝCH, KAPALNÝCH A PLYNNÝCH LÁTE K. Pro č se kousek k řídy, plastelíny nebo kapky vody nerozpadnou, když jsou složeny z částic, které se neustále pohybují? Co je drží pohromad ě? Abychom mohli rozlomit k řídu, musíme na ni p ůsobit ur čitou silou Vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných látek Pevné látky: - mohou být pružné (pryž míčku, pravítko aj.), tvárné (plastelína aj.), křehké (křída aj.), tvrdé (diamant aj.) a nemění snadno svůj tvar. Kapaliny: - snadno mění svůj tvar - jejich tvar závisí na tvaru nádoby, ve které jsou umístěn Fyzika - Struktura a vlastnosti plynných látek Autor: Pavel Dvořák. Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý! Plyn nezachovává ani tvar ani objem. Molekuly plynu mají značnou kinetickou energii, létají volně prostorem, s jinými molekulami na sebe působí jen při náhodných. Hustota plynů - tabulky hustoty plynných látek. Zdroje: Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky.Liberec: TU Liberec, 2001 [3] Mikulčák a.

• Vlastnosti plynných látek Plyny mají proměnný tvar i objem: • jejich tvar závisí opět na tvaru nádoby (např. pokusy s přelévání vzduchu z jedné sklenice do druhé ve vodě - viz učebnice na str. 13). Kapaliny jsou stlačitelné a rozpínavé - rovnoměrně vyplní celý prostor: • této vlastnosti se využívá např. při huštění pneumatik, míče Jak se liší částicové uspořádání pevných, kapalných a plynných látek . pevné látky, kapaliny a plyny mají různé uspořádání částic to má vliv na jejich vlastnosti, např. proč: pevná látka zachovává tvar; kapalina se dobře dělí a relativně lehce mění tvar, ale nelze je stlačit; plyny lze dobře stlači 1. Skupenství látek a fázové přeměny. Každá látka se může vyskytovat ve skupenství pevném, kapalném, plynném či plazmatu. Jednotlivá skupenství mají své charakteristické vlastnosti. Látky přecházejí mezi skupenstvími v závislosti na teplotě a tlaku. Tyto přechody nazýváme jako fázové přeměny

Vlastnosti kapalných látek Kapalné látky: voda, čaj, mléko, olej, sirup Kapalná tělesa: voda v kádince, čaj v hrnku, mléko v láhvi, olej ve sklenici Molekuly jsou v neustálém neuspořádaném pohybu - Brownův pohyb. 1. Kapaliny můžeme přelévat - tato vlastnost se nazývá tekutost (částice nemají stálo 6-03 Vlastnosti kapalných a plynných látek. Kapalné látky (kapaliny) - snadno mění tvar - jsou snadno dělitelné - hladina kapaliny se vždy ustálí ve vodorovné poloze - jsou nestlačitelné. Vodu nasátou do injekční stříkačky nelze silou stlačit. Plynné látky (plyny) - jsou zozpínavé, vyplňují celý prostor - jsou.

Pracovní list je určen pro jednotlivce, slouží k procvičování učiva o základních vlastnostech látek - skupenstvích, symbolech nebezpečných látek, druzích směsí a metodách jejich oddělování. Připojeno je autorské řešení Struktura a vlastnosti kapalin - lehké úlohy Ukázka řešených úloh - příklad 251 , 254 , 255 , 256 , 253 , 252 ( Webová sbírka řešených příkladů ) 5 Kategorie: Průmyslová škola Typ práce: Maturitní otázky Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma Stroje na dopravu plynných látek.Práce je zaměřena na kompresory, dmýchadla, ventilátory, vývěry. Práce popisuje jejich hlavní části, princip činnosti a použití Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na sebe přitažlivou silou.V chemických rovnicích se označuje písmenem g (gas).. Kinetická energie částic je mnohem větší než potenciální energie, která odpovídá přitažlivým silám.V důsledku toho se částice po.

Vlastnosti plynných látek Plynné látky jsou: - tekuté, - snadno stlačitelné, - rozpínavé, - snadno dělitelné. Stlačitelnost a rozpínavost vzduchu Píst stříkačky vytáhneme nahoru, potom otvor ucpeme. Píst posuneme částečně dolů - vzduch je stlačitelný 5. Napiš t ři p říklady plynných látek: nap ř. kyslík, vzduch, zemní plyn 6. Napiš jeden p říklad pevné látky, která má tuto vlastnost: tvárnost: nap ř. keramická hlína 7. Napiš t ři vlastnosti plynných látek: nap ř. - tvar podle nádoby - jsou tekuté - jsou stla čitelné 8 Pravidla a předpisy. Manuály, prezentace Vlastnosti plynů. Charakteristiky látek ve zvažovaných případechjsou odlišné od podmínek pro Můžete určit nejdůležitější fyzikální vlastnosti plynných látek, které jej odlišují od všech ostatních.. Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Společenské vědy.

Video: Vlastnosti plynných látek - opakování z 6

Vlastnosti kapalných látek/těles mají proměnný tvar a stálý objem jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné(kapky) tvar zaujímají podle nádoby v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná ve spojených nádobách je hladina stejně vysoko jsou nestlačitelné (objem se nemění) Vlastnosti plynných látek/těle Zápis Vlastnosti látek kapalných: Tekuté (dají se přelévat) Mění snadno tvar (zaujímají jej podle nádoby) Snadno dělitelné (kapky) Nestlačitelné (objem se nemění) V klidu je hladina v nádobě vodorovná Zápis Vlastnosti látek plynných: Jsou stlačitelné Snadno mění tvar i objem Jsou rozpínavé Jsou tekuté Led Voda. Tato prezentace slouží k výkladu učiva vlastnosti látek. Na začátku prezentace si žáci zopakují skupenství látek a příklady. Opakování probíhá společně s učitelem. V průběhu prezentace žáci odvozují vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů. Prezentace probíhá na interaktivní tabuli Vlastnosti látek a těles. učební text. cvičný test 1 řešení. cvičný test 2 řešení. cvičný test 3 řešení. periodická soustava prvků. Částicové složení látek pevných, kapalných a plynných - Žák rozezná strukturu a vlastnosti látek pevných, kapalných, plynných a plazmy. Jazykový cíl: - Žák doplňuje odbornou slovní zásobu. Na základě porozumění textu žák: - doplňuje diagram, - odpovídá na otázky k textu, - spojuje části vět, - označuje správné obrázky, - označuje ne/pravdivé výroky

Vlastnosti kapalných a plynných látek Kapaliny jsou

20 struktura a vlastnosti plynnÝch lÁtek Ideální plyn Rozměry molekul jsou zanedbatelně malé ve srovnání s průměrnou vzdáleností molekul, molekuly na sebe navzájem nepůsobí silami mimo vzájemné srážky, vzájemné srážky molekul ideálního plynu s jinými molekulami jsou dokonale pružné Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Vlastnosti plynných látek Tento výukový materiál navazuje na sérii pokusů, které provádí žáci v lavicích a poté se snaží odpovědět ve skupinách na předem zadané otázky. Stupeň: Základní 2. stupe • Žáci se seznámí s vlastnostmi plynných látek. • Materiál je určen k výkladu i opakování učiva v předmětu příroda - základní poznatky z fyziky na II. stupni speciální školy. • První část je určena ke společné práci s učitelem. Odpovědi na otázky (list č. 7) kontrolují spolužáci

Vlastnosti látek a těles - FYZIKA - Google Site

 1. Procvičení učiva o vlastnostech látek v různých skupenstvích. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely
 2. Vlastnosti kapalných a plynných látek. Prezentace s výkladem učiva ke stažení zde. Sokolská.
 3. vlastnosti látek. např.: barva, tvrdost, někdy chuť a vůně Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek Last modified by: Minaříková Michaela Company: Hewlett-Packard Company.

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Pracovní list: Vlastnosti látek 1 1. Do tabulky správně doplň ano - ne. 2. Která vlastnost není typická pro kapalné látky: a) tvar podle tvaru nádoby b) v klidu vodorovná hladina c) tekutost a dělitelnost d) stlačitelnost a rozpínavost 3. Plyny jsou: a) nestlačitelné a nerozpínavé b) stlačitelné a nerozpínav Pod pojmem požárně technická charakteristika látky (zkráceně PTCH), případně technicko bezpečnostní parametr, si lze obecně představit údaj, nebo soubor údajů které jsou potřebné pro stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví osob a majetku. Tomuto pojmu se budeme věnovat v aktuálním Tématu týdne

Přeměny skupenství látek. tání - pevné l. → kapalné l. vypařování - kapalné l. → plynné l. kapalnění - plynné l. → kapalné l. tuhnutí - kapalné l. → pevné l. Vlastnosti pavných, kapalných a plynných látek. Pevné látky - nemění snadno svůj tvar a objem - různá tvrdost - křehké, pružné a tvárné. Moderní metoda, kterou oddělujeme složky ze stejnorodých plynných nebo kapalných směsí, je založena na různých rychlostech pohybu barevných částic směsí. Využívá se při výrobě léků, k oddělování látek obsažených v rostlinách a při zjiš'tování obsahu nebezpečných plynů v ovzduší vlastnosti pevných látek: stálý tvar, objem , mohou být tvárné, křehké, ohebné s teplotou zvětšují objem - bimetal - spojení dvou kovů o různé roztažnosti (varná konvice, žehlička

Maturitni otázky - imaturita

 1. VLASTNOSTI PEVNÝCH, KAPALNÝCH A PLYNNÝCH . LÁTEK. 1. Máte před sebou gumovou zátku, kuličku z plastelíny a křídu. Látky těchto těles jsou ve skupenství _____ (doplňte). Snažte se změnit tvar těchto těles. Postupně je pusťte na zem, napište, co se s tělesy stalo a vysvětlete proč
 2. I.Vlastnosti pevných látek Pryž míčku je pružná Plastelína je tvárná Křída je křehká Tvárná hlína x křehký vypálený hrnek Pružné pravítko, při velkém ohnutí praskne Různá tvrdost látek 1 z nejtvrdších látek - diamant II.Vlastnosti kapalných látek Vodorovná hladina kapaliny tvar kapaliny se mění podle tvaru nádoby hladina kapaliny vždy ve vodorovné.
 3. Vlastnosti atomů a molekul Představa o velikosti atomů 1 atom = 0,000 000 1 mm Kdyby se všichni lidé na zeměkouli zmenšili na velikost atomů a postavili se do řady,dostali bychom řadu dlouhou necelý metr (v roce 2000 nás už bylo šest miliard) Lidé z České republiky by pak tvořili pouhý milimetr z této řady Vývoj počtu lidí Atomy v pevných látkách Často se seskupují.
 4. Stavba látek Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek můžeme vysvětlit na základě pochopení jejich stavby. Látky jsou složeny z nepatrně malých částic, které nazýváme molekuly a atomy. Poznámka: Jsou to částice tak malé, že je lze spatřit jen pomocí speciálního (elektronového) mikroskopu. Tyto částice se v látce neustále a neuspořádaně pohybují

Hustota plynů - tabulky objemové hmotnost

Napiš vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. Uveď alespoň tři příklady látek, které jsou při pokojové teplotě ve skupenství: a) pevném, b) kapalném, c) plynném. Co je to síla, jakou má jednotku a čím ji měříme? Urči, jak velkou silou přitahuje Země psa o hmotnosti 4 kg. Co je to difuze a Brownův pohyb Struktura a vlastnosti plynných látek - základní poznatky a rovnice Struktura a vlastnosti plynných látek - izo děje, adiabatický děj Struktura a vlastnosti pevných látek, deformace pevného tělesa Struktura a vlastnosti kapalin Změny skupenstv

Vlastnosti plynů (plynných těles): 1. Nemají stálý tvar ani objem, proto nevytvářejí ani volný povrch (vlivem poměrně velkých vzdáleností molekul plynu, které se v důsledku jejich velké pohyblivosti stále mění). Tvar a objem plynného tělesa je dán tvarem a objemem nádoby, v níž se plyn nachází. 2 Kontrolní otázky - Struktura a vlastnosti plynných látek 1. Jaké jsou tři základní vlastnosti zjednodušeného modelu plynu - tzv. ideálního plynu (IP)? 2. Jakými rychlostmi lze popsat látku v plynném skupenství (odpověď: průměrnou, střední kvadratickou 2) Chování částic v látkách pevných, kapalných a plynných. 3) Vysvětlení některých vlastností látek a těles. Stálý tvar a objem pevných látek - příčinou jsou velké síly mezi částicemi . Vodorovná hladina kapalin v klidu, tvar podle nádoby, tekutost - příčinou je, že částice. Stlačitelnost a rozpínavost. Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů 8. ročník Mechanická práce, výkon, účinnost Mechanická energie Teplo Přeměny skupenství Pístové spalovací motory Elektrické vlastnosti látek Elektrické obvody Elektrický odpor vodiče Zapojení spotřebičů v obvodě Meteorologie 9. roční

Struktura látek - webzdarm

 1. Vlastnosti plynných látek - opakování z 6. ročníku 28.04.2013 13:36 Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby Jsou tekuté (stejně jako kapaliny) - dají se přelévat .Kapaliny i plyny proto nazýváme tekutiny Jsou stlačitelné Jsou rozpínavé - nezachovávají si stálý objem (vyplní vždy celý objem nádoby) Jsou.
 2. 6.9.1 Vlastnosti plynných izolantů Mají malou hustotu, jsou stlačitelné, rozpínavé. tgδ = 10-6 - 10-5 ε r → 1. Ve srovnání s kapalinami a pevnými izolanty mají menší elektrickou pevnost, ale po průrazu se obnovuje. Elektrická pevnost závisí na vzdálenosti elektrod, teplotě a tlaku
 3. Fyzikální vlastnosti plynných látek . Saved in: Bibliographic Details; Main Authors: Kmoníček, Vladimír, 1924-1992 (Author), Slepička, František (Author.
 4. Vlastnosti kapalných a plynných látek. Prezentace - poznámky. Celý článek > Vlastnosti látek. pracovní list. Celý článek > Lom světla, čočky. pracovní list. Celý článek > Vlastnosti a částicové složení látek. PL - procvičování.

Základní vlastnosti látek E-ChemBook :: Multimediální

Vlastnosti látek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Hustota pevných látek - tabulky hustoty pevných látek. Hustota - pevné látky. Úvod > Tabulky > Hustota - pevné látky Hustota pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 300 [3] Azbest: 2 100-2 800 [3] Bakelit: 1 300 [3] Beton: 2 300-2 400: 1800 - 2200 [3] Bronz: 7 800-8 800: 8700. Vlastnosti plynných látek Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby. Jsou tekuté (stejně jako kapaliny) - dají se přelévat. Kapaliny i plyny proto nazýváme tekutiny. Jsou stlačitelné. Jsou rozpínavé - nezachovávají si stálý objem (vyplní vždy celý objem nádoby). Jsou dělitelné Vlastnosti kapalných látek (l) mění snadno svůj tvar a mají stálý objem; téměř nestlačitelné, snadno dělitelné na menší části; jsou tekuté; v klidu se ustálí vodorovná hladina . Vlastnosti plynných látek (g) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé, nemají vlastní tvar ani objem jsou tekut maturitní otázky, referáty, ukázky příjímacích zkoušek a zkušenosti ze studia - imaturita.c

Vlastnosti kapalných a plynných těles :: učíme se rozumět

Vlastnosti plynných látek. Atmosféra. Nemají vlastní tvar, podřizují ho tvaru nádoby Jsou tekuté (stejně jako kapaliny) - dají se přelévat. Kapaliny i plyny proto nazýváme tekutiny Jsou stlačitelné Jsou rozpínavé - nezachovávají si stálý objem (vyplní vždy celý objem nádoby) Jsou dělitelné. VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES : STAVBA LÁTEK : 1.1 Tělesa a látky : 1.2 Vlastnosti pevných, kapalných a plynných pátek : 1.3 Vzájemné působení těles. Síla : 1.4 Gravitační síla. Gravitační pole : 1.5 Měření síly : 1.6 Látky jsou složeny z částic, které se pohybují : 1.7 Vzájemné silové působení části Výukový kurz Vlastnosti látek kapalných, pevných, plynných k předmětu Fyzika pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Ch Na příkladech rozliší těleso a látku. stavba látek, tělesa a látky 2 6 F OSV 9 (kooperace) Porovná vlastnosti, nalezne společné a rozdílné vlastnosti pevných, kapalných a plyných látek, uvede příklady využití vlastností látek v praxi. vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek Tento článek se zabývá kvalitativní a kvantitativní analýzou plynných látek, které se uvolňují při záhřevu lesní štěpky. Cílem článku je posoudit, zda lze koncentrační změny plynů použít pro indikaci stavu skladovaného materiálu Vzorky lesní štěpky byly zahřívány v peci v rozmezí teplot 50-150 °C s krokem.

Vlastnosti látek - pracovní list - Digitální učební

Jsou anizotropní - vlastnosti závislé na směru vzhledem ke stavbě krystalu; Například NaCl, SiO 2 _2 2 , diamant, Polykrystaly. většina pevných látek (všechny kovy, zeminy, prach,), skládají se z velkého počtu drobných krystalů - zrn (10μm - několik milimetrů Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných; Elektrické vlastnosti látek . Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Novinky na email. Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky. Opište prosím kontrolní kód 334 Vlastnosti plynných látek. Plynné látky nemají pevný tvar ani objem. jsou tekuté. jsou stlačitelné. jsou rozpínavé. částice daleko od sebe. mezi částicemi nepůsobí skoro žádné síly. částice plynu se mohou volně pohybovat prostore Nejrychleji se pohybují částice u látek: a) pevných b) kapalných c) plynných 5. Proč kapaliny mohou snadno měnit svůj tvar, jsou tekuté a v klidu vytvářejí vodorovnou hladinu

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. Vzájemné působení těles. Síla. Gravitační síla. Gravitační pole. ŘÍJEN . Měření síly. Látky jsou složeny z částic, které se pohybují. Vzájemné silové působení částic. Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných. Atomy a molekuly. LISTOPA 2020-09-17 UČIVO - vlastnosti plynných látek, vzájemné působení těles, DESETIMINUTOVKA (definice fyziky, 8 oborů fyziky, vědci) 2020-09-14 UČIVO - Tělesa a látky, pokračování, rozdělení látek podle skupenství, vlastnosti pevných a kapalných látek ANORGANICKÁ CHEMIE - prvky jednotlivých skupin- chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin- zapisování chemických rovnicZákladní pojmy. v anorganická chemie - věda o vzniku, složení, struktuře, vlastnostech a použití anorganických látek. v anorganické látky - všechny chemické prvky, anorganické sloučeniny a jejich směs Vlastnosti látek plynných. Molekuly plynu se neustále a neuspořádaně pohybují vcelém objemu plynu. Plyn zaujímá vždy tvar nádoby, je stlačitelný a rozpínavý. Je to způsobeno tím, že jeho molekuly jsou zcela volné a jejich vzdálenost se může podle vnějších podmínek měnit

Struktura a Vlastnosti Látek - Fyzika 00

3.4 Vlastnosti plynných látek − plyny jsou stla čitelné a rozpínavé − plyn vyplní vždy celý prostor - m ůže tedy m ěnit objem − molekuly plynu jsou v neustálém neuspo řádaném pohybu Shrnutí: LÁTKA OBJEM TVAR MOLEKULY STLA ČITELNOST Pevná stálý stálý pevn ě vázané. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. PEVNÉ LÁTKY - nemění snadno tvar - mohou být křehké, pružné nebo tvárné - mají různou tvrdost KAPALINY - jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky) - snadno mění svůj tvar (tvar zaujímají podle nádoby) - v klidu mají vodorovnou hladin VY_32_INOVACE_103 - Vlastnosti plynných látek . Odkazy. VY_32_INOVACE_103 - 2 [PPTX, 222 kB] Produce_5 [WMV, 578 kB] Produce_6 [WMV, 259 kB] VY_32_INOVACE_103 - 1 [DOCX, 99 kB] Zodpovídá: Mgr. Lukáš Karlík Vytvořeno / změněno: 14.6.2013 / 14.6.2013. Kontex Fyzikální vlastnosti plynných... Jednotky; Vytvořit citaci. Poslat emailem. Exportovat záznam. Exportovat do RefWorks; Exportovat do EndNoteWeb Objednat papírovou kopii. Fyzikální vlastnosti plynných látek . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Kmoníček, Vladimír, 1924-1992 (Autor) Další autoři: Slepička. 2. Vlastnosti látek a těles. 3. Měření fyzikálních veličin. 4. Síla 5. Shrnutí a opakování. 2. Vlastnosti látek a těles. 2.1 Tělesa, látky. Těleso - předmět, který pozorujeme kolem sebe nebo který budeme ve fyzice nějak využívat. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Příklady pevnýc

Stroje na dopravu plynných látek - Seminarky

 1. Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných; Elektrické vlastnosti látek . Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Novinky na email. Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky. Opište prosím kontrolní kód 957
 2. Pracovní list - tělesa a látky, atomy a molekuly, elektrické vlastnosti látek 1) Uveď 3 příklady pevných těles. 2) Napiš 3 příklady pevných látek. 3) Vyjmenuj alespoň 3 různé vlastnosti kapalných látek. 4) Vyjmenuj alespoň 3 různé vlastnosti pevných látek. 5) Vyjmenuj alespoň 3 různé vlastnosti plynných látek
 3. - chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin - zapisování chemických rovnic z 92 přirozených prvků je při teplotě 20°C 11 prvků plynných (H, N, O, F, Cl látek zejména při výrobě léčiv, barviv, v kosmetickém průmyslu a na výrobu bojových látek
 4. Vlastnosti zdiva. Zásady dimenzování řaděnepříznivých atmosférických vlivů(zejm. teploty, větru, různých plynných látek, změny vlhkosti, zamrzání vody v pórech, atd.). Tyto vlivy snižují pevnost a trvalivost. Malty - základní druhy
těleso a látka | MgrPPT - Název příjemce Základní škola, Bojanov, okres

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek vlastnosti-pevnych-kapalnych-a-plynnych-latek Koudelka Pavel koudelka-pavel Fyzika fyzika ucimeinteraktivne.cz 21.08. 2010-08-21 09:26:33 6.ročník, použití při výkladu a procvičení učiv 2.1 Vlastnosti plynných látek Plynné látky jsou tvořeny neuspořádaně se pohybujícími a od sebe vzdálenými molekulami. Z toho plynoucí vlastnosti plynných látek jsou: • nemají stálý tvar • nemají stálý objem • nízká hustota • stlačitelnost Při změnách teploty a tlaku dochází ke značným změnám v objemu plynu Na rozdílné hustotě oddělovaných látek. Způsob oddělení pevných složek od kapalných nebo plynných složek. Filtrace. Jakou metodu je potřeba zvolit při oddělování kapalné a pevné složky (vody a křídy) různorodé směsi? Filtrace Nejběžnější jsou teploměry dilatační, které jsou založeny na rozdílné roztažnosti kapalných nebo plynných látek. Ve vnitřní modrozelené zóně má plamen redukční vlastnosti a poměrně nízkou teplotu v rozsahu 300-520°C. Střední, jasně modrá zóna je nejvýhřevnější, dochází v ní k dokonalému spalování. Vlastnosti látek a těles. kapalných a plynných látek; fyzikální veličina, číselná hodnota a jednotka veličiny, délka, objem, hmotnost a jejich jednotky, hustota látky a její jednotka, aritmetický průměr, změna objemu tělesa při jeho zahřívání či ochlazování, teplota tělesa..

PPT - ZEMNÍ PLYN PowerPoint Presentation, free download

Plyn - Wikipedi

Arial Výchozí návrh Microsoft Graph 97 Chart Struktura látek (pevných, kapalných a plynných) Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Struktura látek Způsob výroby tetrafluorethylenu CF2=CF2 a zařízení k

Vlastnosti plynů prezentace — vlastnosti plyn

Vlastnosti plynných látek. Mechanika kapalin. Proudění kapalin . STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN - PDF Free Downloa . Struktura a vlastnosti kapalin (povrchová vrstva kapalin, povrchové napětí, jevy na rozhraní tuhého tělesa a kapaliny, kapilarita, teplotní objemová roztažnost kapalin). Změny skupenství látek (tání, tuhnutí. Vlastnosti kapalných látek. tekuté. nestlačitelné. kapalná tělesa. nemají vlastní tvar. snadno mění svůj tvar. mají vlastní objem. hladina je vodorovná. VODOVÁHA(libela) - vodorovný směr. Vlastnosti plynných látek. tekuté. rozpínavé. stlačitelné. pružné. plynná tělesa. nemají vlastní tvar. snadno mění svůj. Struktura a vlastnosti plynných látek. 28,- CZK Detail Začít. Teplo, měrná tepelná kapacita . Fyzika / SŠ 2. ročník. 1 3 Vnitřní energie, práce, teplo. 28,- CZK Detail Začít. Teplota a tlak z hlediska molekulové fyziky . Fyzika / SŠ 2. 4 Struktura a skupenství plynných látek Plyn má ze všech skupenství relativně nejjednodušší strukturu. Je tvořen atomy nebo molekulami, které se pohybují rovnoměrně přímočaře, pokud se nesrazí s jinou částicí nebo nenarazí do stěny nádoby, v níž je uchováván Vlastnosti plynných látek. rozpínavé - voňavku ucítíme po celé místnosti. stlačitelné ( vzduch v injekční stříkačce stlačíme) pružné ( stlačíme-li míč naplněný vzduchem- vrátí se do původní polohy) vzduch má hmotnost. tlačí na tělesa - atmosferický tlak pa - 100 kPa. Vlastnosti kapalných látek

Moderní vysokoškolský kampus na VŠB – Technické univerzitěLaboratoř toxických látek – Státní ústav jaderné, chemické

DUMY.CZ Materiál Vlastnosti látek

VE ČTVRTEK 4. 12. SE KONÁ ONLINE VÝUKA OD 8:00 h 10. 12. 2020 Test - Měření délky (test se bude psát ve škole :) ) Do 4. 12. 2020 poslat portfolio Měření délky ke kontrole a ohodnocení (4 pracovní listy, sebehodnocení a referát) na smejkalova@zsnalise.c Vlastnosti látek a těles . Téma: Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných . Anotace: Výkladová prezentace se závěrečným shrnutím. Materiály jsou určeny pro bezplatné použití pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorským. VY_32_INOVACE_103 - Vlastnosti plynných látek (14.6.2013) VY_32_INOVACE_102 - Vlastnosti kapalných látek (14.6.2013) VY_32_INOVACE_101 - Vlastnosti pevných látek (14.6.2013) Kontext Umístění: Složky dokument. Základní vlastnosti planety. To, jak je planeta velká, jak vypadá a z čeho je složená, závisí na jejím pohybu mnohdy nepřímo anebo vůbec. Obecná pravidla nám říkají, jak se planety formují Vlastnosti látek a těles plynných Jsou stlačitelné Snadno mění tvar i objem Jsou rozpínavé Jsou tekuté Tekutiny Kapaliny i plyny se mohou přelévat, Mohou volně proudit Označujeme je společně jako TEKUTINY Pokusy s pevnými látkami Zkus změnit tvar Gumového míčku Tělesa z plastelíny Křídy Vlastnosti látek a těles.

Odsávací a transportní hadice z PVC a EVA | MASTERFLEXRegulátor UR10-AIR - Čidla kvality vzduchu - Protronix s

8) Struktura a vlastnosti plynů. vysvětlete vlastnosti plynných látek na základě jejich vnitřní struktury; uveďte stavovou rovnici ideálního plynu; charakterizujte a kvantitativně vyjádřete děje v ideálním plynu; objasněte pracovní diagram, kruhový děj a uveďte v čem spočívá princip tepelných motor Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. Pro možnost zaslání vypracovaných úkolů, případně dotazu nebo konzultace: petrmoravek@email.cz. 1. Správně s. poj a napiš látky a tělesa, podle toho, do které skupiny patří: Příklad: pevná látka: železo XXX . pevné těleso: železný klíč. plynná látka: vzduch XXX. Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných; Elektrické vlastnosti látek . Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Novinky na email. Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky. Opište prosím kontrolní kód 333 Protože v nenasycených roztocích tato rovnováha (saturace) dosud nebyla stanovena, kapalina může skladovat více pevných nebo plynných látek. Kolem řas na mořském dně je rozpuštěný kyslík, ale když z jeho listů vycházejí bubliny kyslíku, znamená to, že dochází k nasycení plynem; jinak by bubliny nebyly pozorovány Vyhláška č. 209/2006 Sb. - Vyhláška o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidl

 • Klínové řemeny hradec králové.
 • Windows heic.
 • 17 tt pohyby.
 • Plastové úly.
 • Ceny v tunisku.
 • Astratex plzen.
 • 4k kamery.
 • Regenerace umělé trávy.
 • Ramenní sval.
 • Poliklinika hostinského.
 • Duetart.
 • Stavebnicové garáže.
 • Kuchyňské potřeby.
 • Camp rock songs.
 • Oprava zrezlé karoserie cena.
 • Kouřové oční stíny postup.
 • Lombok.
 • Objektivy.
 • Fpf slu szzk.
 • Fondán na dort recept.
 • Šablona dopis.
 • Hejnice kostel mše.
 • Kam v kolymbii.
 • Gulášobraní 2018.
 • Auto do 130000.
 • Pozemka obecná.
 • Úmrtnost v čr 2016.
 • Kdy jít s bolestí hlavy k lékaři.
 • Osteoporoza.
 • Heureka suplementy.
 • Fólkvangr.
 • Land of the dead.
 • Zahradní traktor honda 2213.
 • Dodge charger 1980.
 • Wetter 14 tage.
 • Velká temná skvrna.
 • Německý kalendář jmen.
 • Co videt v kalabrii.
 • Čaj teekanne výrobce.
 • Subaru outback 2.0d 2008.
 • Nokia pc suite windows 10.