Home

Božské srdce páně

Chrám Božského Srdce Páně :: Farnost Hodslavice a Životic

 1. Farní kostel Božského Srdce Páně je nemovitou kulturní památkou ÚSKP ČR, rejstříkové číslo.: 50052/8-3991 . Nový kostel v Hodslavicích, zasvěcený Božskému Srdci Páně, byl vystaven v letech 1905 - 1906. Dne 29.června 1905 byl posvěcen základní kámen, který je položen uprostřed pod věží. Božské Srdce.
 2. Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Páně Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila ve středověku zásluhou sv
 3. Zahrnu všechny nebeským požehnáním, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm
 4. Související texty k tématu: Srdce (Ježíšovo) - Srdce Ježíšovo, Božské srdce - srdce, které není naplněno předsudky - Nejsvětější srdce Páně SRDCE NA DLANI - Duch svatý není nějaká ´energie´ - položit svou hlavu na Ježíšovo srdce - I Bůh má svou slabou stránku - srdce Jak nejsnáze proniknout k Bohu - Pokud zapomeneme na srdce, staneme se zvířaty
 5. Božské Srdce Páně Božské Srdce Páně.mp3 (3,3 MB) Ami Dmi Tvé planoucí srdce vítěz
 6. Božské Srdce Páně a encykliky. V Katolickém týdeníku č. 24/‍2010 vyšel článek Úcta k lidskému Srdci Páně je vynikající lék. ThDr. C. Pospíšil v něm píše, že jeden z jeho učitelů s úsměvem říkal, že kapitola o Srdci Páně do christologie nepatří, neboť je to pouze otázka spirituality. Názor přesně.
 7. Božské srdce Páně is a church in Czech Republic. Božské srdce Páně is situated in Pražské Předměstí. Božské srdce Páně from Mapcarta, the free map

Božské Srdce. Celý měsíc červen je zasvěcen úctě Božského srdce Ježíše, zvláště významná je pak slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Za pontifikátu Pia IX. v roce 1856 byl zaveden svátek Božského Srdce Páně a v roce 1889 z nařízení papeže Lva XII. byl povýšen na slavnost první třídy. Liturgická. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ Praha-Vinohrady . náměstí Jiřího z Poděbrad 112/19 13000 Praha Kontakty. 222 727 713: 602 471 210: farnost@srdcepane.cz: farar@srdcepane.cz: www.srdcepane.cz: Kontaktní osoby. p. Jan Houkal - farář Činnosti firmy

BOŽSKÉ SRDCE. Smírná modlitba k Božskému Srdci Páně. Převzato z Příručky katolických pobožností od K. Minaříka OFM.. Kněz : Nejsvětější Srdce Ježíšovo ! Pokorně se ti klaníme, znovu se ti obětujeme s pevným úmyslem, abychom napravili urážky, kterých se lidé vůči tobě dopouštějí.. srdce lidská byla pohnuta k lásce a jemu ná­ hradu přinesla za tolikerý nevděk lidský. Vládnouti chtělo Božské Srdce Páně v srd­ cích jednotlivců, vládnouti si přálo nad národy i v rodinách křesťanských. A toto volání bož­ ské lásky nezůstalo bez ohlasu. Zasvěcovali se službě jeho nejsv. Srdce jednotlivci. BOŽSKÉ SRDCE PÁNĚ. NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a první pátky . Prvním oddaným ctitelem Ježíšova Srdce byl apoštol Jan, naslouchající pozorně živoucímu bijícímu Srdci. Druhým, neméně oddaným, byla Marie Magdaléna. Oba dva se podle logiky lásky sešli u kříže na Kalvárii Součástí domu je kaple Božského Srdce Páně, kde zabezpečujeme duchovní službu při bohoslužbách a také podle potřeb a požadavků věřících. Sestry se starají o květinovou výzdobu kostela a chod bohoslužeb. Pořad bohoslužeb v kostele Božského Srdce Páně, Marianum, Opava . pondělí, středa, pátek, sobota: 18.00 ho

Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Páně - Pastorace

Litanie k Božskému Srdci Páně :: farnost Čeladná a Kunčic

Katolický kostel Božské srdce Páně leží blízko hlavního vlakového nádraž 21. 6. - Nejsvětějšího srdce Páně (Božské srdce) 25. 7. - Pouť rodin na Sv. Hostýn (potvrzeno!) 12. - 13. 9. - Pouť do Žarošic. 27. 9. - Sv. Václava (HODY) Rozpisy služeb při nedělních bohoslužbách v Dolních Bojanovicích zd Navigace: Tematické texty S Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Páně Texty na nástěnky - Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Páně. Texty na nástěnky - Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Pán Pražské předměstí - kostel Božského Srdce Páně - adorace + sv. smíření Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako. Časové údaje. 1935 (Božské srdce Páně), 1936 (Božské srdce Panny Marie) Materiál. pískovec. Umístění. Kostel Narození Panny Marie, nám. Míru

Božské Srdce Páně, Hradec Králové. 1 like. Churc Božské Srdce Páně. Technika: litografieRok: 2. pol. 19. st.Formát: 68x5 Místo uctívání - 237m Božské srdce Páně (christian - roman_catholic) náměstí 28. října vzdělávání Mateřská školka - 774m MŠ Kampanova Albertova, 767/

SVATÝ HOSTÝN - BOŽSKÉ SRDCE PÁNĚ - 10-ZX. - Zachovalá, čistá - 193 Rodina a Božské Srdce Páně. -- Hlučín : Exerciční dům, [1935]. -- 32 s. ; 8°. -- (Životem ; č. 236, roč. X, č. 20 Rovněž mnoho dalších františkánských světců uctívalo Božské Srdce, například svatá Markéta Kortonská (1247 - 1297) přitiskla své rty k ráně v Ježíšově boku, a tak pronikla do tajemství Boží něžnosti; svatá Anděla z Foligna (1246 - 1309) pila ještě teplou krev vytékající z božských ran a byla jí. 2) Když uctíváme božské Srdce Páně, ctíme v něm a skrze ně nestvořenou lásku věčného Slova a zároveň jeho lidskou lásku, i všechno jeho smýšlení, cítění a všechny ctnosti 3) Náš pontifikát byl bohat nejen na starosti a strasti, ale také na nevýslovné útěchy Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci Zasvěcení rodiny Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, tys projevilo blahoslavené Marketě Marii přání, že chceš kralovati nad křesťanskými rodinami. Toužíce zalíbiti se tobě, hle, stojíme tu dnes před tebou, abychom prohlásili tvou naprostou vládu nad svou rodinou

V jeslech Božské dítko přespanilé, Jež se usmívalo na ně mile. Králi plm'_úcty užasnuli. Nice poklékají na kolena, národovci, i upřímnými; že ale vydáváme časopis náboženský, Škola B. Srdce Páně. pohlíží se na nás nejmírněj řečeno, jaksi útrpně, ba vytýká se nám i od osobných našich přátel. — Mladé srdce touží býti milovánu. V Srdci Ježíšově nalezne lásku něžnou, velikomyslnou, obětavou, upřímnou. Božské Srdce Páně může a chce mu »nahraditi dojemnou něžnost, četné vybrané starosti a něžné pečlivosti matky.« 126) B. Srdce Ježíšovo zušlechťuje charakter. 127 Václava či kaple Božského srdce Páně v klášteře Kongregace dcer božské lásky Marianum, do prostor Knihovny Petra Bezruče či vybraných opavských svatostánků. Záběry doplňují informační boxy a interaktivní mapa. Díky této virtuální prohlídce můžeme naše město ukázat i lidem, kteří se sem teprve chystají.

Sestry Navštívení nazývá dcerami Božského Srdce, jež se mu klanějí a je následuji. Do znaku dal jim Srdce Páně a Panny Marie. O málo později (r. 1641) založil sv. Jan Eudes spolek zbožných žen a r. 1643 kongregaci Eudistů. Obě sdružení zasvětil Božskému Srdci a dal jim do znaku Srdce Páně a Panny Marie Božské srdce Páně, katolický kostel, lidé však stále někam spěchají, aniž Boha, nebo barvy podzimu vnímaj Božské Srdce Páně - 853 obyvatel Dle ústního podání pamětníků byla kaple vystavěna v období 2. světové války vedle stávající zvoničky. Zasvěcena je Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Stavbu financovali a provedli svépomocí místní občané. V roce 1966 byla provedena přístavba presbytáře a sakristie Zaslíbení Božského Srdce Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.. Ikona je okno do jiného světa, dimenze, která nás přesahuje, jednoduše řečeno okno do nebe.Nechává nás nahlédnout do svého tajemství a zároveň skrze ni přichází tajemství požehnání.Nejen že se na ikonu můžeme dívat, ale ikona se dívá na nás

Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Nejsvětější Srdce Páně

Nejlepší výhled - Rozhledna Kostel Božské srdce Páně v obci Hodslavice Rozhledny České republiky a webkamery, katalog, fotky, videa, příběh rozhledny, zápisy z cest a nejbližší turistické cíl Božské Srdce Páně a národ českoslovanský / Jan Křtitel Votka: Nakl. údaje: V Brně : [s.n.], 1875: Popis (rozsah) 16 s. Zobrazit záznam v online katalogu / Display record in the online catalogu Pro bolestné utrpení Páně si ctěte Božské Srdce. Pro bolestivou smrt Páně věřte v evanielium a kažte jej. Na třech zrnkách: Pro úctu k Božskému Srdci Ježíšovu Pane skloň k nám a našim životem, abychom se dobře vžili do Tvého srdce. Pro malé zrnka

Božské Srdce Páně; sv. Antonín Paduánský; sv. Juda Tadeáš Lurdská kaple. Kaple zasvěcená Panně Marii Lurdské má v naší farnosti zvláštní úctu. Snad každý návštěvník kostela se zde zastaví a není výjimkou, že k nohám Panny Marie složí kytici květin. Kaple nad sakristi Je v něm naznačeno putování církve, stálé vývojové hnutí směřující do plnosti, jehož je Srdce Páně symbolem. Vrcholný projev víry Úcta k Božskému Srdci Páně se stala především na sklonku 19. a ve 20. století vrcholným projevem katolické víry a lidové zbožnosti v celé církvi a takto překročila i práh 21. Božské srdce Páně oproti Sluncem za mraky. Přijatelné ceny. Množstevní slevy. Některé snímky zdarma. >> Božské srdce Páně, náměstí 28. října. Přijatelné ceny. Množstevní slevy. Některé snímky zdarma. >> Modlitby ze starých tisků ponechány v původním slovníku. 1 / Modlitba k svatému Šebestiánu proti moru. Ó přeslavný a udatný rytíři Pána Ježíše Krista svatý Šebestiáne, tebe všemohoucí Pán Bůh z obvzláštní své milosti za Patrona a zástupce proti morové ráně nám dáti ráčil, abychom v takovém nebezpečenství o pomoc žádali, k Tobě o pomoc se utíkali

Srdce Ježíšovo, Božské srdce. 23.06.2017 06:26 Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17. století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu. Rovněž mnoho dalších františkánských světců uctívalo Božské Srdce, například svatá Markéta Kortonská (1247-1297) přitiskla své rty k ráně v Ježíšově boku, a tak pronikla do tajemství Boží něžnosti; svatá Anděla z Foligna (1246-1309) pila ještě teplou krev vytékající z božských ran a byla jí očišťována. Lk 1, 38) Ona je převzácným darem Nejsvětějšího Srdce Páně. Moje Božské Srdce tak nekonečně miluje lidi, že hořící plameny své Lásky už nemůže v sobě udržet. Tvým prostřednictvím, ač jsi jen nevědomým nástrojem mého milosrdenství, chci obohatit lidstvo o poklady svého Božského Srdce.. Reprodukce Ježíš Kristus - božské srdce Páně ⚡ Bleskové dodání do druhého dne pro desítky tisíc produktů z největšího online bazaru v ČR. Každý den stovky novinek v nabídce. A přesto, tenhle kousek už si ode mě nekoupíte. Někdo byl rychlejší... Ale nic není ztraceno

Božské Srdce Páně :: Jirka Čern

Kostel Božského Srdce Páně. Tento kostel, který byl pouze vybílen, byl slavnostně vysvěcen 5. června 1910 olomouckým světícím biskupem dr. Wiesnerem, byl zasvěcen Božskému Srdci Páně Téma/žánr: Markéta Marie Alacoque - svatá - Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Praha - Česko) - Srdce Ježíše - láska - katolická víra - křesťanské světice - řeholnice -- Francie -- 17. stol. - náboženská zjevení - katolické kostely -- Česko - Praha (Česko), Počet stran: 12, Cena: 7 Kč, Rok vydání: 2012, Nakladatelství: TRITO 2005 se bohoslužby pravidelně konají v kapli kostela Božského Srdce Páně. Od 20. října 201 3 se díky P. Janu Linhartovi farnost přestěhovala do nádherné kaple Sv. Josefa. Řeckokatolické bohoslužby se pravidelně konají každou neděli v 9.00 h a ve středu v 17.00h. Ve svátky jsou bohoslužby dle ohlášení

Božské Srdce Páně a encykliky - Tradice

Božské Srdce Páně jako pramen Božího milosrdenství - pouť v den památky sv. Markéty Marie Alacoque. Srdečně zveme do Skoků v neděli 16.10. Poutní mši svatou celebruje P. Vladimír Slámečka, začátek je ve 14:00 První pátky v měsíci jsou zasvěcené úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a to za účelem odčiňování urážek, kterých se Pánu Ježíši dostává především v Nejsvětější Svátosti. Pán Ježíš žádal na první pátky smírné svaté přijímání. To znamená, že věřící křesťan přistupuje ke svatému přijímání s úmyslem, aby Bůh ve své dobrotě. Kostel Božského srdce Páně v Českém Těšíně vznikl z iniciativy jezuitského řádu. Základní kámen byl posvěcen 11. června 1892. Projektantem svatyně byl vídeňský architekt Ludwig Zatzka, který těleso budovy zpracoval podle vzoru jezuitského shromáždění ve Vídni

Church tourism presents pilgrimage sites, accommodation, Christian historical monuments and other places of interest that have the faith as the common denominato Božské Srdce Páně - říjnová pouť ve Skokách. Public · Hosted by Maria Stock - Skoky. clock. Sunday, October 16, 2016 at 2:00 PM - 3:00 PM UTC+02. More than a year ago. pin. Maria Stock - Skoky. 364 52 Skoky, Czech Republic. Show Map Kostel Božského Srdce Páně. Tento kostel, který byl pouze vybílen, byl slavnostně vysvěcen 5. června 1910 olomouckým světícím biskupem dr. Wiesnerem, byl zasvěcen Božskému Srdci Páně. Později byl v letech 1923-1930 kostel nádherně vymalován v beuronském stylu benediktýnským mnichem, bratrem Antonínem Vrbíkem z Emauz v. SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE Miluji tě od věků, přitáhl jsem tě na své srdce, praví Bůh (srov. Jer 31,3) V dnešním světě, ve kterém se rozmohlo tolik osamocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará a které uzdravuje. Tot Srdce Páně jest fysické, živé srdce Pána Ježíše, které bije v jeho nejsvětějším těle, které pro nás kopím probodeno a zraněno bylo. 13 Prokazujeme pak úctu nejsv. Srdci proto, poněvadž jest srdcem Syna Božího, s nímž jest od vtělení nerozlučitelně spojeno. Ctíce Srdce Páně, uctíváme osobu Kristovu

Božské srdce Páně Map - Czech Republic, Czechia - Mapcart

Děkanát Nový Jičín je územní část ostravsko-opavské diecéze.Novojičínský děkanát je území rozprostírající se na asi větší polovině okresu Nový Jičín východně od řeky Odry, která tvoří hranici s děkanátem bíloveckým.V současné době jej tvoří 27 římskokatolických farností Na zadání se domluvila s řádovou sestrou ve vysvěcené kapli Božského Srdce Páně, která je přímou součástí Domova Maxov. Fotogalerie: Božské dorty - Maxov S Michalem pak v cukrárně vymysleli motiv rozzářeného slunce v dlaních v jednodušší stylizované podobě Address of Božské Srdce Páně, submit your review or ask any question, search nearby places on map

Božské Srdce - FATY

Kontakt BISKUPSTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ. Velké náměstí 35 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611. fax: +420 495 512 850 . IČ: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 3 Maria a Ježíšovo Srdce Kdykoliv Bůh koná velké divy své lásky, vždy se obrací podle svých nevýslovných úradků od věčnosti na Marii. Když kladl základy světu a tvořil ho v jeho plnosti, Maria se vznášela před jeho zrakem a hrála si k radosti božské tváře na okrsku zemském Božské Srdce, předsedej našim rodinným shromážděním, žehnej našim duchovním i časným podnikům, odvracej od nás neúspěchy, žehnej našim radostem a ulehčuj naše bolesti. Kdyby však někdo z nás upadl do neštěstí, že by Tě urazil, připomeň mu, Srdce Ježíšovo, že jsi ke kajícímu hříšníkovi dobrotivé a. Oficiální stránky Biskupství brněnského. Rejstřík patrocinií - zasvěcení kostelů a kaplí?hřbitovní?kaple padlých: sv. 14 Pomocníků: sv. Aloi

Klášter řádu Dcer božské lásky s kaplí Božského Srdce Páně. Klášter Kongregace dcer božské lásky Marianum byl vys... Turistická oblast: Ostravsko, Ostravsko. Opavsko, Opavsko, Slezská Harta, Opavsk Kaple Božského Srdce Páně. Kaple byla postavena údajně v letech 1938-1942. V interiéru je oltářní obraz Božské srdce od Mikoláše M... Turistická oblast: Okolí Brna - sever. Moravský kras, Okolí Brna - Moravský kras, Brno a okolí, Moravský kras. Vyškovsko, Blanensko, Boskovicko, Okolí Brna - východ, Moravský kra BOŽSKÉ A NEPOSKVRNĚNÉ - - DVĚ SRDCE, KTERÁ NÁS OBJÍMAJÍ Letošní 1. pátek měsíce června, měsíce úcty Božského Srdce Páně, je současně slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a následující den 1. mariánská sobota památkou Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Pátek po druhé neděli po Seslání Ducha svatého . Vstupní antifona - Srov. Jer 31,3. Bůh nás miloval věčnou láskou a otevřel nám v srdci svého Syna pramen milosti a slitování. Vstupní modlitba. Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s vděčností si. Klášter Marianum s kaplí Božského srdce Páně byl vystavěn v letech 1907 - 1909 podle návrhu architekta Adalberta Bartela pro kongregaci Dcer božské lásky.. Stavba v historizujícím stylu byla po roce 1989 sestrám navrácena a v současnosti je využívána jako domov pro osoby se zdravotním postižením a Centrum denních služeb Počátek úcty a období patristiky. Úcta k Božskému Srdci Páně má svůj počátek a základ ve vtělení druhé Božské Osoby Trojice - Syna, v jeho hypostatické jednotě s v čase přijatou lidskou přirozeností. Božská Osoba v určitý okamžik, když se naplnil stanovený čas, a pro celou věčnost na sebe bere lidství v jeho celosti a tak v Božím těle již navždy.

Císař Josef II. dával obrazy Srdce Páně přemalovat, aby prý neurážely oko vzdělaných lidí. Sv. Markéta o jansenistickém pronásledování psala : Satan rozvířil tuto bouři, neboť zuří nad tím, že touto pobožností bylo vytrženo z jeho moci již mnoho duší, o kterých se domníval, že už je má zajištěny Novější sochy: Božské Srdce Páně, sv. Antonína a sv. Václava. Mezi sloupy ambitů: 34 freskové obrazy poutních mariánských míst Čech, Moravy a Slezska; na protější straně 34 obrazy na plátně: Život bl. Panny Marie. Kolem Římova v rozloze 6 km cesty jest 25 kaplí - pašie římovské. Jednotlivé kaple svou polohou i.

BOŽSKÉ SRDCE PÁNĚ. Tomislav. 21. čvn. červen měsíc Božského Srdce. Líbi se mi to Sdílet Přeložit. Více. Nahlásit; Přidat do alba; Vložené. Vavřinec z roku 1886 vážící 135 kg. V roce 1918 byly pořízeny sochy Božské srdce Páně a Srdce Panny Marie. Roku 1923 byly posvěceny nové zvony - sv. Vavřinec o váze 406 kg a Panna Marie 218 kg. V roce 1925 byl zbudován boční oltář s Pannou Marií Hostýnskou. Dp.Karel Namyslov zemřel 22 Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie — 19. 6. 2020. Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci Zasvěcení rodiny Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, tys projevilo blahoslavené Marketě Marii přání, že chceš kralovati nad křesťanskými rodinami jeho srdce v sobě chová, otevře,aby ti, již by mu veškeru lásku a úctu, jíž schopni jsou, pro­ kazovali, vnejhojnější míře obohacení byli z po­ kladů, jichž božskéjeho Srdceje sídlopřebohaté, nevyčerpatelné _ Jen u božského Srdce Páně mizí rozdíl mezi bohatým a chudým, všichni chudí duche Zasvěcení rodiny božskému srdci Páně. Tou bude hořeti k tobě a její živý plamen udržíme častým přijímáním božské Svátosti oltářní. Račiž býti, božské Srdce, v našem čele, kdykoli se sejdeme, rač žehnati našim duchovním i časným podnikům, odvraceti obtíže, posvěcovati naše radosti a lehčovati naše.

Jana Zlat. se nehodí. Srdce Páně jest spojeno s božstvím. I mrtvé tělo Páně v hrobě bylo hodno božské úcty. Ostatně zobrazujeme i u svatých často jen hlavu, neb ostatky, jež po nich máme, na př. jazyk sv. Jana Nepom., a uctíváme v nich svaté Boží. Vyobrazovat božské Srdce Páně máme vážné důvody, vyobrazovat. kaple Božského Srdce Páně Spustit prezentaci Vyhledávání Hledat: Hledat. Kontakt. Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky Marie Kadlčíková (sestra Blanka) Rooseveltova 47 Opava 746 01 tel.: +420 604 647 165 IČ: 00494453 DIČ: CZ 00494453 kongregacefdc@centrum.cz.

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm Srdce Páně by pocítilo obzvláštní radost, kdybys Mu často přinášel za oběť své srdce a ve skutečnosti dospěl až k tomu, aby tvé srdce tlouklo jenom pro Jeho lásku a abys dle svých sil usiloval na světě Srdci Páně zjednat čest a slávu. (25. list V souladu s platnými vládními opatřeními je knihovna pro veřejnost uzavřena. Během uzavření je znemožněno zadávání požadavků na výpůjčku BEURONSKÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA V KOSTELE BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ V OPAVĚ BEURONSKÁ UMĚLECKÁ ŠKOLA V KOSTELE BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ V OPAVĚ Na přednášku 3.9.2020 zve Kongregace Dcer Božské Lásky Aktuality Soubory ke stažení. Prednaska 3.9.2020 A4.pdf. velikost 213 KB.

Brno: ŘKF u katedrály sv. Petra: Petrov 9: OD 17.30: Hradec Králové: Kostel Božské srdce Páně: Nám. 28. října: OD 8.00: Jihlava: ŘKF u sv. Jakub Ludmila a na klenbě kněžiště Božské Srdce Páně. Jsou to práce malíře Ant. Sychry z Kyjova. Eternitová krytina byla dána r. 1926 a nyní je celá plechová. Původní zvony posvětil brněnský biskup František Sal. Bauer, a to zvon sv. Cyrila a Metoděje 28. října 1885, a zvon Blahoslavené P. Marie 31. července 1886 Církevní turistika prezentuje křesťanské církevní památky, poutní místa, ubytování a zajímavosti, které mají společného jmenovatele - křesťanskou víru ROSA MYSTICA ročník XXVI. 2020 červenec č.7. 60 3. čvc. TAJEMSTVÍ NIKOLY TESL Na hlavním oltáři je mozaika Božské srdce Páně, na evangelní (levé) straně oltář sv. Barbory a na epištolní (pravé) straně oltář Neposkvrněného srdce P. Marie. Z desek a sloupků menz těchto oltářů byl upraven oltář pro bohoslužbu dle intencí II. vatikánského koncilu čelem k lidu

Císař Josef II. (1765 - 1790) nařizoval obrazy Srdce Páně přemalovat s odůvodněním, že uráží oči vzdělaných lidí. Ježíš, jak uvádí evangelium, řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, žes tyto věci skryl před moudrými a opatrnými, a žes je zjevil maličkým; ano, Otče, že se ti tak zalíbilo. (Mt 11,25-26) 23. 9. 2018 bude slavnostní mší svatou oslava výročí ukončena. Nedělní mše svatá začne v 11 hod., opět v kapli Božské Srdce Páně a hlavním celebrujícím bude pomocný biskup ostravsko - opavské diecéze Mons. Martin David. Konat dobro, dávat radost, činit šťastným a vést k nebi. Matka Františka Lechnerov Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří o mém svátku přistoupí ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. 12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Mé Božské Srdce. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm. Zasvěcená rodina se zavazuje k denní modlitbě zasvěcení před obrazem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ve výročný den zasvěcení rodiny může rodina získat plnomocné odpustky, když se pomodlí zásvětnou modlitbu a přistoupí ke svátostem. Božské Srdce, předsedej nášim rodinným shromážděním, žehnej našim duchovním i časným podnikům, odvracej od nás neúspěchy, žehnej našim radostem a ulehčuj naše bolesti. Kdyby však někdo z nás upadl do neštěstí, že by Tě urazil, připomeň mu, Srdce Ježíšovo, že jsi ke kajícímu hříšníkovi dobrotivé a.

Z dopisů svNejsvětější Srdce Ježíšovo – WikipedieBeata Hlavenková v kostele (Marianu) | KUPE kulturněSlavnost Nejsvětější Trojice - svátek Boha | Konzervatívny

Je zažitým omylem říkat Božské Srdce Páně, protože je jasné, že Bůh by poslouchal sebe, ale že člověk poslouchá Boha, to je opravdu úctyhodné. Modlíme-li se v litaniích invokaci Srdce Ježíšovo až k smrti poslušné, předpokládáme tím, že je to srdce smrtelného člověka poslušného Bohu i přes úzkost. info (a) martindamian tecka cz © 2015 Martin Damian. Odkazy: Facebook; Bc. Martin Damian více o autorov Kulturní památka 2. kategorie. První duchoví správce je uváděn Jindřich z Jaktaře kolem r.1301.Krátkou dobu zde působil sv. Jan Sarkander. Původní stavba gotická asi ze 14.století - dochována stará sakristie. Současná podoba je po přestavbě v r. 1770 - nákladem asi 2 000 zlatých. Věž poškozena za války, obnovena r. 1946. Hlavní oltář - sošky sv. Petra a. Božské srdce Páně (kaple) (christian - roman_catholic) Božského Salvátora (kaple) (christian) Kostelíková, 150. Božského srdce Páně (christian - catholic) Rooseveltova

 • Yamaha tzr 50 automat.
 • Jižní pól souřadnice.
 • Oplechování střechy pod šindel.
 • Snoop dogg height.
 • Ulysses s grant.
 • Plánované tramvajové tratě praha.
 • Silné punčocháče.
 • Dominika elischerová wikipedia.
 • Podkolenky s podporou achilovky.
 • Matchbox 2015.
 • Nigérie občanská válka.
 • Zhuštění vlasů.
 • Gelový podsedák do auta.
 • Dětský den lešany 2017.
 • Nejlepší karta pro platby v zahraničí.
 • Nemocnice na františku volná místa.
 • Fabia nejde zamknout.
 • Hemagel první pomoc.
 • Polystyrenové koule praha.
 • Co je finanční poradenství.
 • Citáty o lakotě.
 • Šablona dopis.
 • Tridentski koncil.
 • Skryta zavada definice.
 • Linka c 141.
 • Transformní rozhraní.
 • Střelivo 9mm browning.
 • Extra krátké účesy pro ženy.
 • Vyšetření prostaty jak probíhá.
 • Magická síla stromů.
 • Jak rozmluvit 4 lete dite.
 • Papírová padesátikoruna srdce.
 • New town barber shop.
 • Stíhačky nad prahou.
 • Obleceni marvel panske.
 • Savci selmy.
 • Kamna sporak bazar.
 • Erste premier visa infinite.
 • Jak znáte svého partnera hra.
 • Brandeis clinic recenze.
 • V prizma.