Home

Trávicí soustava popis

Trávicí soustava :: Lidské těl

Lidské tělo: z čeho se skládá trávicí soustava a jak funguj

TRÁVICÍ SOUSTAVA VÝZNAM člověk na rozdíl od rostlin potřebuje získávat energii z potravy. cílem trávicí soustavy je potravu zpracovat. zpracování potravy: Mechanické - rozmělnění v ústní dutině Chemické - pomocí trávicích šťávy (enzymy) zpracovaná potrava se vstřebává ve střevech a nestravitelné zbytky. Celá trávicí soustava je většinou rozčleněná na několik částí. Ačkoli mohou u různých druhů živočichů některé části chybět, obecně jsou tyto části zejména: ústní otvor , hltan , jícen , vole , žaludek (někdy navíc svalnatý žaludek ), střevo (někdy dále rozčleněné) a řitní otvor Anatomie psa domácího popisuje stavbu těla psa domácího a s ní související vlastnosti. Během domestikace bylo vyšlechtěno nespočet psích plemen, lišících se výrazně stavbou těla i velikostí: nejmenším plemenem je čivava, s ideální hmotností 1,5 až 3 kg, obecně největším psem je irský vlkodav s kohoutkovou výškou minimálně 71 cm, rekordmanem je nicméně. trávicí trubice se skládá z: - ústní dutina - hltan - jícen - žaludek - tenké střevo - tlusté střevo - trávicí žlázy - konečník - řitní otvor. stěny trávicí trubice mají tyto části: 1. sliznice. 2. podslizniční vazivo. 3. svalová vrstva. 4. vazivový obal. ad 1. sliznice- funkce - vystýlá trávicí trubic

Trávicí soustava. Trávicí soustava. trávící systém zajišťuje: 12-14cm, část společná dýchací a trávicí soustavě, ústí sem nosní dutina; části: nasopharynx - nosohltan - ústí do něj Eustachova trubice - spojka mezi nosohltanem a středním uchem Úvod » Soustava trávicí » Funkce trávicí soustavy a její stavba, metabolismus. Funkce trávicí soustavy a její stavba, metabolismus. 4. 9. 2008. trávicí enzymy štěpící bílkoviny sacharidy a tuky, také vývod jater: žluč -> může se hromadit ve žlučníku -> emulguje tuky (rozptyluje na kapénky),. Cílem prezentace je seznámit žáky se stavbou a funkcí trávicí soustavy člověka Soustava močová - organa urinaria, organa uropoetica. Při rozkladu - katabolismu živin vznikají v těle odpadní a často také velmi toxické látky. Jsou to především metabolity obsahující dusík (močovina, kyselina močová a kreatinin) a látky kyselého charakteru (např. CO 2), které ohrožují stálost vnitřního prostředí - homeostazu

Trávicí soustava - Biologie - Maturitní otázk

 1. - gastrovaskulární soustava- rozvětvená TS, která tráví i rozvádí živiny, u živočichů bez TS b) trávicí trubice - novější, mají ji od hlístů dál-2 otvory - funguje jako běžící pás- potrava se posunuje, v každé části trubice probíhá jiný trávicí proces, tráví se víc dávek najedno
 2. Trávicí soustava a trávení Obr. 1: Přehled a popis trávicí soustavy. Procvič si. Určeno také pro žáky ZŠ.
 3. Biologie - trávicí soustava Biologie ø 61.1% / 40728 × vyzkoušeno; TRÁVÍCÍ SOUSTAVA(3.) Biologie ø 78.8% / 1853 × vyzkoušeno; Trávicí soustava-latinské názvy Biologie ø 66.5% / 1078 × vyzkoušeno; Biologie- Trávicí soustava ( 8. třída) Biologie ø 74.1% / 8344 × vyzkoušeno; Oběhová soustava sš Biologie ø 58% / 2014.

Trávicí Soustava - Zdraví

Trávicí soustava datakabinet

Trávicí soustava . zúčastňuje se na přeměně látek: trávením (mech. a chem. zpracování potravy) vstřebáváním (převod jednoduchých látek do vnitřního prostředí organismu) odstraňováním nestravitelných odpadních látek z organismu; TRÁVICÍ TRUBIC Trávicí soustava. Funkcí trávicí soustavy je příjem a zpracování potravy rozštěpením enzymy, vstřebávání živin a jejich přeměna v játrech, odstranění některých odpadů z krve a jejich vyloučení žlučí. Trávení potravy na duchovní úrovni také znamená přijímání, analyzování a vstřebávání životních. Mnohé z nás občas trápí bolesti ozývající se různě v těle, ale málokdo si ještě ze školy pamatuje uložení a funkce jednotlivých orgánů. Abychom svému tělu mohli lépe porozumět a vyléčit ho, měli bychom ho znát. Zde nabízím podrobný přehled trávicí soustavy i s duchovními pohledy na jednotlivé orgány a léčivými afirmacemi trubicovitá trávicí soustava může být v souvislosti se způsobem života modifikována (změna průběhu trubice) či redukována (paraziti) trávicí soustava ostnokožců, polostrunatců a strunatců se od uvedeného schématu na první pohled morfologicky příliš neliší, zásadní rozdíl však spočívá v embryonálním původu.

Trávicí soustava (trávicí či gastrointestinální trakt - GIT) zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, Trávení (zažívání, digesce): popis trávení jednotlivých živin včetně doby trvání průchodu potravy trávicí soustavou Popis trávicí soustavy, rozdíly mezi jednotlivými druhy zvířat 1 Popis trávicí soustavy, rozdíly mezi jednotlivými druhy zvířat Jejím úkolem je přijmout mechanicky a chemicky zpracovat potravu, využitelnou část vstřebat do krve a zbytky vyloučit z těla ven

Popis trávicí soustavy ústní dutina slinná žláza jazyk hltan slinná žláza jícen játra žlučník žaludek slinivka břišní dvanácterník tenké střevo tlusté střevo slepé střevo konečník. Trávicí soustava Author: Tomáš Kučera Created Date Úvod » Popis koně » Trávicí soustava. Trávicí soustava. 12. 4. 2007. Trávicí soustavu tvoří orgány, ve kterých probíhá metabolismus živin a formování nestrávených zbytků do výkalů. Tyto orgány jsou umístěny za sebou tak, jak se postupně podílí na zpracování potravy. Potrava projde trávicím traktem za 38 - 48 hod Trávicí soustava 2008 Trávicí soustava - popis Snímek 56 Cavum oris (Dutina ústní) Cavum oris (Dutina ústní) Polykání Polykání Snímek 61 Snímek 62 Polykání Dentes (zuby) Příklady modifikovaných řezáků (dentes incisivi) Dentes (zuby) Dentes (zuby) Snímek 68 Stavba zubu Lingua (jazyk) Pharynx (Hltan) Pharynx (Hltan. Trávicí soustava Author: Orko Last modified by: Orko Created Date: 12/3/2006 7:53:49 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles: Arial Times New Roman Wingdings Body Trávicí soustava 1. Chemoheterotrofové 2. Hormony, hlídající chuť k jídlu 3. Pepsinogen na pepsin štěpí 4

-1Stěna trávicí trubice-2Dutina ústní 2.1Zuby 2.2Jazyk 2.3Slinné žlázy-3Trávicí trubice 3.1Hltan 3.2Jícen 3.3Žaludek 3.4Tenké střevo 3.5Tlusté střevo-4Žlázy trávicí soustavy 4.1Slinivka břišní 4.2Játra-5Choroby trávicí soustavy člověka-6Odkazy 6.1Reference 6.2Související články Podrobný popis jednotlivých orgán Trávicí soustava a trávení Popis obrázku. 1. lebka, 2. kostra přední končetiny, 3. páteř, 4. žebra, 5. kostra zadní končetiny. Svalstvo: oproti obojživelníkům velký rozvoj a diferenciace. nově se vyvíjí mezižeberní svalstvo (výkonné dýchání hrudním košem Vnitřní trávicí soustava je poměrně krátká, na ústní dutinu navazuje svalnatý hltan, po něm krátký jícen, žaludek a tenké střevo a nakonec tlusté střevo s takzvanou spirální řasou a kloakou - společné vyústění trávicí, Paryby - Podrobný popis třídy,. Soustava žláz s vnitřní sekrecí prstenec kolem trávicí trubice, 4 pruhy do těla, u některých další párové zauzliny (noha, útrobní vak) DS: primárně vodní - žábry v plášťové dutině, hustá síť kapilár; suchozemští - vnitřní sliznice pláště (plicní vak

Trávicí soustava Funkce: příjem a zpracování potravy (rozšt ěpení pomocí enzym ů); vst řebávání živin a jejich p řem ěny v játrech; odstran ění n ěkterých odpad ů z krve (v játrech) a jejich vylou čení (v podob ě žlu či 3D vizualizácia jednotlivých častí tráviacej sústavy. Špeciálna príloha k vzdelávaciemu materiálu v programe Pharma Academy.www.pharmaacademy.skHudba: Hyson. Je umístěna pod trávicí trubicí a pohání krev směrem dopředu do žaberního (plicního) aparátu. Ocasní část těla ; typická pouze pro strunatce, je alespoň v zárodečném vývoji. Začíná za řitním otvorem, takže jí prochází pouze chorda nebo páteř, nervová trubice a cévy (neprochází jí trávicí trubice) Obrázek trávicí soustava. Podle Wikipedie je trávicí soustava člověka dlouhá kolem 8 metrů. Hlavním úkolem trávicí soustavy je příjem potravy, její zpracování, trávení a zásobování organismu živinami a vylučování neztrávených živin. Trávicí soustava začíná ústní dutinou, pokračuje hltan, jícen, žaludek. 7 popis hrudníku. 8 Hra běhavka OCHRANNÉ KRÉMY. 9 pohybová soustava PL. 10 řídicí soustava, smysly. 11 řídicí soustava orgány + člověk. 12 dýchací soustava PL. 13 Dýchací soustava orgány + člověk. 14 vylučovací soustava- PL. 15 Vylučovací soustava orgány + člověk. 16 Trávicí soustava - PL. 17 trávicí soustava.

Trávicí soustava- funkce+popi

Detailní popis produktu. Příbalový leták: Trávicí soustava_CZ Rychlotest na diagnostiku pouhým okem nezjistitelných krvácení objevujících se ve stolici, které může signalizovat anomálie trávícího systému Trávicí soustava. TS má entodermální původ, pouze okrajové části jsou původu ektodermálního; Dlouhá trubice tvořená vazivem, hladkou svalovinou a sliznicí - cca 8 m; Na různých místech do ní ústí vývody žláz (slinné, drobné ve střevě, játra, žlučník, slinivka) produkující hlen a trávicí šťáv Popis k materiálu skrýt popis. Tabulka Člověk - Trávicí soustava je určena pro žáky druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií jako učební pomůcka na hodiny biologie. Žáci se seznámí s jednotlivými částmi trávicí soustavy prostřednictvím grafického zobrazení i slovního popisu v přehledné. Kosterní soustava; význam; kostra krávy, koně, prasete; Svalová soustava. význam; významné svaly hospodářských zvířat; práce svalů ; Dýchací soustava; význam; popis a funkce orgánů; Trávicí soustava ; význam; popis a funkce orgánů; rozdíl trávení mezi monogastrickými a polygastrickými zvířat, vliv na krmení.

PPT - Trávicí soustava- funkce+popis PowerPoint

trávicí soustava: trubicová - ústní otvor( na břišní straně prvního trupového článku) - ústní dutina - hltan - střevo - řitní otvor cévní soustava : uzavřená, centrem je silná hřbetní céva spojená kruhovými spojkami s břišní cévou, v krevní plazmě je rozpuštěno dýchací barvivo( u některých. Trávicí soustava člověka (Fylogeneze trávení v živočišné říši. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka. Trávení a vstřebávání. Trávicí žlázy -játra, slinivka břišní.) Trávicí soustava živočichové mají heterotrofní způsob výživy - nutnost organických látek v potrav Popis: Popis Hepafirmin 30 tablet. Hepafirmin - Doplněk stravy.. Cholin a extrakt z kurkumy přispívá k udržení správné funkce jater.; Extrakt z listů artyčoku přispívá ke správné funkci jater a žlučníku, a pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu v krvi.; Extrakt z čekankového kořene pomáhá kontrolovat tělesnou hmotnost..

Zopakuj si popis trávicí soustavy a Přečti si jak trácicí soustava pracuje dál: 5 Žaludek vchod do žaludku tělo žaludku dvanáctník vrátníková část vrátník Prohlédni si popis žaludku: Trávicí soustava popis trávicí soustavy, sestavení potravinové pyramidy, hravou formou upevnění zdravého životního stylu Stupeň: Základní 1. stupe Popis Přehledné anatomické nákresy orgánových soustav člověka. - 11 orgánových soustav člověka: soustava svalová, kosterní, kožní, trávicí, vylučovací, dýchací, rozmnožovací, smyslová, nervová, oběhová, hormonální - 60 ilustrací Autor: Petr Kupka Vazba: laminovaná karta Formát: 245 x 175 mm Počet stran: 8 Datum vydání: 201 Stavba kosterního svalu. Svalová vlákna (myofibrily) tvoří tzv.svalové snopečky, jež se spojují ve svalové snopce.Na povrchu svalu je vazivová povázka, tzv.fascie. Důležitou součástí svalu je také svalové vazivo, zejména vazivo řídké - endomysium, ve kterém probíhají nervová vlákna a vlásečnice vyživující sval.. Změny konzistence tohoto vaziva při některých.

Trávení - Wikipedi

Trávicí soustava (4) Publikováno 18.10.2016 18.10.2016 administrator Trávicí soustava člověka zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených zbytků, ústí do ní žlázy a hlen Informace a články o tématu Trávící soustava - příznaky a léčba. Praktické tipy o zdraví a Trávící soustava - příznaky a léčba. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit

INSPIRACE: Trávicí soustava Trávicí oustava - výklad, popis a funkce jednotlivých orgánů, zdravá strava, dutina ústní. Stupeň: Základní 1. stupe Soustava trávicí I. - tabulka A4. Výuková tabulka. 25,00 Kč do košíku Skladem do 7 dnů SEVT kód 11442505; Soustava trávicí I. - tabulka A4. Výuková tabulka. 25,00 Kč do košíku Skladem do 7 dnů SEVT kód 1144250 Menu. Úvod Fotogalerie Vzkazíky Plemena Zbarven

Naučit se popsat trávicí soustavu člověka a porozumět základní funkci jednotlivých částí trávicího traktu. Naučit se popsat proces trávení jednotlivých složek potravy a porozumět jejímu využití v těle člověka. Seznámit se základy a významem zdravé výživy. Časová náročnost: 4 vyučovací hodiny. Popis Popis. Podpoří imunitu 1 a doplní důležité probiotické bakterie. Unikátní komplex 5 vybraných kmenů laktobacilů a bifidobakterií lidského původu, které jsou přirozenou a nezbytnou součástí správně vyvážené střevní mikroflóry. S vitaminem C 1 pro podporu imunity. extra síla 15 miliard mikroorganismů jen v 1 kapsli. 7) Smysly a nervy (2 - 3 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin-- prezentace nervová soustava - pracovní listy Nervový systém a Mozek - testík-8) Přijímání a využívání potravy (2 vyučovací hodiny) - popis vyučovacích hodin-- prezentace trávicí soustava - pracovní list - pracovní listy Trávení a Jazyk - testík

Anatomie psa domácího - Wikipedi

 1. Trávicí soustava- funkce+popis Trávicí soustava je téměř 8 m dlouhá trubice, jejímž úkolem je : Příjem potravy Její mechanické zpracování Chemické zpracování složitých.. CS Czech dictionary: Trávicí soustava. Trávicí soustava has 37 translations in 17 languages. Words before and after Trávicí soustava Vylučuje do.
 2. Nervová soustava je řídící centrum našeho těla, které má za úkol ovládat jednotlivé části našeho těla, aby spolu správně spolupracovaly. Stejně jako na celé naše tělo i na nervový systém působí celá řada negativních vlivů. Jedním z nich je pro dnešní dobu tolik typický stres
 3. Aktivní složky v 1 tabletě hmotnost / 1tbl. Ostropestřec mariánský (Silybum marianum extrakt ze semen 25:1- 250mg, 80% sylimarinu)6 250 m
 4. Bi 65 - trávicí soustava - popis aktivity.pdf (499,7 kB) Bi 65 - trávicí soustava.pdf (471,1 kB) Bi 66 - dýchací soustava - popis aktivity.pdf (406,7 kB) Bi 66 - dýchací soustava.pdf (453 kB) Bi 67 - vylučovací soustava - popis aktivity.pdf (500,3 kB

Trávicí systém koně Trávicí soustava je dutá trubicovitá struktura rozprostírající se od vstupu do dutiny ústní až po konečník. Přijatá potrava musí mechanickými a chemickými procesy, které umožní aby se potrava rozštěpila na jednoduché složky které jsou schopny přestoupit přes střevní bariéru a být využity Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených a nestravitelných zbytků.Cílem je získání živin z potravy, tedy trávení.. U člověka je trávicí soustava dlouhá téměř 8 metrů a ve svém průběhu se člení, kroutí a různě rozšiřuje. Popis: Popis APOROSA Probio Laktobacily cps.20. APOROSA Probio Laktobacily je doplněk stravy po správnou funkci vašeho trávicího aparátu. APOROSA Probio Laktobacily je komplex mikroorganizmů s vlákninou, který příznivě působí na kondici střevního mikrobiomu a podporuje normální činnost střev.. Dávkování APOROSA Probio Laktobacily cps.2 Trávicí soustava Pálení žáhy, nadýmání, pocit plnosti a další problémy s trávením dokážou organismus pořádně potrápit a vysílit. V této kategorii naleznete široký sortiment léčiv, která při nevolnosti a trávicích potížích účinně pomáhají

Biologie člověka - Soustavy člověka - Trávící soustava

 1. Člověk - oběhová soustava Hlavní autor: Trojan, Stanislav, 1934-2014 Vydáno: (2003) Člověk - opěrná soustava Hlavní autor: Maget, Jan, 1943- Vydáno: (2001
 2. Rychlotest Trávicí soustava již není v naší nabídce. Alternativy. Rychlotest Alergie. Kat. č. 9961040 Podrobný popis: Jméno, příjmení.
 3. Popis zboží. Výuková tabulka. Naučné tabule jsou určeny pro výuku tématu trávicí soustava, látková přeměna a zdravá výživa. Obsah I. dílu tvoří centrální obraz trávicí soustavy člověka s popisem jejich částí a menší obrázky s detaily trávicí soustavy: chrup, vzájemná poloha slinivky a jater a průřez.
 4. TRÁVICÍ SOUSTAVA I. (popis soustavy, ústní dutina, složky potravy) Poskládej správně název: 4 jícen žaludek tlusté střevo konečník játra žlučník slinivka slezina Toto je celá trávicí soustava: tenké střevo slepé střevo. 5 jícen žaludek tlusté střevo konečník játra slinivka žlučník slezina tenké střev
 5. Popis trávicí soustavy, rozdíly mezi jednotlivými druhy zvířat 2. Střevo nejdelší část trávicího traktu vstřebávání základních složek do krve tvorba trávicích šťáv chemické zpracování jsou zavěšena na okruží (zdvojená pobřišnice) u masožravců tvoří 5-ti násobek délky těla, skot 20-ti násobek. 1) TENKÉ.
 6. Schéma - trávicí soustava člověka. Trávicí soustava zajišťuje příjem, mechanické a chemické zpracování potravy, vstřebávání živin, odstranění nestravitelných a nestrávených zbytků potravy. Trávicí systém lze rozlišit na dutinu ústní, trávicí trubici a žlázy trávicího systému
 7. Trávicí soustava . zúčastňuje se na přeměně látek: trávením (mech. a chem. zpracování potravy) vstřebáváním (převod jednoduchých látek do vnitřního prostředí organismu) odstraňováním nestravitelných odpadních látek z organismu; TRÁVICÍ TRUBIC
Já a Koně - něco a konich - popis koně

TRÁVICÍ SOUSTAVA I. TS = trávicí trubice - oddíly: ústa - hltan - jícen - žaludek - tenké střevo - tlusté střevo - řiť. K TS patří 2 velké trávicí žlázy - játra + slinivka břišní. Ústa - příjem a rozmělnění potravy a) zuby + jazyk + žvýkací svaly mechanické rozmělněn STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOVÝCH SOUSTAV . Rubriky. Orgánové soustavy člověka. Pohybová soustava; Oběhová soustava Nákres zubu + popis (učebnice str. 61) nebo: TRÁVICÍ SOUSTAVA Úkolem trávicí soustavy je rozložit potravu na tak malé kousky, aby je krev mohla roznášet po těle. Doplň do textu slova z nabídky: tenké střevo, řitní otvor, ústech Trávicí soustava . BUCHTOVÁ, Kateřina: Trávicí soustava, bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2006. 49 s. Má práce se zabývá anatomií, fyziologií a onemocněními trávicí soustavy. Součástí jsou obrázky trávicí soustavy. Popis Stav Knihovna Sbírka Signatur okruhy otázek trávicí soustava zuby, obecná stavba, generace, rozlišení jednotlivých zubů definitivního chrupu tvrdé orgány připomínající kosti deriváty ústn

Soustava dýchací - funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání - 3 funkce zevní dýchání (vnější) = výměna O 2 a CO 2 mezi plícemi a vnějším ovzduším přenos Trávicí soustava. Zuby; Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, Hlavní body: vnější popis a stavba boltce, zvukovodu a bubínku, topografické vztahy, vrstvy okolních měkkých pokrývek, cévní zásobení a inervace, princip slyšení, sluchová dráha Osmisměrka slouží k zopakování základních údajů o trávicí soustavě. Může být použita při opakování nebo jako samostatná práce. Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Trávicí soustava.doc STREJČKOVÁ, Lucie . Trávicí soustava. Metodický portál : Digitální učební. Soustava dýchací; Soustava trávicí; která jsou přítomná v kůži, ve svalech a kloubních pouzdrech, ale také ve stěně trávicí trubice, srdce a cév. Některé tkáně a orgány nemají receptory bolesti vůbec, a proto také nebolí. Obrázek č. 5 Popis stavby oční koule. Optická soustava oka. Optický systém oka. Pro dospělé Trávicí soustava . Pálení žáhy, nadýmání, pocit plnosti a další problémy s trávením dokážou organismus pořádně potrápit a vysílit.V této kategorii naleznete široký sortiment léčiv, která při nevolnosti a trávicích potížích účinně pomáhají

Trávicí soustava | datakabinet

Trávicí soustava - Wikisofi

Detailní popis produktu. Velký a přehledný anatomický plakát lidské trávicí soustavy spadající do výukové řady biologie člověka. Velikost 67 x 96 cm a česko-latinské popisky dělají z tohoto anatomického plakátu výbornou studijní pomůcku nebo mohou přispět k praktické výzdobě Vaší odborné praxe či ordinace Úvod Učební pomůcky Biologie Nauka o člověku Trávicí soustava, Anatomický model v životní velikosti zobrazuje celý trávicí trakt od ústní dutiny do konečníku. Orální dutina, hltan a nejvyšší část jícnu jsou otevřeny v mediální sagitální rovině. Játra jsou zobrazena společně s žlučníkem a jsou vyjímatelná status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: dělení srdečních dutin a chlopní, popis a části, srdeční sklelet, tok krve ve fetální a dospělém srdci, vrstvy srdeční stěny, poslechová místa, nástin vývoje srdce Obrázky: příčný řez srdcem s cévním zásobením 34 Trávicí soustava [rukopis] / Kateřina Buchtová. Nakl. údaje: 2006. Popis (rozsah) 49 l. Další původce: Hanzlová, Jitka: Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií. Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. Předmět. heslo * trávicí ústrojí * celiakie * peptický vřed * kolorektální karcinom: Forma a.

Lidské tělo - Soustava trávicí - Funkce trávicí soustavy a

Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy. Popis: Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy Kód diagnózy dle MKN-10: C78. Kapitola: II. Novotvary. Podrobnější diagnóz Úvod » Soustava trávicí » Funkce trávicí soustavy a její stavba, metabolismus. Funkce trávicí soustavy a její stavba, metabolismus. 4. 9. 2008. Funkce trávicí soustavy. příjem potravy; trávení (=chemické a mechanické zpracování potravy) AHOJKY JSEM S TVÉMA STRÁNKAMA NADŠENÁ.MOC PĚKNÝ POPIS!DÍKY Odpovědět. Re. 5.C - pracovní výchova - trávicí soustava. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení.

Prezentace - trávicí soustava - Digitální učební materiály RV

Trávicí soustava Nervová soustava Systém smyslových orgánů Dýchací soustava Močopohlavní soustava (vylučovací a pohlavní soustava) Oběhová soustava (cévní a mízní) Endokrinní soustava Koţní soustava Pohybová soustava Popis dlouhé kost Slohovky, referáty a čtenářský deník pro studenty středních škol

Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí

Dva základní typy trávicích soustav, BI - unium

Mízní soustava | datakabinetSlinné žlázy | datakabinet

ELU

kosterní soustava; svalová soustava; cévní soustava a imunita; dýchací soustava; trávicí soustava a výživa; močová soustava; kožní soustava a termoregulace; nervová soustava, smysly; endokrinní soustava; pohlavní soustava a rozmnožování; ontogenetický vývoj člověka; Genetika. molekulární genetika; genetika jedince. Trilopark, Arcimboldo a trávicí soustava. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení. Popis aktivity Aktivita je určena pro žáky 3. ročníku osmiletého gymnázia (i žáky 3. ročníku čtyřletého gymnázia nebo 7. ročníku osmiletého gymnázia). Materiál slouží k procvičení učiva - Trávicí soustava z tematické oblasti - Biologie člověka zábavnou formou a obsahuje i správné řešení pro učitele Kompletní technická specifikace produktu Plakát - trávicí soustava a další informace o produktu. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o.

Trávicí a vylučovací systém | Zdraví na dlani

Kompletní technická specifikace produktu Soustava trávicí II.- tabulka A4 a další informace o produktu. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o. Hank nám představí opěrnou soustavu našich těl - naši kostru. Kromě toho, že nás podpírá a chrání naše orgány, se účastní mnoha procesů, které našim tělům pomáhají normálně fungovat Studijní materiál: Trávicí soustava Popis: Trávicí soustava. Studentů: 41614 Materiálů střední školy: 3645 Materiálů vysoké školy: 159

 • Sportovní masáž.
 • Struník na kytaru.
 • Životopisy svatých žen.
 • Mazda cx 5 cz.
 • Atropin droga.
 • Význam hub.
 • Pearhead trojrámeček na otisk.
 • Bane dota.
 • Rust brectanu.
 • Iui dva folikuly.
 • Trička pro cyklisty.
 • Nescafe s hrnkem akce.
 • Hry na detské oslavy.
 • Poezie o lásce knihy.
 • Lamborghini egoista interior.
 • Jak zvýšit fps v minecraftu.
 • František čurda.
 • Nhl online zdarma.
 • Show swf online.
 • Amway produkty katalog.
 • Hltani u kojeni.
 • West ham.
 • Where is photo viewer located.
 • Cerny rusky terier stenata.
 • Registrační značky majitel.
 • Severská křestní jména.
 • Špenátový quiche se žampiony.
 • Oc jiřího káry.
 • Krůta.
 • Shin food praha.
 • Krysa obláčková.
 • Život za socialismu.
 • Centrum pro rodinu arcibiskupství olomouc.
 • Faith no more 2019.
 • Exide premium 61ah.
 • Čeští šperkaři.
 • Mohombi.
 • Dopravní nehoda čebín.
 • Svátost kněžství.
 • Důlní neštěstí v čr.
 • Zaclona.