Home

Vedení elektrického proudu v polovodičích test

Elektrický proud v plynech - Fyzika — testi

 1. El. proud v kovech Fyzika ø 51.4% / 381 × vyzkoušeno; Fyzika - test pro 9. ročník základní školy Fyzika ø 60.9% / 12948 × vyzkoušeno; sériové a paralelní zapojení v obvodu Fyzika ø 70.3% / 1033 × vyzkoušen
 2. Elektrický proud v polovodičích. 1. Termistor má při teplotě 20 0 C odpor 50kΏ a při teplotě 25 0 C se jeho odpor zmenšil na 42,5 kΏ. Určete střední hodnotu teplotního součinitele odporu v tomto intervalu teplot
 3. 4. Vedení elektrického proudu v polovodičích • Izolanty (dielektrika) - mají zákázaný pás velmi široký, který nedovoluje elektronům jej přeskočit, tj. Nemohou z valečního pásu do pásu vodivostního. • Polovodiče - mají pásový model shodný s modelem izolantů, šířka zakázaného pásu je však o něco užší, což umožňuje snadněji překonávat zakázaný.

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH - PRACOVNÍ LIST 1. Doplň věty: Odpor kovů se s rostoucí teplotou zvětšuje Opor polovodičů se s rostoucí teplotou zmenšuje Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor se mění s teplotou. Fotorezistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na osvětlení Elektrický proud v pevných látkách může protékat, ale nemusí. Důležitou podmínkou vedení elektrického proudu je přítomnost volných částic s elektrickým nábojem.. Pevné látky se podle schopnosti vést elektrický proud dělí na vodiče, izolanty a polovodiče.. V kovech je proud přenášen volnými elektrony, tzv. vodivostními elektrony Vedení elektrického proudu v čistém polovodiči - vlastní vodivost. nejvýznamnější polovodič - velmi čistý monokrystalický křemík (14 elektronů - 4 valenční) Spustit test. vodivost způsobená příměsi se nazývá příměsová vodivost a polovodiče jsou příměsové polovodiče; Polovodičová dioda - přechod PN Jaká je jednotka a značka elektrického napětí? jednotka: 1V (volt) značka: U. jednotka: 1J (joule) značka: W. Na čem závisí odpor? na napětí a proudu. na délce vodiče, na velikosti průřezu, na materiálu. Co způsobuje napětí v elektrickém obvodu? odpor. zdroj ( monočlánek, zásuvka,) Čím se měří elektrické. Dohodnutý směr proudu (jinak také technický směr proudu) je směr pohybu proudu od kladného pólu (+) k zápornému pólu (-). Byl stanoven v době, kdy nebyla známa podstata vedení el. proudu ve vodičích. Dnes víme, že směr proudu záleží na tom, které náboje, zda kladné nebo záporné, zprostředkovávají vedení el. proudu

Elektrický proud v polovodičích - vyřešené příklad

 1. Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 9. ročníku (prezentace, zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací)
 2. Vedení elektrického proudu v kapalinách elektrolyt: je kapalina, která vede elektrický proud jsou to vodné roztoky solí, kyselin a zásad napñ, kuchyñské soli - NaCl (chlorid sodný, vodný roztok skalice modré - CUS04 (síran mëd'natý), roztok kyseliny sírové., elektrický proud v elektrolytech je tvoYe
 3. Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne
 4. Základy o elektrickém proudu - viz otázka 15. - nakreslit 3 obrázky složení molekul v pevných, kapalných a plynných látkách + vysvětlit, proč je v plynech nejobtížnější vést el. proud Vedení el. proudu v kapalinách. Většina kapalin v čistém stavu jsou izolanty elektrolyt - sloučenina, která obsahuje volné ionty.
 5. 4. Vedení elektrického proudu v polovodičích (5. Vedení elektrického proudu v polovodičích) - zápis výkladu - 28. až 29. hodina - F) Přechod PN (polovodičová dioda) vznikne spojením polovodiče typu P a typu N; ihned po spojení v blízkosti přechodu začnou difundovat (přecházet) vlive
 6. Teorii vedení elektřiny v polovodičích lze podat v zásadě dvěma způsoby. První vychází z klasických představ vedení elektrického proudu jako záporně a kladně nabitých bodových nábojů (elektronů a děr). Tento způsob je jistě velmi názorný, vhodný k vysvětlen
 7. Samostatný výboj v plynu za atmosférického a sníženého tlaku; samostatné výboje v plynu (Realisticky.cz - autor: Martin Krynický) popis demonstračních pokusů na výboje v plynech (UJEP Olomouc) stručná charakteristika a přehled výbojů v plynech (Fyzika plazmatu MFF UK v Praze) zápis do sešit

Elektrický proud v plynech, kapalinách a pevných látkách - YouTub . Testi.cz - Fyzika. test Elektrický proud v plynech. jdi na vlastní test/obsah stránky. Testy. Reklama. Veškerá data jsou vlastnictvím webu testi.cz a jakékoliv jejich kopírování a šíření bez souhlasu majitele není povoleno Vedení elektrického proudu v plynech Elektrický proud v plynech se za normálních podmínek nevyskytuje, ale může se vyskytovat za zvláštních podmínek. Tyto podmínky musí v plynu způsobit vznik volných částic s elektrickým nábojem, typicky elektronů.. Podmínky, za kterých se plyn stane vodivým, jsou: silné elektrické pole, vysoká teplota nebo nízký tlak plyn Fyziklání online v pdf. ÚLOHY Z ROKU 2019 - 9. ROČNÍK. ÚLOHY Z ROKU 2018 - 8. ROČNÍK. ÚLOHY Z ROKU 2017 - 7. ROČNÍK. ÚLOHY Z ROKU 2016 - 6. ROČNÍK. ÚLOHY Z ROKU 2015 - 5. ROČNÍK Elektrický proud v polovodičích. Polovodič - základní vlastnosti; Vlastní a nevlastní polovodiče; vysvětlení vlastní vodivosti.

 1. oforu (bílá hmota nanesená na vnitřní straně trubice) přemění na světlo. Vedení proudu v polovodičích Polovodiče se staly základem pro průmyslové odvětví, zvané elektronika. Jsou to látky, které se z
 2. Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči valenční elektrony atomů kovů, jsou vázány jen malými silami k jádrům, volně se pohybují a tvoří elektronový plyn, jejich pohyb můžeme přirovnat tepelnému pohybu molekul tekuti
 3. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Author: Uzivatel Last modified by: Uživatel Created Date: 11/10/2010 4:46:46 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other title
 4. Vedení el. proudu v polovodičích Author: Mgr. Ludmila Moravcová Last modified by: Mgr. Ludmila Moravcová Created Date: 9/30/2006 9:47:37 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: ZŠ Sokolovská Liberec Other title

Elektrický proud v pevných látkách - Wikipedi

vlastnost látky, hodnota elektrického odporu je míra, kterou látka zabraňuje průchodu elektrického proudu [R] = V.A = S-1 = Ω - velikost odporu, který prochází vodiče při napětí 1 V a proudu 1 11. Jaké jsou podmínky vedení elektrického proudu? 12. Z jakých částic je složen vodič a jaký konají ve vodiči pohyb? 13. Čím je tvořen elektrický proud v kovech? 14. Co je podstatou elektrického proudu v kovech? 15. Co je to odpor vodiče? 16. Vede elektrický proud destilovaná voda?Proč? 17 aplikuje poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: proud, vodič, náboj, látka, elektřin Z hlediska vedení elektrického proudu se látky dělí do tří skupin: Vodiče ve své struktuře obsahují volné elektrické náboje, které zprostředkují vedení proudu. Nejběžnějšími vodiči jsou kovy, obsahující obrovské množství volných elektronů

Polovodiče - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Elektrický proud, napětí, odpor, Ohmův zákon - Fyzika
 2. Elektrický proud v látkách - Sweb
 3. Fyzika v 9.r. - webzdarm
 4. Elektrický Proud V Polovodičích :: Me

Elektrický proud v kapalinách a plynec

Elektrický proud v kovech - Fyzika - Maturitní otázk

 • Stavebnice kh131.
 • Dvd přehrávač na 12v.
 • Cameron monaghan nominace.
 • Zlatý šlágr 2018.
 • Neobjednaný balíček.
 • Prodám kafku.
 • Rozbor sil.
 • Batolec duhový housenka.
 • Jcdecaux bigboard.
 • Kopie disku.
 • Shoptet vlastní šablona.
 • Nhl online zdarma.
 • Don't cry joni.
 • Nejlevnější autopůjčovna kladno.
 • Pečeme dia.
 • Pákový kávovar krups.
 • Boston pops orchestra rhapsody in blue.
 • Husqvarna 450 e.
 • Zapecena cervena repa s kozim syrem.
 • Jak proniknout do tajů francouzské kuchyně.
 • T systems česká republika.
 • Dredy info.
 • Státní dluh usa na obyvatele.
 • Jbl reproduktor vodotesny.
 • Zavodněná slepice.
 • Thor heyerdahl manželka.
 • Francie pohoří.
 • Ultimate avengers 2.
 • Artemis archetyp.
 • Psh best of.
 • Základní pojmy ict.
 • Dkny golden delicious.
 • Shoptet vlastní šablona.
 • Tragédie definice.
 • Drsnost povrchu převodní tabulka.
 • Monterrey.
 • Poledníky a rovnoběžky pracovní list.
 • Jak poznat že chce vážný vztah.
 • Oměj různobarvý.
 • Dysplazie pately wiberg 4.
 • Retinoidy vedlejší účinky.