Home

Rozdělení drog

Rozdělení drog Rozdělení drog Veřejnost - Substituční

Rozdělení drog Centra pomoci Kontaktní centra Možnosti léčby Slangové výrazy pro drogy Závislost v rodině Otestujte se Videa Soutěž Redakční rada. Další rozdělení drog je drogy legální a nelegální . Legální : Běžně se s nimi setkáváme, jsou společensky tolerovány, ale může na ně vzniknout stejná závislost, jako na ilegální drogy. Např : Alkohol , nikotin , kofein , organická rozpouštědla . Nelegální : Drogy mimo zákon, společností netolerované Rozdělení a charakteristika drog: Látková závislost* Historie užívání drog* Šamani a halucinogeny* Drogy ve světové literatuře* Drogy a ZÁKON* Psychedelika: Psychedelika* Modrý motýl* Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika* Psychedelic art* Psychedelic trance* První pomoc: Předlékařská první pomoc při akutních. Druhy drog, rozdělení drog, příznaky a účinky drog, užívání Lidé od pradávna hledali způsoby, jak si vylepšit své prožitky a pocity. Zjistili, že některé látky jejich psychiku opravdu ovlivňují a vylepšují a navíc je alespoň na chvíli vytrhnou z reality a přenesou do krajiny snů a euforie

Rozdělení drog :: Vše o drogác

Drogová závislost (též látková závislost, narkomanie (z řečtiny. νάρκη /narkē/ - snížená citlivost, spánek, šílenství, vášeň, touha.) či toxikomanie) je abnormální až patologický stav vyvolaný častým užíváním drog. Závislost na drogách začíná zpravidla častým užíváním drog, které vyvolá potřebu drogy cíleně vyhledávat, ať už. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DROG. 1. drogy TLUMIVÉ /opiáty/ Jsou považovány za nejvíc nebezpečné drogy. Závislost na ně vzniká velmi rychle. Někdy již po prvním podání. Účinky: Odstraňují pocity strachu, napětí a úzkosti. Navozují pocit spokojenost Rozdělení podle míry nebezpečnosti se promítá i do zákonů mnoha států. Například Spojené státy americké mají čtyři kategorie drog, označované jako A, B, C a D, ve Spojeném království a Švýcarsku se zase používá model s třemi kategoriemi Co je to droga? Základní rozdělení drog. Kanabinoidy. Hašiš. Opiáty. Heroin. Stimulanty. Halucinogeny. Organická rozpouštědla

Rozdělení drog Tvrdé a měkké drogy. Asi nejznámější dělení na drogy tvrdé a měkké se vztahuje k riziku, které se pojí s jejich užíváním.. V následující tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek Rozdělení drog 1. Podle míry rizika vzniku závislosti měkké (lehké) - lze je v podstatě konzumovat, tedy užívat v přijatelných intervalech a množstvích ( káva, tabák, alkohol, a produkty konopí ) tvrdé (těžké) - jejich užívání je vysoce rizikové, vznik závislosti je vysoký 2. Podle původ Rozdělení drog Drogy jsou obecně omamné či psychotropní látky, které ovlivňují nebo úplně mění lidské vnímání a vyvolávají drogovou závislost. Existuje opravdu velké množství drog, které se dělí do několika dále popsaných skupin. Asi nejznámější dělení drog je na dvě hlavní skupiny, tedy drogy tvrdé a měkké

Základní dělení drog - Enpsyr

Rozdělení drog. Zajímavosti. Galerie. Kontaktní centrum. Terénní programy. Výtvarné dílny. Odkazy. Diskuze. Definice drog. Rubrika > Drogy > Definice drog. Definice drog. Na okraj by se slušelo podotknout, že droga v českém jazyce správně znamená upravenou surovinu nerostného, rostlinného, nebo živočišného původu. Problém drog je starý jako lidstvo samo. Odkazy na drogy nacházíme ve starém zákone i starších náboženských textech. Drogy, at už legální ci nelegální, už od pocátku veku zpusobují lidstvu problémy. Vstupní drogy Výzkumy ukázaly, že tabák, alkohol (legální drogy) a marihuana jsou 3 nejdostupnejší drogy pro mládež Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol.; ISBN 80-86734-05-6. Rozsáhlá studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru poznatky z oblasti drog a drogových závislostí

Druhy drog, rozdělení drog, příznaky a účinky drog

Video: Sananim - Drogová poradna O drogách obecn

Nelegální drogy Rozdělení drog Veřejnost - Substituční

 1. Jaké je rozdělení drog? Drogy všechny látky, které ovlivňují tělesné a psychické funkce (chování, vnímání, vědomí, city, myšlení atd.). Tabák. Kuřáci vdechují jedovaté látky, jako je dehet, nikotin a oxid uhelnatý. Oxid uhelnatý je jedovatý plyn a dýchají ho i nekuřáci, kteří jsou v zakouřeném prostředí
 2. Rozdělení a charakteristika drog 20.1.2009 | Rubrika: Magazín - Výchova Podstatná část rostlin poskytujících omamné látky je rozšířena v tropech a subtropech, i když v některých případech jde o vyšší polohy těchto zeměpisných oblastí
 3. Přehled a rozdělení drog. Návykové látky •jsou látky schopné vyvolat návykové chování a stupeň jejich společenských, zdravotních, sociálních a ekonomických rizik je relativně nižší. •marihuana (hašiš) •halucinogeny (LSD, lysohlávky).
 4. Rozdělení legislativní úpravy návykových a prekursorů drog . Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že dne 10. září 2013 byl ve Sbírce zákonů v částce 105 zveřejněn zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, a zákon č. 273/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších.
 5. Rozdělení drog . Podle zákona: legální (alkohol, nikotin, léky, kofein, organická rozpouštědla ); nelegální (marihuana, hašiš, pervitin, heroin.

Canabinoidy. Halucinogeny. Stimulační drogy. Opiáty. Tlumící látky. Psychotropní léky ROZDĚLENÍ DROG. VSTUPNÍ DROGY. Výzkumy ukázaly, že tabák, alkohol (legální drogy) a marihuana jsou 3 nejdostupnější drogy pro mládež. Jsou označovány jako vstupní drogy, neboť to jsou drogy nejčastěji užívané, když s nimi mládež začíná experimentovat. Otevírají dveře dalším drogám. Tabá Návykové látky jsou staré jako lidstvo samo. Psychoaktivní účinky listů koky jsou známé 4000 let. Zneužívání návykových látek je celosvětový problém, setkáme se s ním ve společnosti, na ulici, v televizi či na internetu

Pokud bychom použili zastaralé rozdělení drog na měkké a tvrdé, alkohol by patřil jednoznačně mezi tvrdé drogy. Zástupci : pivo (obsahuje 5 % alkoholu), víno (obsahuje 12 % alkoholu), destiláty (obsahují 40 % alkoholu) Stimulace CNS, často euforie, ztráta únavy, chaos v myšlení LSD - tzv. tripy nebo také papírky, lysohlávky - houbičky, které rostou prakticky po celé ČR Rozdělení drog - dle zákona a jeho možného porušování (legální, ilegální) Příklady povolených množství: pervitin - 2 g, heroin - 1,5 g, marihuana - 15 g. Rozdělení drog. Příspěvky. Rozdělení drog. 25. 1. 200 Rozdělení drog. tvrdé a měkké (nejčastější rozdělení) akceptovatelné a neakceptovatelné - platí, že čím je droga tvrdší, tím větší je poškození zdraví tělesného i duševníh Drogy, rozdělení drog. Materiál slouží k výuce i opakování učiva o rozdělení a účincích drog. Stupeň: Základní 2. stupe.

Účinnou látkou konopných drog je delta-9-tetrahydrokanabinol - THC. Nízké dávky vedou k navození klidu a vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného uvolňování. Při vyšších dávkách nastupuje takzvaná vysmátost, kdy se uživatel směje všemu a sám vlastně neví proč.. Rozdělení primární prevence Cílem indikované prevence není jen např. oddálení užívání drog, ale také snížení frekvence a objemu užívaných drog a zmírnění následků jejich užívání. Tato úroveň prevence již vyžaduje např. speciální pedagogické, psychologické, adiktologické nebo jiné podobné vzdělání. Rozdělení drog: míra rizika tvrdost zástupci vysoká tvrdé toluen, heroin, morfin, crack, LSD vysoká až střední tvrdé lysohlávky, kokain, pervitin střední tvrdé alkohol, extáze, efedrin, kodein relativně malá měkké marihuana, hašiš, kokový čaj malá měkké káva, čaj. Rozdělení drog podle reálné míry jejich zdravotní a společenské nebezpečnosti a uvolnění marihuany pro lékařské využití -- to jsou hlavní požadavky letošního ročníku mezinárodní akce Million Marihuana March (MMM). MMM má v České republice již sedmiletou tradici

Typy drog - Drugs.i

Základní rozdělení Nelegálních drog. řadíme sem drogy vyrobené z konopí, tj. tzv. marihuanu, hašiš a hašišový olej. KONOPÍ: je směs listů, okvětí a stonků rostliny. po aplikaci se mohou projevovat poruchy vnímání času, emoční změny (nápadná veselost, ale i skleslost), poruchy myšlení, sucho v ústech, pocit hladu. Drogy - rozdělení a upozornění matkám se můžou rodit postižené děti a návyk porušuje mravní normy ve společnosti a k tomu je většina drog zákonem zakázána. JE NEJLEPŠÍ DROGY ANI NEZKOUŠET!!! JE TO ZBYTEČNÉ NIČENÍ SVÉHO VLASTNÍHO ZDRAVÍ!!! Vytisknout

Nejčastěji zneužívané drogy - Rozdělení: marihuana ( marijánka, tráva , hulení, kytka,) kokain (sníh, koks,) amfetamyny (speed, piko, perník, peří, methylamfetamin,) MDMA (extáze, éčko, xtc, droga lásky,) fermetrazin (fermetrák, metrák,... ) kodein (káčko,) morfin (white shit, emko, Příloha 1:Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain + + - + + Halucinogeny Slabá až žádná nevzniká mírný kanabis + - - + - LSD + - - + - psilocybin + - - +

Drogy - druhy, projevy, následky užívání - Spy Shop

rozdělení drog a způsoby jejich aplikace, dále pak příčiny vzniku drogové závislosti, negativní důsledky užívání drog, způsoby prevence a léčby drogově závislých. Poslední kapitola přináší informace o platných právních předpisech v České republice. Ve druhé části práce se věnuji výchově v rodině jako. Rozdělení a charakteristika drog Napsal uživatel Svět-žen.cz Úterý, 20 Leden 2009 14:07 - Aktualizováno Středa, 20 Říjen 2010 11:58 Opiáty jsou léky původně získané z opia, z nichž nejznámější je morfin a kodein. V medicíně byly a jsou tradičně používané k tlumení silných bolestí (morfin) a tišení kašle (kodein) měkké (tabák, konopné drogy), ovšem to je jen takové základní rozdělení. A jaká je tedy definice drog? Zjednodušeně můžeme říct, že jde o látky, které mají psychotropní efekt (mění naše vnímání a prožívání reality) a mají schopnost vyvolat závislost. Co se týká drog a vlivu na lidské zdraví, j Nejčastěji užívané drogy ---> Rozdělení drog. Tlumící. Benzodiazepiny: Rohypnol, Diazepam, Nitrazepan. Barbituráty: Fenobarbital. Sedativa: Alkohol. Anestetika: Speciál K (Ketamin) , GHB - fantazie, tekutina X, tekutina E Rozpuštědla: Toluen, Aceton - nitroředidlo. Alkylnitráty: Amylnitrát (rajský plyn ) , Butylnitrát

Biologicky aktivní přírodní látky (Základní pojmy, Droga

Klasické rozdělení těchto drog je: Stimulanty (viz výše) Halucinogeny působí změny vnímání, myšlení, emocí a vědomí. Dělí se do tří kategorií: psychedelika, disociační drogy a delirogeny. Psychedelika - Tyto látky zjevují skryté, ale reálné aspekty mysli. Mezi psychedelika patří např Dobrý den, mám mírné výhrady k dělení drog na legální a ilegální. To, že jsou v DUMrech takto rozděleny je moc dobře, toto dělení je opravdu významné a navíc se tak povedlo, že podobný DUM kolegy Vaňka je oněco jiný, když tohle rozdělení neobsahuje. Do legálních drog však určitě nepatří morfin 2.2.Rozdělení drog Drogou rozumíme přírodní nebo syntetickou návykovou látku, které mění lidské vědomí, chování nebo jednání se všemi zdravotními i sociálními důsledky.4 Nejznámějším rozdělením drog je zcela uritě dělení na drogy legální a nelegální 2.1 Úvod - definice a rozdělení drog 2.1.1 Rozdělení drog dle účinku na psychiku 2.1.2 Rozdělení drog dle míry rizika 2.2 Alkohol 2.2.1 Charakteristika 2.2.2 Rozšíření 2.2.3 Způsoby aplikace 2.2.4 Účinky 2.2.5 Odvykací stav 2.2.6 Rizika 2.2.7 Léčebné intervence 2.3 Opioidy a opiáty 2.3.1 Charakteristika 2.3.2 Rozšířen

ð¡konopných drog cca 30 %, ð¡extÆze 5 10 %, ð¡pervitinu pYibli~n˙ 4 % ð¡kokainu 2% ðlV R mÆ osobní zkuaenosti sdrogami 16% populace ve v˙ku od 15-64 let. ðlVe spotYeb˙ alkoholu a drog jsou mladí lidØ v R na druhØm míst˙ za BritÆnií. ðlRozaiYovÆní heroinu mimo hranice tradi ních aglomerací sm˙rem na venko Drogy Autor: Michal Koziel. Psychoaktivní droga (též psychotropní látka, omamná látka, často nepřesně droga nebo návyková látka) je chemická látka primárně působící na centrálně nervovou soustavu kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování Rozdělení a charakteristika drog* Látková závislost* Historie užívání drog* Šamani a halucinogeny* Drogy ve světové literatuře* Drogy a ZÁKON* Psychedelika: Psychedelika: Modrý motýl* Pokud se rozhodnete zkusit psychedelika* Psychedelic art* Psychedelic trance* První pomoc: Předlékařská první pomoc při akutních.

Kromě Rozdělení drog a kontroly kriminality má DDCC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy DDCC klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Rozdělení drog a kontroly kriminality v jiných jazycích. Prohlížení dle předmětu rozdělení drog Přihlásit se. Digitální knihovna UPa → Prohlížení dle předmět Klíčová slova: Drogy, historie drog, rozdělení drog. Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou spojenou s užíváním drog. Poskytuje přehled o historii drog a o jejich rozdělení. Dále vysvětluje, jak vzniká.

Drogová závislost - Wikipedi

Kromě Rozdělení drog marketingu, reklamy a komunikace má DDMAC jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy DDMAC klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice Rozdělení drog marketingu, reklamy a komunikace. Rozdělení drog Na úvod této kapitoly bych rád konstatoval, ţe nelze uvést jednoznaþné rozdělení jednotlivých druhŧ drog. Jiţ samotný pojem droga je velmi þasto interpretován rŧzně, ať jiţ ve vztahu k případné legálnosti þi nelegálnosti té které látky, þi dle ideového zaměření autora Na přelomu tisíciletí se opět začal měnit přístup k těmto látkám, moderní technologie umožňuje lépe sledovat a zaznamenávat procesy v mozku, mění se pohledy na rozdělení a zařazení drog, psychedelika se začínají opět využívat i v lékařství

Konopí seté, Konopí indické, Konopí plané - Popis vlastností jednotlivých drůhů konopí, jejich charakteristika a zajímavosti Rozdělení sport ů Přesto je řada drog legálních a léčení z těchto drog je velmi nákladné. U dopingu je situace trochu jiná. Dopingem jsou zakázané látky zvyšující výkonnost sportovce, ale s významným rizikem ohrožení jeho vlastního zdraví a za cenu pošlapání principů fair-play. Prevence v tomto ohledu j V této práci jsem se zamřil na hodnocení jednotlivých kategorií drog a to především na jejich negativní působení na lidský organismus a provedl jsem návrh systému rozdlení látek, které vyvolávají závislost. Byla použita odborná literatura a þasopisy, týkající se tohoto problému Základní rozdělení drog je na legální (alkohol, tabák, kofein) a nelegální drogy (sedativa, stimulancia, halucinogeny, opiáty, organická rozpouštědla). Metabolismus léčiv v placentě a plodu. Plod je chráněn před působením léčiv přítomných v mateřské krvi dvěma způsoby. Placenta je nejen semipermeabilní bariérou.

Psychoaktivní droga - Wikipedi

Základní rozdělení drog TLUMIVÉ (opiáty) • Jsou považovány za nejvíc nebezpečné drogy • Závislost na ně vzniká velmi rychle. Někdy již po prvním podání Účinky: • Odstraňují pocity strachu, napět a úzkost • Navozují pocit spokojenost • Jedná se o cenově náročné drogy, proto většin Rozdělení drog. Drogy z konopí -(Kanabinoidy): Marihuana. Hašiš. Opiáty: Opium. Heroin. Morphium. Kodein. Brau

drogy - policie, drogy, první pomoc, sebeobrana, zbraně

Drogy - Co je to droga

Lékařský časopis The Lancet zveřejnil v roce 2010 závěry, k nimž dospěli členové Nezávislého vědeckého výboru pro drogy (ISCD) v Británii, kteří vyhodnotili dvacet drog podle šestnácti kritérií: 9 z nich zahrnovalo poškození, které drogy způsobují jednotlivci, 7 se týkalo škodlivosti pro společnost četnost a druh užívaných drog u mládeže mezi 15-18 lety věku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autorka bakalářské práce zabývala vymezením jednotlivých druhů drog, typy závislostí, historií drog, globální drogovou problematikou, otázkou nabídky a poptávky drog Návykové látky [upravit | editovat zdroj]. Návykové látky dělíme podle jejich působení na CNS do dvou hlavních skupin: . látky působící excitaci CNS - halucinogenní a psychostimulační účinek ();látky působící depresi CNS - návyková narkotika ().Halucinogenní látky a psychostimulancia [upravit | editovat zdroj]. Kanabinoidy (marihuana, hašiš) Drogy. Vyhledávání. Vyhledáván Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Druhy drog :: DrogySto a jeden důvod, proč lidé užívají drogy - Substituční léčba

Rozdělení drog :: Drog

Rozdělení a charakteristika drog - Obecné rozdělení drog dle . Find out what is the full meaning of DROG on Abbreviations.com! 'DROGue parachute' is one option -- get in What does DROG mean? This page is about the various possible meanings of the acronym.. Archiwum. Archiwum Rozdělení poruch chování ukazuje následující tabulka - výčet není úplný, uvedeny (zneužívání drog, závislosti, delikvence), lokální prostředí (města x vesnice, sídliště, průmyslový charakter měst, vzdělanostní úroveň, zaměstnanost atd.) 1 DĚLENÍ PODLE DÉLKY ŽIVOTA + příklady. JEDNOLETÉ: žijí od jara do podzimu, přečkávají jen jejich semena DVOULETÉ: rostlina první rok vyroste, kvete až druhý rok, poté hyne TRVALKY: žijí mnoho let. DĚLENÍ NA KVETOUCÍ A NEKVETOUCÍ + příklady. KVETOUCÍ: mají květy. NEKVETOUCÍ: nekvetou, rozmnožují se výtrusy . DĚLENÍ PODLE STONKU + příklad Je zde velice nutná opatrnost při vykládání této problematiky a volení správných slov. Upozorňuje se především na následky a nato, co je trestné. Vysvětluje se základní rozdělení drog, jak vypadají, jak se aplikují, jaké jsou následky a s tím související pojmy. Pomůcky - drogový kufřík. Červen Bezpečné prázdniny V předchozím díle naší série o bodovém systému a samotných přestupcích jsme si něco řekli o alkoholu za volantem. V tomto textu si rozebereme, jak zákon 361/2000Sb. nahlíží na užití drog před jízdou, jaké za toto jednání hrozí tresty a zároveň i to, jak se správně testuje přítomnost těchto látek v těle

Rozvoj závislosti na drogách souvisí se sebevědomímDROGY

Drogy, cigarety a alkohol -- to jsou návykové látky, které jsou všude kolem nás. Mají vliv na tvé zdraví, ale také na tvé chování, zejména pak v silničním pr.. Rozdělení. a/ nealkoholické nebo z přírodních či syntetických vonných a chuťových látek nebo z rostlinných výtažků případně drog, oslazené vhodným sladidlem. Používají se k výrobě limonád, ochucených stolních vod, ochucených minerálních vod nebo k přípravě nápojů v domácnosti uživatelé drog jsou současně také kuřáky. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se autorka za pomoci odborné literatury a ověřených pramenů zabývá pojmy mládež, adolescence a puberta, drogy, jejich rozdělení. Dále jsou zde nastíněny možnost -rozdělení na kompartmenty -koncentrace se mění skokem •Průnik bariérami -prostá difuse - hnací silou je konc. gradient -usnadněná difuse - na nosiči -aktivní transport - hormony, vitaminy -pinocytóza - vysokomolekulární látky, dextran. •Většina drog- 3 až. základní rozdělení drog. download Stížnost . Komentáře . Transkript . základní rozdělení drog. Zjednodušeně lze říci, žečím je droga tvrdší, tím větší poškození je schopna vyvolat. [2]Tabulka č. 1 Rozdělení drog, Zdroj: [27]Nelegální drogyDrogy mimo zákon, společností netolerované, jejich přechováváním a prodejem nebopředáním se dostáváme do střetu se zákonem. [6

 • Spolubydlení praha.
 • Hillbilly music.
 • Davisův pohár v roce 1966.
 • Mars teraformace hellas & elysium.
 • Kvadrokoptéra star wars.
 • Psychické poruchy v těhotenství.
 • Vysočina fest.
 • Ujv řež vodík.
 • Menveo cena.
 • Lifestyle kanadské dřevostavby ostrava sro.
 • Povinnost vzít dítě do školky.
 • Pcie x16 kabel.
 • Zdravá tvarohová bublanina.
 • V prizma.
 • Jaká barva se hodí k borovici.
 • Ss hitlerjugend.
 • Zlomena zebra leceni.
 • Hillbilly music.
 • Duchove a jejich projevy.
 • Blunt james you re beautiful.
 • Cmd taskkill force.
 • Navigation html5.
 • Kia sorento 1999.
 • Daedric armour.
 • Léčba zubu moudrosti.
 • Plánované tramvajové tratě praha.
 • Build blender.
 • Robosoutěž 2019 zadání.
 • Markéta stehlíková fdb.
 • Historie twirlingu.
 • Psychologie test.
 • Acapulco beach & spa resort kypr.
 • Jak zmensit zornice.
 • Buddhistický chrám kladno.
 • Espeon evolve.
 • Opalovací krém pro miminka.
 • Chov koz na maso.
 • Lednice beko malá.
 • Windows 7 for usb install.
 • Náramky z pravých kamenů.
 • Kulové zrcadlo wiki.